15 Haz 2017

Öldükten Sonra Bedende Neler Olur
Kalbiniz iflas bayrağını çektikten hemen sonra, vücutta olacak tepkimeler ve reaksiyonlar gerçekten ilginç ve bir o kadar da şaşırtıcı öldüğünüzde, henüz her şey tam olarak bitmiş değil çünkü vücudunuz bazı tepkimelere devam edecektir.Mesela kalp kan pompalayamadığı için hücreleriniz oksijen almayı kesecektir.
Beyin ise, son andan itibaren artık bazı şeylerin artık eskisi gibi olmayacağını anlar beyin dalgalarında azalmayı hisseder. Aktarma organları işini artık yapamadığı için bağlantıyı kopartır buna istinaden, yeterli oksijen olmadığı üzere, bütün kaslar gevşer ve bunun nihayetinde bağırsaklar ve mesane boşaltılır bundan mütevellit imam pamuğu anüse tıkar.Bazı hücreler  yani bunlara bağırsaklarda yaşayan yaklaşık olarak 100 trilyon bakteri ve parazit de dahil yaşamaya devam eder ve farklı rollerde  oynamaya başlar.

Vücut bulunduğu çevrenin sıcaklığını alana kadar saatte yaklaşık olarak 1.5 fahrenayt ısı kaybeder. Artık fonksiyonsuz ve ölü olduğunuz içindir ki bütün kan ve sıvılar vücudun en alt kısmına doğru toplanmaya başlar.

Bu nedenle görüntü olarak eskisi gibi parlak ve güzel bi görüntü olmaz. Ölünün ten rengine göre, koyu mavi veya morumsu bir renk alır vücuttaki  kalsiyum'un meydana çıktığı andır. Kaslar 24 ve ya 48 saate kadar sert ve gergin şekilde kalmasına neden olur.

Ölüm anında gözler açıksa, bir süre daha açık kalacaktır. Çürüme   Kan dolaşımı sağlanamadığı için karbondioksit adeta sel gibi vücudunuzu sarar ve heryere ulaşır. Ph seviyesi arttığı için hücreler kendini bırakır. Aşağı yukarı 3 gün sonra vücut aşırı derecede kokmaya başlar.
Bağırsaklarda bulunan bahsettiğimiz bakteri ve mikroorganizmalar tüm vücudu bir virüs gibi sarar. En sevdikleri organ pankreas'ı ise tamamen tüketmeden durmazlar.

Karın bu durumdan dolayı yeşil bir renk alır. Gaz birikmeye başlar ve kalmış olan en küçük bir atığı da dışarı atmaya çalışır. Putresin ve Kadaverin( proteinlerin parçalanması esnasında oluşan, pis kokuya sahip bir bileşen) kan damarlarına doğru yol alır ve vücudunuz, korkutucu bir şekilde sızmaya başlar ve yanınızda yaşayan canlı bir insanın kalması, en sevdiğiniz bile olsa, imkansız hale gelir.

Çünkü koku dayanılmazdır. Uzunca bir süre kangren olunduğu için renk tamamen siyaha döner. Vücut kokusu bazı böcek ve sinek türlerini müthiş derecede cezbeder. Karşı koyulamaz bir şekilde, vücuda yumurta ve larvalarını bırakırlar.Larvalar vücuttaki ölü dokulardan beslenmeye başlar yani ölü bedeni santim santim yerler. Ve artık geldik sona maggotlar yani sineklerin ve böceklerin, çürümekte olan insan ve hayvanların yaraları içerisinde bulunan larvaların genel adıdır vücudun yüzde altmışını bir haftayı bulmadan yiyip, tüketip bitirirler

Servete Bol Rızıka Kavuşmak İçin

Her gün sabah namazlarından sonra rızaen lillah için iki rekat namaz kıl.

Her rekatta Fatiha'dan sonra bir Ayet'el-Kürsi, Uç Kafirun Suresi, on bir

İhlas-ı Şerif okuduktan sonra namazın diğer erkanını ifa ederek namazını tamamla.

Namazdan sonra (100) kere: "Sübhanellahi ve bi hamdihi sübhanellahil azıymi ve bi hamdihi estağfirullah"
dedikten sonra arkasından da ( 100) kere: .. Ya Kafi ya Gani ya Fettah ya Razzak ya

Kerim ya Vehhab ya Zettavi ya Mecid" esmalarını okuyan ve bunu vird edinen kimsenin hal ve

hayatında pek kısa zamanda çok büyük inkişaflar, terakkiler ve değişiklikler olur.

Çok büyük rızık kapıları kendisine açılır. Her işinde başarılı olur. Okuyanın dağlar gibi borcu olsa

Cenabı Hakk yine pek kısa zamanda o borcu o kuluna ödetecek imkanlar ihsan buyurur

Para Sıkıntısını Yok eden Dua

naylona sararak cüzdanı içinde taşıyan kimse, o sene zarfında katiyyen para sıkıntısı çekmez.
Hiç hesap ve ümit etmediği yerden eline rızk ve para gelir. Tavsiye ettiğim ve yapan arkadaşlarım
rast geldikçe teşekkürlerini söylüyorlar. Kopyalı kağıtlara üç dört tane birden yazmak mümkündür

13 Haz 2017

Bir Definenin Yerini Rüyada Görmek İçin Dua

Herkesten uzak tenha bir mahalde üç gün uyku zamanları hariç olmak üzere
oruç ve riyazetle aşağıda yazılı olan ve ayetleri okuyan ve zaman zaman günlük

ve asilbend, öd ağacı bahur ederek itikafını tamamlayan kimseye üçüncü gece
rüyasında mutlaka kendisini halktan müstağni kılacak bir defıne gösterilir veya
bir servet kapısı açılır.

Sihir Ve Büyüyü Bozmak İçin Dualar

İki çile yorgan ipliği alıp çözdükten sonra birisine (1O1) diğerine de (1O1) adet çözülür ilmek yapılır.

Sonra beyaz porselen bir kase alıp içine bir miktar su koyduktan sonra ipliklerden birisini eline alıp filan kimsenin maruz bulunduğu sihri bozmak niyeti ile diye bir defa Euzü besmele çektikten sonra

Felak suresini okuyup düğümün birisini çözer ve bu suretle diğer kalan ( 100) düğümde, her birisine birer Felak suresini okumak suretiyle tamamlarsın.

Sonra diğer ipliği eline alıp onu da bu kere her düğümüne birer Nas suresini okuyarak çözersin.
Her çözülen düğümden sonra ip iği porselendeki suya bırakmak lazımdır.

