11 Haz 2017

Yengec Burcu Özellikleri

Güneş Yengeç burcuna 22 Haziran'da girer ve 23 Temmuz tarihine kadar kalır. Bu burcun yıldızı ay, tabatı sudur. Dost burcu Boğa ve Balık; düşman burcu ise Koç'tur.

Yıldızlardan ayın dostu Müşteri düşman yıldızı Güneş'tir. Madeni gümüştür bu burcun tesiri altında doğanlar umumiyede içlerine çekilmiş ve utangaç tabiatlı olurlar fakat kendilerinden en beklenilmeyen bir zamanda birdenbire bir cesaret hamlesi göstererek bulundukları iş ve vazifede hemencecik birinci plana geçerler. Ekseriyetle yaradılışlı ve tembel oldukları halde bu umulmadık hallerdeki parlayışlarıyla hamaratlıkta herkesten üstün olurlar.

Fakat daha birkaç dakika geçmeden bu parlayışları bir balon gibi söner ve yine eskisi gibi alıngan, içine çekilmiş sessiz ve silik bir insan halini alırlar. Bu burçta doğanlar bir kelime ile mütelevvin yani renkten renge giren bir tabiata maliktirler.

Fakat rakiplerini ve hasımlarını daima inatlarıyla yenerler. Bu pasif inat tabiatı damlaya damlaya taşı delen su gibidir. Ufak, fakat tesirli ve devamlıdır. Hayallerinde bir çok şey icad ederler ve bunların doğruluğuna kendilerini bile inandırırlar.

Memleketlerine ve ailelerine karşı derin bir sevgi bestedikleri halde uzun ve maceralı seyahatlere çıkmaya can atarlar. 'imkan bulsalar ömürleri boyunca seyahat etmek isterler.

Yengeç burcunda doğanların en büyük hataları ekseriya kendi hayallerini hakikat zannetmeleridir. Onların iş hayatında şansları mükemmeldir. Evlilik hayatları her zaman mükemmel olmaz ve
bahtiyarlık getirmez. Aşkta kendileririnide, karşısındakileri de bedbat ederler.

Çünkü kaprisleri ile hareket ettikleri için hiç yoktan üzüntü ve mesele çıkarırlar eğer başak burcunda doğmuş birisiyle evlenirlerse çok daha mutlu olabilirler

Fiziksel Özellikleri :
v
ücut hatlarında daireye yakın büyük yuvarlaklar, soluk bir ten, şişmanlığa istidat, çıkık ve geniş bir alın, yuvarlak uçlu burun, yarı kapalı küçük bir ağız, pek az çıkıntılı bir çene, yuvarlak gözler güzel mavi gözleri, yüksek, küçük ve dik göğüsleri olur.

Kadın ve erkek kamerleri miyop olurlar. Mütehavvil, zararsız,mütevekkil bir tabiatları vardır. Mücadeleden çekinirler,yalnızlığı severler. Kameriler akıl ve muhakemeden ziyade his ve düşünmeye kabiliyetli ve tabiaten mutekittirler.

Bazı kamerler soluk ten renginde olduğu gibi bazı kamerler de süt gibi beyaz olurlar. Süt gibi beyaz., olanların gözleri·de mavi olur. Saçlan lif renginde ve sarışındır.

Kamerler pek yumuşak kalplidirler. Vefakar olmakla beraber kolaylıkla teslimi nefs ederler soğuk tabiatlı olmakla beraber muhabbetli olurlar.Çocuklarına düşkünlükleri daima kocalarına olan bağlılıklarından ziyadedir.

İyi bir aile kadını olmaya istidatlıdırlar. Az kıskançtırlar. erkekler iyi bir aile reisi olmak kabiliyetindedir. Eşlerini pek seçmedikleri için ekseriya fena izdivaç yaparlar bazılarının boyu uzun, dişleri gayet düzgün, güzel ve küçük olur.
Bazıların boyu kısa ve dişleri iri olur. Ekseriyet itibariyle dişleri beyazdır

Ay dünyadan elli defa küçüktür. Dünya mesafesi 384.384 kilometredir. Güneş etrafındaki hareketi devriyesi 354 gün ve bir günün binde 367'si kadardır. Kendi etrafındaki devri 29.53 gündür.

Featured Post

Bahar Candan Dondurma Gibisin--HD--