11 Haz 2017

Koç Burcun İnsan Üzerindeki Etkileri

Birinci Burç: Güneşin Koç burcunda iken yani 21 Marttan 20 Nisan tarihleri arasında dünyaya gelen insanlar üzerindeki etkileri: 57 Koç burcunun yıldızı merihtir. Tabiatı naridir. Dost burcu ikizler düşman burcu Yengeçtir.

Tabiatı itibarı ile düşmanı sudur. Koç burcunun şerefi kendi burcunun 19 uncu derecesidir. Burcun tesiri altında doğanlar kolay kolay disipline gelmeyen ve baskı altında yaşamaya tahammülleri olmayan kimselerdir. Herhangi bir haksızlık karşısında hemenisyan edip kükreyiverirler.

Bu tabiatları dolayısı ile onlarla bir arada bulunmak ve onları idare etmek çok zordur. Çocuklarında fazla gürültü ve haşarı olurlar. Gençlikleri pek hareketli geçer. Yaşları ilerledikçe nispeten kesbi sükunet ederler. Bununla beraber gayet çalışkan, cesur ve inatçıdırlar.

Hayatları devamlı bir çalışma ve didinme içinde sürüp gider. Hareketsizlik, tembellik onları sıkar. Nefislerine itimatları çok kuvvetlidir. Bu inançlarını hiçbir başarısızlık ve güçlük karşısında kaybetmedikleri için tuttuklarını koparan insanlardır.

Hücumda ve müdafaada çabuk hareket ederler. Herhangi bir meseleyi kavrayış kabiliyeri çok yüksektir. İyi kalpli ve merhametli olurlar. Son derece cömerttirler. Herkesin teveccühünü ve kalbini kazanmasını bilirler. Hileden, hilebazdan, iki yüzlü, yapmacık kimselerden nefret ederler.

Bu burçta dogan kadınlar da erkekler gibi cesur ve erkek ruhludurlar. En büyük mesuliyetleri yüklenmekten korkmazlar. Aşkta vefakar, dostlukları devamlı ve sağlam olur. Talihleri parlaktır.

Sebat ve çalışmaları sayesinde her sahada başarılı olurlarlar. Yıne de bu fazla enerjileri ve faal tabiatları yüzünden hayatta birçok kerre yanlış hareketler yaparak kendi işlerini kendileri bozarlar.

En büyük hataları beklemesini bilmemeleridir. Aşkta da talihlidirler. Erken evlenirler, fakat çabuk da boşanmaya meyililer.

Ahlakları : Bu yaratılıştaki insanlarda iyilik de, fenalık da ihtiras halindedir. Oyunları kavgaya benzer. Aşka düşkündürler. Aynı zamanda cesur ve şiddetlidirler. Büyük, devamlı ve sadakatli aşk
duyarlar. Gayet kıskançtırlar. Aşkta daima tahakküm etmeye meyilleri vardır. Kendilerini sevdirmeyi bilirler. Fakat ihanetleri hiç affetmezler.

Bilhassa ihaneti gördükten sonra' daha da haşin ve kaba olurlar. Mirrihliler ekseriya aşk izdivacı yaparlar. Koca ve karılarına ihtirasla bağlanırlar. Bilhassa ailelerine karşı çok düşkün ve kıskançtırlar. Aile hayatları gürültülü geçer.Çocuklanna karşı da şiddetli muhabbet duyarlar.

Çok zaman çapkınlıktan da kurtulamazlar. İhtiraslı kumarbazlar bu yıldızın tesiri altında doğanlar arasından çıkar.Mirrih yıldızı dünyadan yedi defa küçüktür. Güneşten uzaklığı 228 milyon kilometredir. Güneş etrafındaki devir müddeti 687 gündür. Hareket deveaniyesi 24 saat 37 dakikadır.Madeni bakırdır.

Featured Post

Bahar Candan Dondurma Gibisin--HD--