Okuma tamamlandıktan sonra suyun bir kısmı içirmek üzere başka bir kaba ayrılır. Ve bu sudan üç gün sabahları azar azar içilir.

Diğer suyun içindeki iplikli iyice sıktıktan sonra kurumak üzere bir yerde muhafaza olunur.
Ve o suyun üzerine hariçten bir miktar daha su ilave olunur ve meshur yıkandıktan sonra bir leğen içinde o suyu vücudunun her tarafına temas etmek üzere dökünür.

Leğende birikmiş suyu da ayak değmeyen temiz bir yere veya bir bahçeye döker. İplikler kuruduktan sonra meshur tarafından ikamet ettiği yerde tütsü olunur.

Okuma esnasında mümkün olursa bahur olarak Üzerlik tohumu yakılır. Bu ameliyye kısmeti bağlı olan kızlar için de yapılırsa çok faydalı olur.

Baş Ve Diş Ağrısı İçin DuaŞayet geçmemişse bu minval üzere Fatiha'yı her hanede birer artırarak dokuzuncu
haneye kadar çıkılır. Fakat bu çok enderdir.

Not: Ancak böyle yapmakla baş veya diş ağrısı geçiyor diye doktora gitmemek
ve hastalığın nereden geldiğini öğrenip kökünden tedavi etmemek ileride daha büyük,
daha ağır telafısi kabil olmayan hastalıklara yol açabilir.

Muradının Olması İçin Dua

Herhangi bir muradı olan kimse taharet-i kamile halinde geceleyin (100) istiğfar okuduktan sonra

Rıza-i Bari için iki rekat namaz kılıp, (100) salavat getirir ve arkasındanda (1000) kere

Besmele-i. Şerif okur, tekrar iki rekat Rıza-i Resullüh la için namaz kılıp (100) salavat ve (1000)

Besmele-i Şerif okur ve bundan sonra her bin Besmele-i Şerife'de

ikişer rekat muradının olması için hacet namazı, (1OO)'er salavat, 1OOO)'er Besmele-i Şerif okuyarak

bir gecede (12.000) Besmele-i Şerifi ikmal ederse Cenabı Hak o kulunun muradı ne ise ihsan buyurur.

Bunu bazen bir, bazen de Uç kere tekrar etmek gerekir.

Balık Burcu Özellikleri Ahlakları

Güneş bu burca 20 Şubat tarihinde girip 20 Mart tarihine kadar kalır. Bu burcun tabiatı sudur.
Dost burcu Boğa, düşman burcu İkizler' dir. Bu burcun yıldızı Müşteri'dir. (Yay burcunda bu yıldız hakkında kafi bilgi verilmiştir.)

Bu burcun tesiri altmda doğanlar başkalarının tesiri altında kalan eşhastır. Onlara tesir etmek, istediğiniz yola sevk etmek, noktayı nazarını kabul ettinmek çok kolaydır. Bunun için biraz tatlı dil ile hareket etmek kifayet eder.

Fazlaca hassastırlar. Bundan dolayı hissi şeylere pek ziyade kıymet verirler. Bir insana inanıp bağlandılar mı bir daha ondan kolay kolay ayrılmazlar. Uysallık, misafirperverlik başlıca meziyetlerini teşkil eder. Mizaçları biraz kaprislidir.

Akıllarına eseni yapmaktan nefislerini güç alıkorlar. Bazen karşılarındaki iyilik edenleri kaba ve sert hareketleriyle şaşırtırlar. Para hususunda müthiş şansları vardır. Hangi işe atılsalar muhakkak surette kazanırlar. Hatta bazen yanlış hareket bile yaparlar.

Eğer o iş paraya dayanıyorsa yine  netice kendi lehlerine olur. Bazen şanslarına güvenip fazla müsriflik yaparlar. işte o zaman kolaylıkla kazaanmış oldukları parayı yine büyük bir kolaylıkla ellerinden çıkarırlar.

Sık sık aşık olurlar. Her defasında bu defa hakiki aşkı buldum diye sevinirler. Büyük bir imanla buna inanıp bağanırlar fakat yeni bir aşka başlayınca veya rastlayınca eskisini hemen unuturlar. Yalnız hayatta bir kere de samimi ve ciddi bir aşkla karşılaştılar mı bunu ebediyete kadar sürdürürler.

Karşılarına Koç burcundan bir kadın veya erkek çıkarsa o zaman mesut bir yuva kurabilirler.

Özellikleri : Bu tip kusurlu şekillerle doludur. Orta ruhlu, maddi ve köşeli yüzleri vardır. Sert gözleri üzerine ufki düşen geniş kaşlı, sert bakışlı, geniş ve gayri muntazam bir burun, göze batan bir çehre, toprak rengi bir ten, sert ve kaba bir sesleri vardır.

Ahlakları :  Kaba ruhlu, icabata karşı vurdum duymaz; beceriksiz, nezaketsiz, çalışkan ve fedakar olmayan, düşkün zevkli ve geniş bir hırs sahibidir. Mamafih arzi tipte sanatkarlar yetişir. Ancak ince olmazlar, içlerinden alimler çıkar.

Ancak tecrübi olmaktan ileri geçemezler. Aşkda maddi, müfrit ve şehvetperesttirler fakat şiddetli ve ihtiraslı severler

Kova Burcu Özellikleri

Güneş bu burca 21 Ocak'ta girip, 19 Şubat tarihine kadar kalır. Bu burcun tabiatı havadır.

Dost burcu Akrep'tir. Bu burcun yıldızı Zuhal'dir.

Bu burcun tesiri altında doğanlar gayet cezbezeli ve girgin olurlar o kadar güzel konuşmasını bilirlerki bu tatlı dilleriyle kandıramayacakları kimse yoktur.

Onlarla bir münakaşaya girmek daima tehlikelidir. Zira güzel ve mantıki söz söylemesini becermeleri sayesinde haksız bulundukları bir fikir münakaşasında dahi galip çıkmasını bilirler.

Kısacası ikna kuvvetleri çok yüksektir.

Konuşmalarının dinlenmesinden büyük bir zevk duyarlar. Hitabet en kuvvetli ve en zayıf taraflarıdır. Çünkü kendileri' konuşurken herkesin dinlemesini istedikleri halde bir başkası konuşurken dinlemeyi hiç arzu etmezler.

Şansları parlak zekaları yüksektir, fakat ne yazıktır ki, bu zekalarını ilim ve fen sahasında nadiren kullanırlar. Çalışmaları hep afaki ve faydasız iş ve sahalara münhasır kalır.

