12 Haz 2017

Başak Burcu Özellikleri

Güneş bu burca 24 Ağustos ta girip 23 Eylül'e kadar kalır.
Bu burcun yıldızı Utarid'dir. Başak burcunun tabiatı topraktır.
Bu burcun dostu Akrep, düşman burcu da Yay burcudur.
Utarid yıldızı hakkında İkizler burcuna kafi derecede bilgi verildiği için
burada tekranndan sarf-ı nazar olundu.

Başak burcunun tesiri altında doğanlar çok becerikli,
çalışkan ve kafaları işleyen kimselerdir. İşlerine ve kanaatlerine
sıkı sıkı bağlıdırlar. Gayet muntazam bir hayat sürmeyi ve
metodla çalışmayı severler. Kuvvetli bir aklıselimeye işlek bir
zekaya sahiptirler.

Tenkit kabiliyetleri çok yüksektir. Fakat bunun
çok defa pek sert ve adeta karşılarmdakim kıracak şekilde
yaparlar. Bu yüzden de kendilerine düşman kazanırlar.

Mütecessistirler. Etrafında olan bütün şeylerden haberdar olmak
için bütün dikkat ve gayretlerini sarf ederler. Menfaatlerine
derecesiz bağlıdırlar. Ufak bir menfaat uğrunda en kıymetli
dostluk bağlarını yıkmakta beis görmezler. Sıhhatlerine de pek
düşkündürler.

En ehemmiyetsiz bir rahatsızlık hissetseler, bunu
gözlerinde büyülterek doktor doktor gezip dertlerine derman
ararlar. İçlerinden çoğunun ticaret istidadı fazladır. Fakat ekseriya
başlı başına bir iş kurmaktan ziyade ortaklıkda çalışmayı tercih
ederler.

Memurriyet hayatında da şeflik yapamazlar. Bir müdür
muavinliği onları daha ziyade memnun eder. Güzel sanatlara
karşı istidatları pek yoktur. Bununla beraber güzel şeyleri
severler. Zevkleri yüksektir.

Fevkalade şanslı insanlardır.
Bilhassa aşk hayatında çok talihlidirler.
Onlara aşık olan kimseler bir daha kendilerini onların
tesirinden kurtaramazlar.
Evlilik hayatında da eşlerine kendilerini sevdirmesini
bilirler. Kurdukları yuvada mesut yaşamasını becerirler.

Featured Post

Bahar Candan Dondurma Gibisin--HD--