8 May 2017

Rüyalar İşaretler Ve Kehanetler

Geleceğin kendisine neler hazırladığını merak etmeyen var mıdır? İnsan yollarının altınla kaplandığını bilse, ne kadar rahat olurdu! Ya da tersine tutacağı yolun tehlikeli ve ümitsiz olduğunu bilseydi bir başka yola gitmez miydi? herkesin hayatında yapabileceği bir sürü seçenek vardır.

Hangi yolu tutacağımızı, hangi mesleği öğrenceğimizi, hangi konumu

seçeceğimizi, hangi evi satın alacağımızı, kiminle evleneceğimizi,
hangi doktora inanacağımızı düşünürüz. Her zaman bize nereye gitmemiz, kime güvenmemiz gerektiğini söyleyecek bir dostumuzun olmasını arzularız.

Eh, Üstün Güç bu tavsiyeci dostumuz yerine geçmez'mi?

Anlatılanlar onun tavsiyelerine güvenebileceğimizi açıkça gösteriyor.
Bize tavsiye ettiği yollardan biri rüyalar. Rüyalar, evrensel etkilerin en saf olduğu bilinçaltı ruh dünyamızla aramızdaki bağdır. Rüyalarda, artık bizim dünyamızda olmayan varlıklarla ilişki kurmak mümkündür. Rüyalarda,
geçmişte, günümüzde veya gelecekte astral seyahatler yapılabilir.

Rüyalarda, Üstün Güçlerle iletişim kurulabilir.

Milattan sonra Birinci Asırda Filozof Josephe şöyle diyordu:
Size uyku halini anlatayım. Ruh, beden tarafından rahatsız edilmediği zaman, dinlenir ve Tanrı ile bağlantıya geçer. Bu şekilde her tarafı dolaşır ve gelecekle de ilgili olayları görür.”

Günümüzde bile Freud şöyle yazmıştır: ‘Rüyalar her zaman

onu gören kişi için özel bir amaç taşır... Genelde geleceği haber
verir... Eskiler, gerçeğe yakın ve belli bir anlam taşıyan rü­ yaları gören için bir uyarı ya da geleceğin habercisi olarak kabul ederlerdi

Bu sayfalarda, rüyalarla ilgili bir çok örnek gördük. Bir olayı

gösteren her rüya bir mesajı dile getiriyordu. Ama rüyaları­mızın çoğu net değildir. Bunun bir nedeni vardır. Tüm rüyalar kelimenin tam anlamıyla, ya zaman, ya uzay ya da ikisinin birden içinde olan uzaktan iletişime değin bir çeşit telepatidir.

Çevrenin görüntüsü ve çevrenin işitsel algılanması 
uzaktan iletişimin basit birer şeklidir.

Örneğin farketmediğiniz bir görüntü ya da bir-sesi aslında 
algılamış olabilirsiniz, çünkü o an dikkatiniz başka bir şeye yönelikse bile onu gördüğünüz an bilinçaltınız algılar. Sonra aradan üç gün de geçse beyninizin fazla meşgul olmadığı bir anda

bunlar birden aklınıza gelir. Olayı tam olarak hatırlayabilirsiniz 
ya da aklınıza gelen yeni bir fikirmiş gibi algılarsınız. Üçüncü bir iletişim şekli de “gecikmeli tepki”dir. Bu genel­likle başka ruhlarla iletişim kuran kişilerde meydana gelir.

Eğer 
bir kimseyle çok yakınsanız veya biriyle karşılıklı telepati kurmaya
çalışıyorsanız size önceden kararlaştırmadığınız bir mesaj iletebilir. O anda siz, başka bir şeyle ilgileniyor ve dikkatinizi de tamamiyle yapmakta olduğunuz işe vermiş olabilirsiniz.

Bu gibi durumlarda mesajlar gerektiği gibi algılanır ve beyniniz 
rahatladığı bir zamanda bunları açığa çıkarır ve siz de farkedersiniz.Uzaktan iletişime bir başka örnek de ruhlar arasında ileti­şimdir. Diğer telepati şekillerinde olduğu gibi, bir ruhtan alı­nan mesaj doğrudan bilinçaltına geçer, daha sonra ruhunuzun meşgul olmadığı bir zamanda mesaj, açığa çıkar.

Burada karışıklık, alınan mesaj kısmi olduğunda veya kişi 
dışarıdan mesaj aldığının farkında olmadığı zaman doğuyor. Bu durumda kişi, farkettiği hissin kendine ait olduğunu düşünü­yor. Onu neden algıladığını bilmiyor, bir nedeni olmadığı için de onu kendine mal ediyor.

Örneğin bir ruh alışveriş yapmakta olan bir kişiye Çabuk 
ol emrini verebilir, kişi de birden bire bir an önce alışveriş işini bitirmek ister. Ancak neden olduğunu bilmez ve hareketleri hızlanır, müthiş bir şekilde heyecanlanır. Bunu bu tür sorunlarda uzman olan Joseph J. Weed şöyle açıklıyor: ‘Kişi birden
büyük bir tatminsizliğe kapılır çünkü vakti yoktur. Acele edemediği için işini bitiremeyeceğinden korkar. Neden geciktiğini bilemez. Kısaca kendini acele etmesi gerektiği fikrine kaptırıp büyük bir kargaşaya düşer 

Ancak heyecanın en fazla hakim olabileceği zaman, kişinin 
bilincinin geçici olarak gevşek olduğu ve dış dünyayla ilişkide olmadığı, uykudaki zamandır. Bu sırada hatırlanan herşey hatta bilinçaltındaki kaynağı belirsiz mesajlar- birbirine karışır çözülmesi imkânsız hale gelir.

Bir başka deyişle, tum rüyalar ıkı mesaj tum içerir. Birincisi 
dışarıdan gelen mesajlar, İkincisi ise bu mesajların algılanması halinde sizin tepkileriniz.
Bu ikinci mesaj türü o andaki düşünme şeklinizi ortaya koyar:

Gizli kalmış veya bilinçaltı düşünceleriniz psikolojik bilincinizin 
seviyesine yükselir ve hareketlerinizi etkiler.

Psikologlar çoğu insanın benzer rüyalar gördüğünü ve bu 
rüyalardaki mesajların anlamlarının genellikle aynı olduğunu söylemektedirler.
Bu mesajların anlamlarının bir listesinin" ilginizi 
çekeceğini sanıyoruz.

Kehanetler

Featured Post

Bahar Candan Dondurma Gibisin--HD--