Bunun için de her sahada kolaylıkla elde ettikleri başarıları yine kolaylıkla ellerinden kaçırırlar.

Sevmekten ziyade sevilmekten hoştanırlar fakat hissiz değildirler. Kör talihleri onları daima kendilerini sevmeyen kimselerle karşılaştınr.

Evlilikte eşlerine söz hakkı tanımadıkları için aile hayatlarında kavga ve dargınlık eksik olmaz,

fakat umumiyetle ahlakları iyi olduğundan bu dargınlıkların sonu hiçbir zaman kötü bir neticeye varmaz.

Bu burçta doğanlar arasında boşanma olayları nadiren görülür. En iyi evlenmeyi terazi burcunda doğmuş bir kimse ile yaparlar.

Oğlak Burcu Fiziksel Özellikleri

Güneş bu burca 22 Aralık'ta girip 20 Ocak tarihine kadar kalır. Bu burcun tabiatı topraktır dost burcu Balık, düşman burcu Koç'tur. Yıldızı Zuhal'dir. Zuhal' in dostu Mirih düşmanı Zühre'dir. Zühal yıldızı dünyadan 755 kere büyüktür. Güneş'ten uzaklığı bir milyar 426 kilometre mesafedir.

Güneşin etrafındaki devri 29 sene 5 ay 6 gündür. Madeni kurşundur. Bu burcun tesiri altında doğanlarm vücut yapıları geç neşvünema bulur. Bunlardan başka melekeleri de geç teşekkül eder. Muhayyileleri kuvvetli değildir.

Bedeni kabiliyetleri de manevi kabiliyederi de dar bir sahada hudutlanmıştır. Fakat onlarda sabır ve sebat en büyük kuvvet olarak belirir,

Sebatlı ve devamlı bir çalışma ile önlerine gelen her müşkülü ortadan kaldırmaya muvaffak olurlar. Para hususunda müsrif değildirler. İdareli yaşamayı pek severler. Hatta bu huylarından dolayı onlara ekseriya hasis denilir. Yalnızlıktan, tenhalıktan ziyadesi ile hoşlanırlar.

Kalabalıklardan, topluluktan daima kaçarlar. Yalnızlık içinde kendi düşünçeleriyle başbaşa kalarak yaşamaları onları son derece mesut eder. Yüz çizgileri düz, muntazam bakışları biraz haşindir.

Her hareketlerinde mantık hakimdir. hissiyatlarını kullanarak hareket ederler. Cemiyet insanı olmaktan uzaktırlar. Bu yüzden kalplerini kimseye açmazlar. Yakın dostları hemen hemen yok gibidir.

Esasen hiç kimse ile dostluk kurmak niyet ve teşebbüsünde bulunmazlar. Aşkta kalplerini dökemedikleri için ekseriya bedbaht olurlar. Eğer karşılarına Arslan burcunda doğmuş bir kimse çıkarsa onunla evlenmekte tereddüt göstermemelidirler.

Zira bu burçtakilerle devamlı ve mesut bir yuva kurabilirler

Fiziksel Özellikleri : Çıkıntılı, kınk kırık, keskin zaviyeli köşeli hatlar, yüz dört köşe, alın keskin ve köşeli, ciddi, nafız ve kuvvetli, dışarı doğru kemerli ve ucu dışarı doğru burun dar ve sıkı ağız kemikli elmacıklar, yüksek ve geniş omuz, kubbeli sırt, doğru kalçalar, zayıf

fakat iri kemikli vücut, büyük. kol ve el, bacak ve ayaklar esmer, kuru bir ten, uzun boy, ağır yürüyüş, başları daima öne eğik, renkleri solgun, yüzleri hüzünlüdür.

Kemikler ağır, ses boğuk, başları uzunca, gözleri fersiz, biraz da dumanlı, dişleri siyah ve gayri muntazam, kirpikleri hemen daima birbirine karışık ve çok kere çalı gibidir.Sakal siyah ve seyrek, saçları siyah, donuk ve kalındır Nadiren gülerler. Ferasetli ve akıllıdırlar

Nafız bir zekaya maliktirler. Nasihatleri akilanedir. Teşebbüslerinde o kadar çok cüretkar değildirler.

Az söz söyler, kuvvetli hafızalareı vardır İş ve zahmete sabır ile mukavemet ederler.sebatkar becerikli, karar sahibi ve ikbal düşkünüdürler. Sabırlı yalnızlığı ve tenhayı severler zengin olmayı da isterler, ziraate de hevesleri vardır.

Ahlakları : biraz alaycı ve kindar olurlar.Müfrit heyecanlar duymazlar  uzağı gören, cesur ve çalışkan kimselerdir. Toprağı severler. Mesken inşaasını, ağaç dikmesini resim yapmasını, yer altında çalışmayı severler

Bütün düşünürler çoğunlukla bu yıldıza mensupturlar. Aşkta az fakat iyi severler, aşkları devamlı olur. Kuru flörtte becerikli değildirler. Kıskançlıklarını  asla izhar etmezler.

Kin ve intikamları şiddetli olur.Hiçbir şeye kendilerini çok vermezler. Şehvetperesttirler. İzdivaçta nadiren mesut olurlar.

Ketum oldukları için sevdikleri tarafından anlaşılmazlar. Soğuk durdukları ve coşkunluklarını hiç göstermedikleri için şiddetli ve derin bir aşkla sevilmezler.

Yay Burcu Özellikleri

Güneş bu burca 23 Kasım'da girip 21 Aralık'a kadar kalır. Bu burcun dostu Kova ve Terazi; düşman burcu da Balık burcudur. Bu burcun tabiatı ateştir Yay burcunun yıldızı Müşteri dir. Müşteri'nin dostu Ay, düşmanı Utarid'dir.

Müşteri yıldızı dünyadan 1400 defa daha büyüktür. Güneş'ten uzaklığı 778 milyon kilometredir.

Güneş etrafındaki devri ll sene 9 aydır. Kendi mihveri etrafindaki devri 9 saat 53 dakikadır. Madeni kalaydır. Yay burcunda doğanlann en göze çarpan hususiyetleri, evhamlı, vesveseli, herkese şüpheli bakar olmalarıdır.

Hayatta hiçbir kimseye yüzde yüz emniyet ve güven gösteremezler. Umumiyetle herkesten şüphe ederler. Onlann bütün hareketlerinde şüphe ve endişe hakimdir. Mizaçları çok değişiktir. Şimdi sevip itimat ettikleri kimseye biraz sonra şüphe ile bakmaya başlarlar.

