3 Haz 2017

Alfa Erkeğinin Düşünce Yapısı

İddiacı :
Alfa Erkeği, güçlü bakar ve amirane hareket eder dahası.sadece başkalarını ikna edecek düşünce cercevesini benimsemekle kalmaz, gerçekten hükmedici olduğunu da duşündürür

Alfa Erkeğinindüşünce yapısı iddiacı olmaktan geçer. İddiacılık, uysallıkla agresiflik arasında bir yerdedir. Uysal insanlar baskı altında boyun eğer ve başkalarını memnun etmeye çalışır

Bu tip Insanlar ihtiyaç ve arzularını dile getirmekten korkarlar. Paspas gibidirler. Şereflerinin ayaklar altında kalması halinde bile her isteğe razı olurlar Başkalarını incitmekten korkarlar Sonra da gücenmişliklerini sessiz kalarak ifade etmeye çalışırlar.

Agresif insanlar ise en uç düşüncededirler Bu aldatıcı bireyler dünyanın etraflarında döndüğüne İnanırlar ve başkalarına da bunu yansıtırlar Güçlü kelimelerle ve baskıyla. fikirlerini başkalarına zorla kabul ettirirler Karşılarındakinin gücenip gücenmemeleri umurlarında olmaz.

Agresif insanlar, zayıf ilişki becerileriyle. insanları kendilerinden uzaklaştırır ve sadakati, sevgiyi uyandırmakta başarısızlığa uğrarlar.

İddiacı insanlar, dengeyi tutturur Kendilerine kesinlikle saygı duyarlar ama kendi düşüncelerini, şikâyetlerini ve fikirlerini nazikçe ve net bir şekilde ifade ederler Kendi saygınlıkları kadar karşısındakilerinde şerefini düşünür.

İddiacı insanlar kendi düşünceleri anlaşılıncaya kadar fikirlerini düzgün bir şekilde tekrar ederler Ama başkaların, onlarla hemfikir olmaları için zorlamazlar Bu yüzden, yaradılıştan gelen düşünme netliği hayranlık uyandırır

İddiacı olmak için basit birkaç manevra gerekir Daima düşüncelerinizi, fikirlerinizi, ihtiyaç ve arzularınızı ifade edin, kimsenin ne düşüneceğini umursamayın Bu sizin kaderiniz., sadece Alla Erkeği için değil, bir insan olarakda doğrusu budur

Hiç kimsenin konuşmanızı ya da düşüncelerinizi ifade ettiğiniz anı bölmesine izin vermeyin. Konuşmaman bölünmeyeceğini garanti edin. Bölündüğü takdirde. sessiz olunmasını ve önce lafınızı bitirme fırsatını İsteyin.

Konuşmanızı ihlal edenin gözünde otomatikman saygı kazanın. Ahlaki olarak öyle davranmanız gerekmedikçe bir isteği ya da emri kabul etme ya da reddetme ayrıcalığınıza sahip olduğunuzu anlayın Bir alfa erkeği küçük düşmek istemediği sürece birinin köle» olmaz.

Ölçülü ve tonlama yaparak konuşur Ses kalitesi emir aurası yaratacaktır. Her heceyi doğru telaffuz ettiğinizden emin olun.

Zihni Bloke Etme

Aniden karşınıza bir engel çıktığında ne olacağını hayal edin. Mesela, kariyerinizin büyük ölçüde yakında yapmanız gereken sunuma bağlı olduğu bir anda olabilirsiniz. Kalp atışlarınız hızlanır, hızlı nefes alıp verirsiniz, ve boğazınızda bir şeyler düğümlenir. Aşağıdaki konular üzerinde zihniniz düşünür durur: Kör talih. başarısızlık, rezillik, prestiji yitirme

DURUN!

Başarısızlığın ilk adımı başarısızlık olasılığını düşünmektir. Bu gibi zararlı düşünceleri aklınızdan çıkarın Aksi takdirde gerçekten başarısız olursunuz. Başarısızlık beklentileri eninde sonunda gerçeğiniz olur Yani bir nevi kehanette bulunmuş olursunuz Bilincaltınız başarısızlık korkularını barındırır, sonrada onlara enerji vererek somut gerçekliğe dönüştürür.

Başarısızlığı düşünmek kendinize başarısız olmak İçin emir vermenize benzer Bunun kanıtlarını gerçek hayatta rahatlıkla görebilirsiniz Sunum örneğini ele alalım Sunumu yapan kişi bu gibi düşünceleri bırakmadığı sürece, doğrudan başarısızlığa giden bir yol yaratır ve ona gider zihni bu durumdan etkilendiği için, fiziksel tepkileri kaçınılmaz olarak felaket atmosferi yaratır.

