13 Haz 2017

Oğlak Burcu Fiziksel Özellikleri

Güneş bu burca 22 Aralık'ta girip 20 Ocak tarihine kadar kalır. Bu burcun tabiatı topraktır dost burcu Balık, düşman burcu Koç'tur. Yıldızı Zuhal'dir. Zuhal' in dostu Mirih düşmanı Zühre'dir. Zühal yıldızı dünyadan 755 kere büyüktür. Güneş'ten uzaklığı bir milyar 426 kilometre mesafedir.

Güneşin etrafındaki devri 29 sene 5 ay 6 gündür. Madeni kurşundur. Bu burcun tesiri altında doğanlarm vücut yapıları geç neşvünema bulur. Bunlardan başka melekeleri de geç teşekkül eder. Muhayyileleri kuvvetli değildir.

Bedeni kabiliyetleri de manevi kabiliyederi de dar bir sahada hudutlanmıştır. Fakat onlarda sabır ve sebat en büyük kuvvet olarak belirir,

Sebatlı ve devamlı bir çalışma ile önlerine gelen her müşkülü ortadan kaldırmaya muvaffak olurlar. Para hususunda müsrif değildirler. İdareli yaşamayı pek severler. Hatta bu huylarından dolayı onlara ekseriya hasis denilir. Yalnızlıktan, tenhalıktan ziyadesi ile hoşlanırlar.

Kalabalıklardan, topluluktan daima kaçarlar. Yalnızlık içinde kendi düşünçeleriyle başbaşa kalarak yaşamaları onları son derece mesut eder. Yüz çizgileri düz, muntazam bakışları biraz haşindir.

Her hareketlerinde mantık hakimdir. hissiyatlarını kullanarak hareket ederler. Cemiyet insanı olmaktan uzaktırlar. Bu yüzden kalplerini kimseye açmazlar. Yakın dostları hemen hemen yok gibidir.

Esasen hiç kimse ile dostluk kurmak niyet ve teşebbüsünde bulunmazlar. Aşkta kalplerini dökemedikleri için ekseriya bedbaht olurlar. Eğer karşılarına Arslan burcunda doğmuş bir kimse çıkarsa onunla evlenmekte tereddüt göstermemelidirler.

Zira bu burçtakilerle devamlı ve mesut bir yuva kurabilirler

Fiziksel Özellikleri : Çıkıntılı, kınk kırık, keskin zaviyeli köşeli hatlar, yüz dört köşe, alın keskin ve köşeli, ciddi, nafız ve kuvvetli, dışarı doğru kemerli ve ucu dışarı doğru burun dar ve sıkı ağız kemikli elmacıklar, yüksek ve geniş omuz, kubbeli sırt, doğru kalçalar, zayıf

fakat iri kemikli vücut, büyük. kol ve el, bacak ve ayaklar esmer, kuru bir ten, uzun boy, ağır yürüyüş, başları daima öne eğik, renkleri solgun, yüzleri hüzünlüdür.

Kemikler ağır, ses boğuk, başları uzunca, gözleri fersiz, biraz da dumanlı, dişleri siyah ve gayri muntazam, kirpikleri hemen daima birbirine karışık ve çok kere çalı gibidir.Sakal siyah ve seyrek, saçları siyah, donuk ve kalındır Nadiren gülerler. Ferasetli ve akıllıdırlar

Nafız bir zekaya maliktirler. Nasihatleri akilanedir. Teşebbüslerinde o kadar çok cüretkar değildirler.

Az söz söyler, kuvvetli hafızalareı vardır İş ve zahmete sabır ile mukavemet ederler.sebatkar becerikli, karar sahibi ve ikbal düşkünüdürler. Sabırlı yalnızlığı ve tenhayı severler zengin olmayı da isterler, ziraate de hevesleri vardır.

Ahlakları : biraz alaycı ve kindar olurlar.Müfrit heyecanlar duymazlar  uzağı gören, cesur ve çalışkan kimselerdir. Toprağı severler. Mesken inşaasını, ağaç dikmesini resim yapmasını, yer altında çalışmayı severler

Bütün düşünürler çoğunlukla bu yıldıza mensupturlar. Aşkta az fakat iyi severler, aşkları devamlı olur. Kuru flörtte becerikli değildirler. Kıskançlıklarını  asla izhar etmezler.

Kin ve intikamları şiddetli olur.Hiçbir şeye kendilerini çok vermezler. Şehvetperesttirler. İzdivaçta nadiren mesut olurlar.

Ketum oldukları için sevdikleri tarafından anlaşılmazlar. Soğuk durdukları ve coşkunluklarını hiç göstermedikleri için şiddetli ve derin bir aşkla sevilmezler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Featured Post

Bahar Candan Dondurma Gibisin--HD--