Onlar kimsenin kimseye dost olmayacağına ve insanların mutlaka birbirlerine fenalık yapmak yolunda olduklarıa inanmışlardır. Bakarsınız şimdi çok utangaç ve mahcupturlar, biraz sonra gayet cesur ve atılgan bir tip olarak karşınızda belirirler. Umumiyetle iyi ahlaklı olurlar.

Bunun içindir ki, bir mesele karşısında ne kadar vesveseli ve şüpheli hareket etseler neticede iyiyi kötüden ayırt etmeye muvaffak olurlar. Onların bütün hareketlerinde Müşteri yıldızının tesiri görülür. Bu burçta doğanlar keşif seyahatlerinde ve sefer heyetlerinde ve büyük spor gösterilerinde başarıları ile daima kendilerini ön planda gösterirler.

Yıldız sporcular ve büyük kaşifler bunlar arasından çıkar. Hissi hayatlarında en göze çarpan hususiyetleri herkes tarafından beğenilip sevilen tiplerden ziyade aslında güzel olan fakat hiç kimsenin nazarı dikkatini çekmeyen tipleri arayıp bularak bunlar arasında sevgililerini seçmeleridir.

Eğer Boğa burcunda doğmuş olan birisiyle evlenmişlerse mesut bir yuva kurmuş olurlar

Fiziksel Özellikleri :
Bu yıldızın tesiri altında doğan kimselerin dokuları etli, görünüşleri sıhhatli, kanlı, canlı olurlar. Yüzü yuvarlak, gövdesi geniş, göğüsleri iri, kafatası mütenasip, alnında iki çıkık şakak kemiği vardır.

gülümseyen gözler, orta uzunlukta etli burun, kapalı büyükçe bir ağız, koyu kırmızı dudaklar, çukurlu, yuvarlak çene, vaktinden evvel saçsız baş, ablak bir yüz, ağır ve sevimli bir ses, vakurane duran bir baş, cüsseli ve kuvvetli, omuzlar geniş, saçlar açık kestane renginde, sakal kumral ve dalgalı olur.

Dişleri güzeldir. Öndeki iki dişi enli olur. Gözleri güleç ve nemnaktır. Renk pembe ve beyazdır.

Ahlakları :  Zevkperesttirler. Obur olurlar. Endişe ve kederin ne olduğunu bilmezler pek genç yaşlarında şişmanlamaya başlarlar.

Güler yüzlü ve şen tabiatlıdırlar. Çok konuşurlar. Sevimlidirler, kadınlara taparlar. Kahkaha ile gülerler. Alaycıdırlar.kendisini herkese sevdirmesini bilir. Sözü dinlenir ve tutulur. iyilik yapmaktan hoşlanırlar hürriyeti sever, tedbirli bir insandır.

Müşteri yıldızına mensup olanlar her şeyi iyi gören kimselerdir. Ahbap canlısıdırlar. Ahlaka ehemmiyet vermekle beraber şehvetlerinin kurbanıdırlar.

Dostlarına karşı vefakar olurlar. Aile canlısıdırlar. Bazen atak olurlar. icabında yalan da söyleyebilirler Aşkta erkek Müşteri tipler kadınlara karşı cemilekarlıkta bulunmayı, onlarla düşüp kalkmayı severler.Kadın Müşteriler de kuru flört düşkünüdürler. Kendilerini daima aşk içinde tasavvur ederler ve böyle olmaktan pek ziyade hoşlanırlar.

Aşk ve muhabbetleri daima usul ve kaideler riayet ettiklerinden tehlikesizdir.aşklarında devamlı ve vefakardırlar. Fakat her şeyi daima olduğundan fazla görür ve gösterirler.

Zarafet ve kibarlığa büyük ehemmiyet verirler. İzdivaç hayatlarında iyi bir zevç veya zevce olurlar. Daima aldanmaya ve aldatmaya muhtaçtırlar Kolayca memnun ve kolayca mahzun olurlar.

Fakat ekseriya mesut bir yuva kurarlar.Kendileri kıskanç olmakla beraber kıskançlıkları asla tehlikeli değildir.

12 Haz 2017

Akrep Burcu Özellikleri

Güneş bu burca 24 Ekim'de girip 22 Kasım tarihine kadar kalır bu burcun dostu ikizler düşman burcu Kova burcudur. Yıldızı Mirrih, tabiatı sudur.

Mirrih yıldızının dost yıldızı Zühre, düşman yıldızı Utarid ve Kamer'dir. Akrep burcunun tahtı tesirinde doğanlar Mirrih yıldızının gizli ve esrarlı tesiri altındadırlar.

Bu sebepten çok çalışkan insanlar arasına girerler. İrade ve tahammül kudretleri emsalsizdir.

Kendi kendilerini yetiştirerek hayata hazırlayan ve çok fakir iken sonradan zengin olan, büyük işler kuran insanlar hep bu burçtan doğan insanlardır.

Bir işe başlamak hususunda biraz geç karar verirler. Fakat bir kere o işi muvaffakiyetle sona erdireceklerine akılları yattı mı artık o işe olmuş bitmiş nazarıyla bakılmalıdır.

Zira azim ve sebatları sayesinde tuttuklarını koparan insanlardır.

Otoriterdirler. Her hususta kendi fikir ye düşüncelerini dinlenmesini isterler. Ve bunda çoğu defa muvaffak olurlar. Çok hiddetli bir mizaca maliktirler.

Haksızlığa tahammülleri yoktur. Bir kere hiddete kapıldılar mı onları kolay kolay teskin etmek mümkün değildir

Onların düşmanlığını kazanmak hakikaten bir felakettir. Kinci insan oldukları için bir gün mutlaka intikamlarını alırlar. Onlarla dost geçinmek kinlerini kazanmamak akıllılık olur.

Aşk hayatları ateşli ve ihtiraslıdır. Sevdikleri kimseye şefkatten ziyade haris bir sevgi ile bağlanırlar.

Aşkları kuvvetli ve devamlı olur. Kalplerini verdikleri kimseleri ölünceye kadar unutmazlar. Ve onlara derinden bağlanırlar. Sevgilerinin ihanetine tahammülleri yoktur.

Zaten böyle bir hareketi hiçbir zaman affetmezler. Evlilik hayatında onlarla mesut bir yuva kurmak isteyenler, izzet-i nefislerini incitecek söz ve hareketlerden çekinmelidirler.