Başarısızlık Yolunda olan bir adamın fiziksel arzularının yükselişini inceleyelim öncelikli olarak,düzensiz nefes alıp vermeye başlar Sesi gereksiz yere fazla yüksek çıkar

Ana noktalarda takılır ve sorulara yeterince hızlı yanıt veremez.gözleri mekânda gerginlik saçar güvenirliliğini yitirir farkına bile varmadan. zihni başarı isteğini alt üst eder

Başarısızlık beklentisi kişiye başarısız olması konusunda bilinçaltı emir verir. Bilincaltı, sözsüz emirleri dikkate alır, bunlara hemen karşılık verir. Önce sinirleri. kaslarıve bu emri yerine getirecek organları yönlendirir. Bu yüzden, başarısızlık anında kendini gösteriverir.

Kişinin karşılaştığı her meydan okuma "başarısızlık korkusuna tepki" duymayı körükler Utangaç adamlar için güzel bir kadına bakmak, olumsuz düşüncelerin akışından dolayı zihinsel faaliyetlerinin durmasını neredeyse garantiler

Sanırım şimdi neden birçok İnsanın yalnız olduğunu anlamışsınızdır, Daha iletişime geçmeden bu adamlar başarısızlığa hazır hale geliyorlar,

Neden kaygı ve korku canımızı yaksın?  DNA larımızda var olan, koruma amaçlı doğal psikolojik tepkidir bu Kaygı risk almamızı engeller. Şansımızı denemenizi engeller Bu, Doğa Ananın bir tekniğidir Böylelikle türler bir şekilde hayatını sürdürür

Bugünse. atalarımızın daha once vahşi kedilerden ve ayılardan kendilerini korumaya çalıştığı o günlerden faklıdır Kaygı artık amacına hizmet, etmekten çıkmıştır. Kaygı artık korumaktan çok yıkmaktadır Kaygı döngüsü başlamadan etkili "Zihni Bloke Etme'yöntemiyle onu söndürün.

'Zihni Bloke Etme" yöntemi; korku yaratan ve olumlu bir değeri olmayan düşünceleri yok etmek için kullandığım bir yöntemdir Bu gibi düşünceler zihninize akın ettiğinde ve korkunun soğuk nefesini ensenizde hissettiğinizde, önce zihninizi boşaltın.

Zihin ekranınızda beyaz bir duvar hayal edin, bundan başka hiç bir şey olmasın Bundan sonra, beyin döngüleriniz dengelensin. duşünce modelinizi 180 derece döndürün. kendinizi tamamen başka bir şey düşünürken bulun.

Endişelenmenize sebep olan kadının burnu üzerinde gözlerinizi sabitledığinizi hayal edin. Ya da belki, sunumunuzun resimleri üzerinde odaklanabilirsiniz. Tüm gayretiniz tamamen kendinizden ayrı olmalı ve başka bir şey üzerinde toplanmalıdır.

Bu teknik, kendinizi gösterme anı geldiğinde, olumsuz düşünceleri tekrarlanmasını etkili ve dogal bir şekilde engelleyecek kendinizin dışında bir şeyle meşgul olmak demektir.

Gizlice zihninize süzülen düşünceler olabilir. onları öldürecek anlamsız monoton bir mantrayı zihninizde tekrarlayarak bu düşünceleri uzaklaştırın. hint mantrası Om iyi yankılanan bir kelimedir.

Son bir taktik se zor durum ya da engel karşısında kendinize kaygılanacak zaman tanımadan harekete geçmektir Böylelikle tehdit edici durum oluşurken korku döngüsünün önüne geçmiş olursunuz İlişkiler dünyasında bu tekniği kullanın. Bir dahaki sefere nefesinizi kesen bir kadın gördüğünüzde zihninizi beyaz bir ekranla bloke edin, dimdik gözlerine odaklanın, mantranızı tekrarlayın ve onu gördüğünüz ilk birkaç saniye içinde ona yaklaşın.

Ölçülü bir tonda sıcak bir selamlamada bulunun Hareketlerinizdeki hız kaygınızı unutmanızı sağlar ve kendinden eminliğiniz ile kararlılığınızı yansıtır Duygusal ilişkiler oyununda, kendinden eminlik arzu edilen bir özelliktir.

Zihni Bloke Etme Tekniğinin Özeti

• Zihinsel alanınızda beyaz bir ekran oluşturun ve kaygı dolu düşüncelerinizin önünü kesin.

• Dışarıdan gelen korkuları engelleyecek bir mantrayı zihninizde tekrarlayın

• Kalp atışınız yavaşlayıncaya kadar kendinizin dışındaki herhangi bir şeye odaklanın.

• Daha korku döngüsü oluşmadan zor bir duruma (kadınlar gibi) agresif bir hamlede bulunun yani hemen harekete geçin. Duygusal ilişkilerde. bakışmanın ilk beş saniyesinde bir kadına yaklaşmak ilk izlenim açısından güçlü bir etki yaratır.

• Unutmayın; tereddüt eden kaybeder

İdeal Erkek Tekniği

Featured Post

Bahar Candan Dondurma Gibisin--HD--