11 Haz 2017

Aslan Burcu Özellikleri Ahlakları

Güneş bu burca 24 Temmuz tarihinde girer ve 23 Ağustos tarihine kadar kalır.
Arslan burcunun dostu İkizler burcudur. Bu burcun yıldızı Güneş'tir. Güneş'in madeni altındır.
Arslan burcunun tesiri altında doğanlar bu burcun cömertliğini, parlaklığını ve iyiliğini nefislerinde taşırlar.

Güneşin tesiri altında olanlar münakaşa kabul etmezler. Mağrurdurlar. Şeref, haysiyet, izzet-i nefs ve insanlık duygulan pek yüksektir. En büyük bir menfaat karşısında bile, benliklerinden, gururlarından en küçük bir fedakarlıkta bulunmazlar, kimseye boyun eğmedikleri gibi ona buna dalkavukluk etmekten, yaltaklanmaktan da nefret ederler.

Kendilerine düşmanlık yapmak isteyenleri ve hasımlarını gururları ve azametleri ile eritirler. Her ne pahasına olursa olsun küçüklüğe düşmezler. Hayatları çok sade geçer. Herkese iyilik etmek isterler. Kendilerinden küçüklere aşırı merhametli, büyüklere karşı saygılıdırlar.

Ekseriyetle içlerine kapalı insanlardır Hislerini açığa vurmaktan çekinirler. Teşkilatçı bir ruha maliktirler. Gerek memuriyet ve gerekse iş hayatında kısa zamanda parlayarak ilerleyebilirler.

Cesur ve atılgandırlar. Bilhassa medeni cesaretleri çok yüksektir. Politika sahasına atıldıkları zaman kendilerine iyi bir mevki yapabilirler. İçlerinden yüksek kumandanlar ve büyük edipler çıkar. Aşkta sadık. vefakar ve dürüsttürler.

Karşılarındakinden de aynı sadakat ve dürüstlüğü beklerler. Bu mukabeleyi görmezlerse çok bedbaht olurlar. Eşlerinin en ufak bir ihanetine tahammül edemezler ve derhal boşanıp ayrılırlar.

Evlilik hayatında gerek karı olarak. gerek . koca olarak kusursuzdurlar. Kendileriyle evlenenleri muhakkak surette bahtiyar ederler. Sonra da çok şanslıdırtar. Talih oyunlarında ekseriya kazanırlar.

Güneş Yıldızının insanlar üzerindeki etkileri Özellikleri  kirpikler uzun, burun zayıf ve kemerli, çene ince, ağız orta, dudaklar az kalınca ve renkli, çene yuvarlak ve ileri, boy orta, vücut kılsız, böğürleri içeri doğru, kemikli, erkeklerde az çıkmış güzel bir sakal, yüzde az çizgi, mutedil ve ölçülü adımlar, saç kıvırcık, ince ve ipek gibi yumuşak, ses berrak ve şehvetli gözler açık. kestane rengi, biçimli, kaslıdırlar.

Ahlakları: Güneş yıldızının başlıca vasıfları : Kuvvet, şiddet, gazab his haya, iffet, servet ve zekadır. Bu yıldızın tesiri altında  bulunanlar, baş olmaya, emir ve tahakküme mail olurlar.

Büyük aşklara müsait değillerdir. Kendileri için yaşarlar. Onun için hayatlarında, dostluklarında, ailede, hayli bedbaht olurlar. Kıskançtırlar. Yüksek bir zeka sahibidirler.

Her şeyi anlarlar. Fakat hiçbir şeyde ihtisas edinmeye kabiliyetleri yoktur. İzdivaçta da mesut edemezler ve mesut da olamazlar. Derin merbutiyetler edinemezler. Kıskançlık ve şüphelerini sık sık izhar ederler. Bu histen kurtulamazlar.

Featured Post

Bahar Candan Dondurma Gibisin--HD--