Mirrih yıldızı hakkında Koç burcunda gereken malumat verilmiştir

Terazi Burcunun Özellikleri

Güneş bu burca 24 Eylül'de girip 23 Ekim 'e kadar kalır. Bu burcun dostu Yay'dır tabiatı havadır. Yıldızı Zühre'dir. Bu yıldız hakkında Boğa burcunda kafi derecede bilgi verilmiştir.

Terazi burcunda doğanlar Zübre· yıldızının tesiri altındadırlar. Bu yıldız onlara evvela güzellik, sonra da güzelliğe karşı derecesiz bir aşk ve anlayış kabiliyeti verir. İyi kalpli ve çok dürüst kimselerdir.

Adaleti ve adil olmayı bir aşk derecesinde severler cok ve lüzumsuz konuşmayı sevmeyen insanlardır. Hayatta mücadele gayretleri sonsuzdur.

Doğduklarından itibaren ölünceye kadar bağlandıkları prensipler ve fikirler uğrunda savaşmaktan bir an dahi geri kalmazlar.

Güzel ve temiz giyinirler zarif ve yüksek zevk sahibidirler rahatlarına pek düşkün olurlar hayatlarının devamlı surette huzur ve sükunet içinde geçmesini isterler. mizaçları sakin ve muvazenelidir.

Bununla beraber arada fevkalade bir hiddet gösterdikleri de görülür. Fakat bu hiddetleri pek çabuk sönüp gider. Katiyyen kinci değildirler.

Her girdikleri muhite kolaylıkla uymasmı ve arkadaşlarla dostluklarını devam ettirmesini bilirler.

En basit muhitte olduğu kadar, en kibar ve aristokrat . muhitte de kendilerini rahat hissederler hafif mizaçtı kimselerle arkadaşlık edebildikleri gibi en ağır başlı ve sofi kimselerle de dostluk kurmasını ve bunun devam ettirmesini mükemmelen başarırlar.

Aşk hayatları harikülade güzel ve tatlı geçer. En geçimsiz eşlerle bile herkesin gıpta edeceği bir aşk ve evlilik hayatı kurmakta da emsalsizdirler.

Kaynanaları ve diğer hısım ve akrabaları ile mükemmel surette geçinirler eşlerini yengeç burcundan seçtikler takdirde evlilik hayatları sonsuz bir saadet ve bahtiyarlık içinde geçer.

Başak Burcu Özellikleri

Güneş bu burca 24 Ağustos ta girip 23 Eylül'e kadar kalır.
Bu burcun yıldızı Utarid'dir. Başak burcunun tabiatı topraktır.
Bu burcun dostu Akrep, düşman burcu da Yay burcudur.
Utarid yıldızı hakkında İkizler burcuna kafi derecede bilgi verildiği için
burada tekranndan sarf-ı nazar olundu.

Başak burcunun tesiri altında doğanlar çok becerikli,
çalışkan ve kafaları işleyen kimselerdir. İşlerine ve kanaatlerine
sıkı sıkı bağlıdırlar. Gayet muntazam bir hayat sürmeyi ve
metodla çalışmayı severler. Kuvvetli bir aklıselimeye işlek bir
zekaya sahiptirler.

Tenkit kabiliyetleri çok yüksektir. Fakat bunun
çok defa pek sert ve adeta karşılarmdakim kıracak şekilde
yaparlar. Bu yüzden de kendilerine düşman kazanırlar.

Mütecessistirler. Etrafında olan bütün şeylerden haberdar olmak
için bütün dikkat ve gayretlerini sarf ederler. Menfaatlerine
derecesiz bağlıdırlar. Ufak bir menfaat uğrunda en kıymetli
dostluk bağlarını yıkmakta beis görmezler. Sıhhatlerine de pek
düşkündürler.

En ehemmiyetsiz bir rahatsızlık hissetseler, bunu
gözlerinde büyülterek doktor doktor gezip dertlerine derman
ararlar. İçlerinden çoğunun ticaret istidadı fazladır. Fakat ekseriya
başlı başına bir iş kurmaktan ziyade ortaklıkda çalışmayı tercih
ederler.

Memurriyet hayatında da şeflik yapamazlar. Bir müdür
muavinliği onları daha ziyade memnun eder. Güzel sanatlara
karşı istidatları pek yoktur. Bununla beraber güzel şeyleri
severler. Zevkleri yüksektir.

Fevkalade şanslı insanlardır.
Bilhassa aşk hayatında çok talihlidirler.
Onlara aşık olan kimseler bir daha kendilerini onların
tesirinden kurtaramazlar.
Evlilik hayatında da eşlerine kendilerini sevdirmesini
bilirler. Kurdukları yuvada mesut yaşamasını becerirler.

11 Haz 2017

Aslan Burcu Özellikleri Ahlakları

Güneş bu burca 24 Temmuz tarihinde girer ve 23 Ağustos tarihine kadar kalır.
Arslan burcunun dostu İkizler burcudur. Bu burcun yıldızı Güneş'tir. Güneş'in madeni altındır.
Arslan burcunun tesiri altında doğanlar bu burcun cömertliğini, parlaklığını ve iyiliğini nefislerinde taşırlar.

Güneşin tesiri altında olanlar münakaşa kabul etmezler. Mağrurdurlar. Şeref, haysiyet, izzet-i nefs ve insanlık duygulan pek yüksektir. En büyük bir menfaat karşısında bile, benliklerinden, gururlarından en küçük bir fedakarlıkta bulunmazlar, kimseye boyun eğmedikleri gibi ona buna dalkavukluk etmekten, yaltaklanmaktan da nefret ederler.

Kendilerine düşmanlık yapmak isteyenleri ve hasımlarını gururları ve azametleri ile eritirler. Her ne pahasına olursa olsun küçüklüğe düşmezler. Hayatları çok sade geçer. Herkese iyilik etmek isterler. Kendilerinden küçüklere aşırı merhametli, büyüklere karşı saygılıdırlar.

Ekseriyetle içlerine kapalı insanlardır Hislerini açığa vurmaktan çekinirler. Teşkilatçı bir ruha maliktirler. Gerek memuriyet ve gerekse iş hayatında kısa zamanda parlayarak ilerleyebilirler.

Cesur ve atılgandırlar. Bilhassa medeni cesaretleri çok yüksektir. Politika sahasına atıldıkları zaman kendilerine iyi bir mevki yapabilirler. İçlerinden yüksek kumandanlar ve büyük edipler çıkar. Aşkta sadık. vefakar ve dürüsttürler.

Karşılarındakinden de aynı sadakat ve dürüstlüğü beklerler. Bu mukabeleyi görmezlerse çok bedbaht olurlar. Eşlerinin en ufak bir ihanetine tahammül edemezler ve derhal boşanıp ayrılırlar.

