2 May 2017

Rüyaları Somut Gerçeğe Dönüştürmek

RÜYALARI SOMUT GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN FOTOFORMLARI
NASIL KULLANMALI?


Gerçek bulundu! İlim sonunda başka bir dünyanın varlığı­nı kanıtlamış bulunuyor!
Bu, kendi dünyamızın adeta yapısını oluşturan görünmez bir dünya. Sizlere bu görünmez dünya ile ilgili herşeyi açıklayacağım, zira bütün ihtiyaçlarınız para, mü­cevher, uşaklar, kıymetli mallar şu anda bu evrende mevcut.

Bütün bu zenginlikler onlara müracaat etmenizi, onlara kendi öz yaşantınızda bir yer ayırmanızı, onları görebileceğiniz somut bir gerçek halinde maddileştirmenizi bekliyorlar.
Bunlara ula­şabilmek için uygulanması gerekli unsurları bu kitap yukarıda sizlere açıklıyor; sözkonusu âlet bu durumda ulaştırıcı bir telefoto vazifesini görmektedir.

Bu alet yardımıyla istediğiniz eş­yayı görünmez dünyadan size kadar getirtebilirsiniz.
Söz konusu bu eşya ya da insan ne olursa olsun, Fotoform denen saydam bir durumda bulunmaktadır. Ulaştırıcı telefoto bu şeklin ruhsal bir şekilde fotoğrafını çekebilmek için ona tüm
açıklığı ve belirginliği sağlıyor.

Bu işlem oluşunca, eşya yavaş yavaş maddileşerek, görebileceğiniz, hissedebileceğiniz ve sahip olabileceğiniz, gözle görülebilen bir şekle giriyor.
Fakat Telefoto Ulaştırıcınızı nasıl kullanacağınızı size anlatmadan önce, kendi kendinize sorduğunuz suali cevaplandı­racağım: “Görünmeyen dünyanın varlığına dair bir delil var mı­dır?” Canlı varlıkların

ve eşyaların bir arada oturduğu görünmez bir dünyanın mevcudiyetine dair müspet bir delil olduğu
gibi, içimizde mevcut olup, vücutlarınızı yöneten ve onları hareket ettiren zihinsel enerji ölümden sonra da yaşamakta, düşünmeye, birtakım tasarılarkurmaya ve çalışmaya devam etmektedir.
Ben görünmez dünyâ ile teması sağlayan bu yeni ilme “Spiritoloji” diyorum

RUHLAR KONUŞUR VE KAYDEDİLEBİLİRLER


Rusya’da doğmuş olarak Friedrich Jergenson adındaki bir artistin manyetik ses bandına 80 kayıt yaptığı ve bunların ruhlar dünyasına ait olduğunu iddia ettiği naklediliyor  İsveç Ulusal
Radyosuna mensup ses mühendislerinden en bilgisi olan Kjell Stenson seslerin taklit edilemeyeceğini teyit etmektedir. Stenson’a göre taklit edilmesine imkân olmayan kayıtlardan biri de BBC’nin müzik yayihmı durdurarak “bizler ölmedik. Halen hayattayız. Temas. Temas.” Diyecek kadar ileriye varan konuşmadır.
BBC yayınının sahteleştirilmesine imkân olmadığı­na göre bunda herhalde bir 1 gerçek payı vardır.

VÜCUDU OLMAYAN BİR SES


Bu konuda elimizde bulunan deliller arasındaki ‘‘Margary’nin medyumluğuna” değinelim. Olay, çok şüpheci bir karaktere sahip olan Margery Candon adındaki genç bir kadının erkek kardeşi VValter’den ahiden gelen birtakım mesajlarla başladı. İşin en garip tarafı Vpılter’in sesinin nereden geldiği belli olmayışıydı. Bu ses odannp herhangi bir köşesinden gelebiliyordu.

Çok açık, netti. Fakat bir insanın sesine de benzemiyordu.Bir defasında gruba mensup bir üye Walter’den sesinin niteliğini açıklamasını sorarak “Size nasıl inanabilirim?” diye güldü,
Walter adamın sorusunu şöyle cevaplandırdı: “Bu aslında gayet basit bir olaydır. Ben trans halinde bulunurken Margarynin elektroplazmmı alıyorum. Bunu bir ses iletkeni olarak
kullanarak ses titreşimleri haline dönüştürüyorum.

Ektoplazma zar şeklinde plastik bir maddedir. Bu madde bazen ağızdan, burundan, kulak ya da trans halindeki bir medyumun başka deliklerinden çıkarak şekle girmekte ve fiziksel bir etkide
bulunabilmektedir. Alman fotoğraflar bunu katı bir cisim olarak gösteriyor.
Bazı fotoğraflar ise bunu buhar halinde gösteriyor

Fotoformları Nasıl Kullanmak Gerekir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Featured Post

Bahar Candan Dondurma Gibisin--HD--