5 May 2017

Fotoğraf Okumayla Karakter Analizi

FOTOĞRAF OKUMAYLA KARAKTER ANALİZİ VE KENDİNİZİN
YAPABİLECEĞİ BİR YALAN BULUCU


İşte size, bu dünyada tahmin edemeyeceğiniz kadar çok sayıda“-me-ma”lı gücün olduğunu kanıtlayacak bir deney. Kü­çük bir pergel alın ve bunu bir ipe bağlayın. İpin öteki ucunu
bir kalemin tam ortasından, iki nesne arasında yaklaşık onbeş santim uzunluk bırakarak bağlayın.
Bir insanın fotoğrafını çalışmamasasının veya masanın üstüne karşınıza koyun.

Kalemi iki ucundan tutun ve bırakın pergel fotoğrafın üzerinde sallansın (dirseklerinizi masaya dayayın).Sonra pergele, fotoğraf üzerindeki kişi hakkında sorular sorun.“evet” cevabı pergelin fotoğrafın üzerinde yukarıdan aşa­ğı hareketi ile belirtilecektir; “hayır” ise yanal bir hareketle.
Bu tarzda, sarkaç -ya da zihin parmağı- kendiliğinden üretilmiş ve şaşırtıcı bir doğrulukta olan bir tür yalan bulucusu olmaktadır.

Ama öncelikle pergeli hareket ettiren görünmez gü­cün, kötü niyetli bir ruh mu yoksa iyi niyetli bir ruh mu oldu­ğunu öğrenmek için onu sınamak tavsiye edilir. Bir ruha birine kötülük yapması için yardımcı olmasını isterseniz ve o da size olumlu cevap verirse ona güvenmemek gerekir.

KOZMİK DÜNYADAN MEKTUPLAR NASIL ALINIR?

Ölümden sonra ruhun yaşamasına ilişkin en şaşırtıcı kanıtlardan biri otomatik yazı ve dille verilmiştir. Bir otomat alışılagelmiş anlamda medyum değildir. Her ne kadar bir çok noktada
belli bir ayrılma varsa da (çevrenin bilincine varma yoklu­ğu) transa geçmez. “Otomatik” olaylar iki tiptir; yazıda otomatizm ve dilde otomatizm. Birinci koşulda otomat oturur ve kafasından
bütün geçenleri yazar. Öteki koşulda aklına gelenlerin iümünü yüksek sesle söyler ve bir başka insan bunu not alır.

Deneyin, bir kelime (örneğin “baba”) yazdığı, sonra onu birincisinin çağrıştırdığı bir dizi başka kelimenin geldiği psikolojide,düşünceleri birleştirme deneyleri otomatizmden başka hiç­
bir şey değildir. .

Otomatik yazı üzerine yapılan araştırmalar ruhların bir çok mesajının psikolojik bilinç yanından geçtiğini (tıpkı dış görüntüdeki gibi) ve doğrudan doğruya duyumsal beyin zarı tarafından
kabul edildiğini gösterir gibidir. Bu tür mesajlar ancak otomatiknıan verilir. -Tıpkı rüyalarda, bir düşünce tarafından ansızın ortaya çıkan ışık, çizgileri ya da anlatılması güç anılar ya
da unutulmuş anıya henzer bir olay gibi. Ya da otomatik yazı veya dil arayıcılığıyla çok sayıdaki bilinçaltı düşünce arasından
ortaya çıkarılabilirler.

Elinizde bir dolma kalem ya da tükenmez kalem tuttuğunuz sırada, iç ruhunuz elinizin kaslarını hakim olabilir ve siz onun ne yazdığının bilincine varmaksızın akıllıca cümleler yazabilirsiniz,
Eliniz yazı yazarken siz bir kitap okumak üzere olabilirsiniz.
Bazı çok becerikli otomatlar tüm bilinçleriyle kitap okurlarken sağ elleriyle bir konuda, sol elleriyle de başka bir konuda yazı yazabiliyorlardı. Böylelikle, üç farklı zihinsel faaliyeti
aynı anda gerçekleştiriyorlardı!

Seçkin bir psikiyatr olan Anita Mühl bu konuda otoriteydi ve bu konuda çeşitli deneylere girdi.
Bu türde bir klasik sayılacak “Otomatik Yazı” adlı bir kitap yazdı
Doktor Mühl beş insandan dördünün otomatik olarak yazı yazabileceğini ama bunun
saatlerce antrenman ve pratik gerektireceğini söylüyordu.
Şakacı bir tarzda konuşma alışkanlığında olan insanlar bu yetiyi elde edebilirler çünkü şakacılık aym faaliyet türündedir. Şakalar,onları yorumlaması bilindiği zaman anlam doludurlar.

Altın Parçaları Elde Etmek İçin Kum Eleme

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Featured Post

Bahar Candan Dondurma Gibisin--HD--