Evlilik hayatında gerek karı olarak. gerek . koca olarak kusursuzdurlar. Kendileriyle evlenenleri muhakkak surette bahtiyar ederler. Sonra da çok şanslıdırtar. Talih oyunlarında ekseriya kazanırlar.

Güneş Yıldızının insanlar üzerindeki etkileri Özellikleri  kirpikler uzun, burun zayıf ve kemerli, çene ince, ağız orta, dudaklar az kalınca ve renkli, çene yuvarlak ve ileri, boy orta, vücut kılsız, böğürleri içeri doğru, kemikli, erkeklerde az çıkmış güzel bir sakal, yüzde az çizgi, mutedil ve ölçülü adımlar, saç kıvırcık, ince ve ipek gibi yumuşak, ses berrak ve şehvetli gözler açık. kestane rengi, biçimli, kaslıdırlar.

Ahlakları: Güneş yıldızının başlıca vasıfları : Kuvvet, şiddet, gazab his haya, iffet, servet ve zekadır. Bu yıldızın tesiri altında  bulunanlar, baş olmaya, emir ve tahakküme mail olurlar.

Büyük aşklara müsait değillerdir. Kendileri için yaşarlar. Onun için hayatlarında, dostluklarında, ailede, hayli bedbaht olurlar. Kıskançtırlar. Yüksek bir zeka sahibidirler.

Her şeyi anlarlar. Fakat hiçbir şeyde ihtisas edinmeye kabiliyetleri yoktur. İzdivaçta da mesut edemezler ve mesut da olamazlar. Derin merbutiyetler edinemezler. Kıskançlık ve şüphelerini sık sık izhar ederler. Bu histen kurtulamazlar.

Yengec Burcu Özellikleri

Güneş Yengeç burcuna 22 Haziran'da girer ve 23 Temmuz tarihine kadar kalır. Bu burcun yıldızı ay, tabatı sudur. Dost burcu Boğa ve Balık; düşman burcu ise Koç'tur.

Yıldızlardan ayın dostu Müşteri düşman yıldızı Güneş'tir. Madeni gümüştür bu burcun tesiri altında doğanlar umumiyede içlerine çekilmiş ve utangaç tabiatlı olurlar fakat kendilerinden en beklenilmeyen bir zamanda birdenbire bir cesaret hamlesi göstererek bulundukları iş ve vazifede hemencecik birinci plana geçerler. Ekseriyetle yaradılışlı ve tembel oldukları halde bu umulmadık hallerdeki parlayışlarıyla hamaratlıkta herkesten üstün olurlar.

Fakat daha birkaç dakika geçmeden bu parlayışları bir balon gibi söner ve yine eskisi gibi alıngan, içine çekilmiş sessiz ve silik bir insan halini alırlar. Bu burçta doğanlar bir kelime ile mütelevvin yani renkten renge giren bir tabiata maliktirler.

Fakat rakiplerini ve hasımlarını daima inatlarıyla yenerler. Bu pasif inat tabiatı damlaya damlaya taşı delen su gibidir. Ufak, fakat tesirli ve devamlıdır. Hayallerinde bir çok şey icad ederler ve bunların doğruluğuna kendilerini bile inandırırlar.

Memleketlerine ve ailelerine karşı derin bir sevgi bestedikleri halde uzun ve maceralı seyahatlere çıkmaya can atarlar. 'imkan bulsalar ömürleri boyunca seyahat etmek isterler.

Yengeç burcunda doğanların en büyük hataları ekseriya kendi hayallerini hakikat zannetmeleridir. Onların iş hayatında şansları mükemmeldir. Evlilik hayatları her zaman mükemmel olmaz ve
bahtiyarlık getirmez. Aşkta kendileririnide, karşısındakileri de bedbat ederler.

Çünkü kaprisleri ile hareket ettikleri için hiç yoktan üzüntü ve mesele çıkarırlar eğer başak burcunda doğmuş birisiyle evlenirlerse çok daha mutlu olabilirler

Fiziksel Özellikleri :
v
ücut hatlarında daireye yakın büyük yuvarlaklar, soluk bir ten, şişmanlığa istidat, çıkık ve geniş bir alın, yuvarlak uçlu burun, yarı kapalı küçük bir ağız, pek az çıkıntılı bir çene, yuvarlak gözler güzel mavi gözleri, yüksek, küçük ve dik göğüsleri olur.

Kadın ve erkek kamerleri miyop olurlar. Mütehavvil, zararsız,mütevekkil bir tabiatları vardır. Mücadeleden çekinirler,yalnızlığı severler. Kameriler akıl ve muhakemeden ziyade his ve düşünmeye kabiliyetli ve tabiaten mutekittirler.

Bazı kamerler soluk ten renginde olduğu gibi bazı kamerler de süt gibi beyaz olurlar. Süt gibi beyaz., olanların gözleri·de mavi olur. Saçlan lif renginde ve sarışındır.

Kamerler pek yumuşak kalplidirler. Vefakar olmakla beraber kolaylıkla teslimi nefs ederler soğuk tabiatlı olmakla beraber muhabbetli olurlar.Çocuklarına düşkünlükleri daima kocalarına olan bağlılıklarından ziyadedir.

İyi bir aile kadını olmaya istidatlıdırlar. Az kıskançtırlar. erkekler iyi bir aile reisi olmak kabiliyetindedir. Eşlerini pek seçmedikleri için ekseriya fena izdivaç yaparlar bazılarının boyu uzun, dişleri gayet düzgün, güzel ve küçük olur.
Bazıların boyu kısa ve dişleri iri olur. Ekseriyet itibariyle dişleri beyazdır

Ay dünyadan elli defa küçüktür. Dünya mesafesi 384.384 kilometredir. Güneş etrafındaki hareketi devriyesi 354 gün ve bir günün binde 367'si kadardır. Kendi etrafındaki devri 29.53 gündür.

İkizler Burcu Özellikleri Ahlakları

Güneş bu burca 22 Mayıs tarihinde girer ve 2 I Haziran tarihine kadar kalır bu burcun yıldızı Utarid, tabiatı havaidir tabiat itibariyle dostu ateştir. Dost burcu Aslan, düşman burcu balık burcudur yıldız itibariyle dostu Güneş; müşteri ve Zühal ile de düşmandır.

İkizler burcunun tesiri altında doğanlar çok mütereddit tabiatlı olurlar. Hiçbir şey hakkında kolay ve kesin bir karara varamazlar. Hayatları devamlı bir surette kararsizlık içinde bocalama ile geçer. İçlerinde daima yanlış hareket edecekleri korkusu hakimdir.

