11 Haz 2017

İkizler Burcu Özellikleri Ahlakları

Güneş bu burca 22 Mayıs tarihinde girer ve 2 I Haziran tarihine kadar kalır bu burcun yıldızı Utarid, tabiatı havaidir tabiat itibariyle dostu ateştir. Dost burcu Aslan, düşman burcu balık burcudur yıldız itibariyle dostu Güneş; müşteri ve Zühal ile de düşmandır.

İkizler burcunun tesiri altında doğanlar çok mütereddit tabiatlı olurlar. Hiçbir şey hakkında kolay ve kesin bir karara varamazlar. Hayatları devamlı bir surette kararsizlık içinde bocalama ile geçer. İçlerinde daima yanlış hareket edecekleri korkusu hakimdir.

Bu kendilerine güvenlerinin az olduğuna
delildir. Herhangi bir mesele hakkında bir karar verdikleri zaman hemen akabinde (keşke böyle bir karara varmasaydım, bunun aksi en doğru idi) diye düşünürler. Bir saatleri bir saatlerine uymaz.

Derhal bir his durumundan bir diğerine geçiverirler. Bir şeye karşı alaka ve heves duvdukları andan bir dakika sonra hemencecik ondan cayı verirler. Bunun için aşkta vefasızdırlar

Aynı zamanda karşıdakilerin de sadakatine güvenemezler. Her şeyde olduğu gibi evlenmeye de gayet güç karar verdiklerinden dünya evine ekseriya pek geç girerler. Hatta bazen hiç evlenemezler. Bu tereddütleri yüzünden çok kere işte ve aşkta en büyük fırsatları kaçırırlar. Bu hal onların zekalarının azlığından ileri gelmez.

Zira zeki ve kavrayışlıdırlar. Bilhassa muhayyileleri çok işlektir. Bir meselede bütün imkanları tasavvur ve tahayyül ettiklerinden dolayıdır ki, karar vermek hususunda tereddüde
düşerler. İşte bu kararsız ve gelgeç. tabiatlı insanlarla bir çatı altında bulunmak, arkadaşlık yapmak hakikaten güçtür.

İkizler burcunda doğanlar, Koç ve Arslan burcunda doğanlarla evlenirlerse güzel bir yuva kurabilirler.

Ahlakları : 
ince, düzgün ve güzel dudaklar, köşeli çene, uzun ve ince boyun, canlı yürüyüş, süratli konuşma, şen ve sevimli ses, mülayemet,nezaket, sabırsızlık etrafındakilerle hüsnü münasebet ve

muaşeret, sevimli ve latifeci, müteşebbis büyük zihin açıklığı ve işleyen, nafiz, kurnaz ve keskin zeka ve istiğna, utaridlilerin boyları uzunca, gözleri de çukurcadır şen ve bir fena sık düşünüyorlarsa güler yüzlüdürler.

Saçları pek koyu kestane renginde ve kıvırcıktır. Kendileri kibar yapılı, geniş omuzlu ve
sağlam vücutludurlar. Bu yıldızın tahtı tesirinde doğanlar iyiye yakın oldukları zaman iyi, kötüye yakın oldukları zaman da kötü olurlar. Ediptirler.

Büyük hırsızlar bu yıldızın fena tesiri altında yetişenler arasından çıkar.
Her türlü iyiliğe kabiliyet olduğu kadar her türlü fenalığa da kabiliyetli olurlar Sözleri düzgün olduğu kadar ani teşbihler ve misaller getirmeye muktedirdirler.istiklali severler,

Çok açık zihinli olurlar İstediklerini yapabilirler Sanatkar olmaktan ziyade fen adamıdırlar.
Ticarete de büyük istidatları vardır. Kendileri becerikli, zeki çevik, şen, mahir, işgüzar, beliğ oldukları gibi muhibbi fen dahi olduklanndan iyi makinist ve mühendis olabilirler.

Bu yıldızın mensupları kendilerini herkese sevdirmesini bilirler ve sevdiririler.
Utarit yıldızı dünyadan 18 defa küçüktür güneşe uzaklığı 58 milyon kilometredir güneşin etrafındaki devir müddeti 89 gündür. Hareket-i devraniyesi 24 saat beş dakikadır. Madeni civadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Featured Post

Bahar Candan Dondurma Gibisin--HD--