Bu kendilerine güvenlerinin az olduğuna
delildir. Herhangi bir mesele hakkında bir karar verdikleri zaman hemen akabinde (keşke böyle bir karara varmasaydım, bunun aksi en doğru idi) diye düşünürler. Bir saatleri bir saatlerine uymaz.

Derhal bir his durumundan bir diğerine geçiverirler. Bir şeye karşı alaka ve heves duvdukları andan bir dakika sonra hemencecik ondan cayı verirler. Bunun için aşkta vefasızdırlar

Aynı zamanda karşıdakilerin de sadakatine güvenemezler. Her şeyde olduğu gibi evlenmeye de gayet güç karar verdiklerinden dünya evine ekseriya pek geç girerler. Hatta bazen hiç evlenemezler. Bu tereddütleri yüzünden çok kere işte ve aşkta en büyük fırsatları kaçırırlar. Bu hal onların zekalarının azlığından ileri gelmez.

Zira zeki ve kavrayışlıdırlar. Bilhassa muhayyileleri çok işlektir. Bir meselede bütün imkanları tasavvur ve tahayyül ettiklerinden dolayıdır ki, karar vermek hususunda tereddüde
düşerler. İşte bu kararsız ve gelgeç. tabiatlı insanlarla bir çatı altında bulunmak, arkadaşlık yapmak hakikaten güçtür.

İkizler burcunda doğanlar, Koç ve Arslan burcunda doğanlarla evlenirlerse güzel bir yuva kurabilirler.

Ahlakları : 
ince, düzgün ve güzel dudaklar, köşeli çene, uzun ve ince boyun, canlı yürüyüş, süratli konuşma, şen ve sevimli ses, mülayemet,nezaket, sabırsızlık etrafındakilerle hüsnü münasebet ve

muaşeret, sevimli ve latifeci, müteşebbis büyük zihin açıklığı ve işleyen, nafiz, kurnaz ve keskin zeka ve istiğna, utaridlilerin boyları uzunca, gözleri de çukurcadır şen ve bir fena sık düşünüyorlarsa güler yüzlüdürler.

Saçları pek koyu kestane renginde ve kıvırcıktır. Kendileri kibar yapılı, geniş omuzlu ve
sağlam vücutludurlar. Bu yıldızın tahtı tesirinde doğanlar iyiye yakın oldukları zaman iyi, kötüye yakın oldukları zaman da kötü olurlar. Ediptirler.

Büyük hırsızlar bu yıldızın fena tesiri altında yetişenler arasından çıkar.
Her türlü iyiliğe kabiliyet olduğu kadar her türlü fenalığa da kabiliyetli olurlar Sözleri düzgün olduğu kadar ani teşbihler ve misaller getirmeye muktedirdirler.istiklali severler,

Çok açık zihinli olurlar İstediklerini yapabilirler Sanatkar olmaktan ziyade fen adamıdırlar.
Ticarete de büyük istidatları vardır. Kendileri becerikli, zeki çevik, şen, mahir, işgüzar, beliğ oldukları gibi muhibbi fen dahi olduklanndan iyi makinist ve mühendis olabilirler.

Bu yıldızın mensupları kendilerini herkese sevdirmesini bilirler ve sevdiririler.
Utarit yıldızı dünyadan 18 defa küçüktür güneşe uzaklığı 58 milyon kilometredir güneşin etrafındaki devir müddeti 89 gündür. Hareket-i devraniyesi 24 saat beş dakikadır. Madeni civadır.

Boğa Burcunun Özellikleri Ahlakları

Güneş Boğa burcuna 21 Nisan' da girer ve 21 Mayıs tarihine kadar kalır. Bu burcun yıldızı Müre tabiatı topraktır. Boga burcunun dostu Yengeç burcudur. Tabiatı toprak olanlar tabiatı su olanlarla çok yakın ve samimi birer dost olurlar bu burcun tesiri altında doğanlarda en göze çarpan nokta aşırı derecede inatçı olmalarıdır.

Onlar inatlarında bazen hayatlarını bozacak kadar ileri giderler. Maziye ve mevcut
kıymetlere bağlılıkları fazladır. Her şeyin olduğu gibi kalmasını isterler. Sabırlıdırlar.

Tayin ettikleri hedefe ulaşmak hususunda her türlü güçlük karşısında sebat etmesini bilirler.ihtiyatlı, vefakar ve sebatkardırlar. Kendilerinde takip fikri çok yüksektir. Bir işe başladılar mı sonunu almadan ellerinden bırakmazlar. Ekseriyetle güzel yüzlü  olurlar. İçlerinden bazıları egoisttirler.

Bu burcun tesirinde doğanlar çok kere oburluk derecesinde boğazlarına düşkün olurlar boğa burcunun tesiri altında doğmuş kadınlar umumiyetle kavgacı ve kıskanç olurlar.

Fakat güzel oldukları için her zaman sevimlidirler. Esasen bu burçta doğanlar aşkta sevilmeyi sevmeye tercih ederler.

Evlendikleri zaman kadın veya erkek iyi bir hayat arkadaşı olurlar. Yalnız eşleri onların sabrını tüketmemek ve yaşayış tarzına müdahale etmemek şartıyla. Talihleri her zaman kendilerine yar olmaz ama, inat ve sebatları onları bu durumlardan kurtanr. Fakat yine de kendilerini tehlikeli maceralara atmaktan çekinmezler.

Güzel sanatlara karşı ilgileri fazladır. Girdikleri herhangi bir sanat Şubesinde büyük
muvaffakiyetler kazanırlar. Çünkü yaratılışları onları sanata ve bilhassa ressamlığa veya heykeltıraşlığa sevk eder.

Konuşkan değildirler. Herhangi bir mecliste ilk olarak söze başlamaktan çekinirler.başkalarının söyledikleri sözlere cevap vermeyi tercih ederler. Sıkılgan olmamakla beraber pek de girgin sayılmazlar.Ama sevdikleri insanlar arasında güzel konuşur ve neşelenirler.

Ahlakları : Bu yıldıza mensup olanlar, haluk, sevimli ve herkese faydalı sözler söyleyen aşık, servet ve samana kadınlara karşı ziyadesiyle zayıf, şehvetperest, güler yüzlü, tatlı sözlü, mesut,
çalışmaya heveskar, muhabbete sabredemeyen, raks, ziyafet ve musikiyi seven insanlardır.

Bazılarının tabiatında biraz yalancılık ve mürailik varsa da pek mükemmel sanatkar ve iyi bir
musikişinas olurlar. Riyaziyeye karşı istidatlatları zayıftır. Bu yıldıza mensup olanlar ilk nazarda şahsi cazibeleri ve sevimlilikleri ile göze çarparlar.

Abbap canlısı, sevimli, tatlı,hassas, muhabbetkar, şeker gibi insanlardır. Ekseriya müsrif
olurlar. Asla hasud değildirler, her şeyi pembe görürler. Lüksü severler. Parlağı sağlama tercih ederler. Bu yıldıza mensup olanlar nadiren dehaya yükselebilirler.

Zühre mensupları aşkta pek makbul tiplerdir. Ekseriya güzel olup sürekli ve derin bir aşkla sevilirler. Sehhar ve büyüleyen bir cazibeleri vardır. Kendi aşklarında bazen sabit değildirler. Mütelevvin ve hercaidirler.Şehvetleri galiptir. Onları sevmek bazen tehlikeli ve felakettir.İzdivaçta ekseriya kendileri severek değil, sevilerek evlenirler.

Mütekabil muhabbet olduğu takdirde izdivaçta mesut olurlar.Aksi takdirde bedbaht olurlar ve bedbaht ederler. Her şeyden ziyade kendilerini düşünürler.bu yıldız mensubu bir kadını seven, ondan çok zor ayrılır ve onu daima hasretle, iştiyakla, sevgi ile hatırlar.

Koç Burcun İnsan Üzerindeki Etkileri

Birinci Burç: Güneşin Koç burcunda iken yani 21 Marttan 20 Nisan tarihleri arasında dünyaya gelen insanlar üzerindeki etkileri: 57 Koç burcunun yıldızı merihtir. Tabiatı naridir. Dost burcu ikizler düşman burcu Yengeçtir.

Tabiatı itibarı ile düşmanı sudur. Koç burcunun şerefi kendi burcunun 19 uncu derecesidir. Burcun tesiri altında doğanlar kolay kolay disipline gelmeyen ve baskı altında yaşamaya tahammülleri olmayan kimselerdir. Herhangi bir haksızlık karşısında hemenisyan edip kükreyiverirler.

Bu tabiatları dolayısı ile onlarla bir arada bulunmak ve onları idare etmek çok zordur. Çocuklarında fazla gürültü ve haşarı olurlar. Gençlikleri pek hareketli geçer. Yaşları ilerledikçe nispeten kesbi sükunet ederler. Bununla beraber gayet çalışkan, cesur ve inatçıdırlar.

Hayatları devamlı bir çalışma ve didinme içinde sürüp gider. Hareketsizlik, tembellik onları sıkar. Nefislerine itimatları çok kuvvetlidir. Bu inançlarını hiçbir başarısızlık ve güçlük karşısında kaybetmedikleri için tuttuklarını koparan insanlardır.

Hücumda ve müdafaada çabuk hareket ederler. Herhangi bir meseleyi kavrayış kabiliyeri çok yüksektir. İyi kalpli ve merhametli olurlar. Son derece cömerttirler. Herkesin teveccühünü ve kalbini kazanmasını bilirler. Hileden, hilebazdan, iki yüzlü, yapmacık kimselerden nefret ederler.

Bu burçta dogan kadınlar da erkekler gibi cesur ve erkek ruhludurlar. En büyük mesuliyetleri yüklenmekten korkmazlar. Aşkta vefakar, dostlukları devamlı ve sağlam olur. Talihleri parlaktır.

Sebat ve çalışmaları sayesinde her sahada başarılı olurlarlar. Yıne de bu fazla enerjileri ve faal tabiatları yüzünden hayatta birçok kerre yanlış hareketler yaparak kendi işlerini kendileri bozarlar.

En büyük hataları beklemesini bilmemeleridir. Aşkta da talihlidirler. Erken evlenirler, fakat çabuk da boşanmaya meyililer.

Ahlakları : Bu yaratılıştaki insanlarda iyilik de, fenalık da ihtiras halindedir. Oyunları kavgaya benzer. Aşka düşkündürler. Aynı zamanda cesur ve şiddetlidirler. Büyük, devamlı ve sadakatli aşk
duyarlar. Gayet kıskançtırlar. Aşkta daima tahakküm etmeye meyilleri vardır. Kendilerini sevdirmeyi bilirler. Fakat ihanetleri hiç affetmezler.

Bilhassa ihaneti gördükten sonra' daha da haşin ve kaba olurlar. Mirrihliler ekseriya aşk izdivacı yaparlar. Koca ve karılarına ihtirasla bağlanırlar. Bilhassa ailelerine karşı çok düşkün ve kıskançtırlar. Aile hayatları gürültülü geçer.Çocuklanna karşı da şiddetli muhabbet duyarlar.

Çok zaman çapkınlıktan da kurtulamazlar. İhtiraslı kumarbazlar bu yıldızın tesiri altında doğanlar arasından çıkar.Mirrih yıldızı dünyadan yedi defa küçüktür. Güneşten uzaklığı 228 milyon kilometredir. Güneş etrafındaki devir müddeti 687 gündür. Hareket deveaniyesi 24 saat 37 dakikadır.Madeni bakırdır.

9 Haz 2017

Zihin Flaş Tekniği

Bilinçaltının gücünü dizginlemek için önce onun dikkati çekmeyi öğrenmelisiniz tam şimdi, eşsiz bir isim düşünün. Bu ismi bilinçaltınıza hitap etmek İçin kullanacaksınız

Kimsenin bu isme sahip olmayacağından emin olun Eşsiz olmalı

Şimdi. bilınçaltınınn bu isme tepki vermesi için onu şartlandırın buna Kalibrasyon süreci denir.
İç benliğinize doğrudan hitap ederek kalibre edin. Üç kez söyleyin;

Bilinçaltı zihni, bundan böyle sana Iarus? diyeceğim! Bu isme tepki vereceksin!* Kendinize güçlü bir şekilde hitap ederseniz işe yarar.

Bilinçaltınızda gerekli ruhsal bir bağ yaratmak için bu yeterlidir Şimdi emir yagdırabilirsiz

Kolay bir şey deneyelim. Hafızanızı yıllar öncesine göre değiştirelim, ilk aşkınızla karşılaştığınız güne dönelim. Bahse girerim kim olduğunu unutmuşsunuzdur Şimdi bilinçaltınıza kesin ifadelerle hitap edin; "larus söyle bakalım, yıllar önceki güzel kırmızı elbiseli o hoş kız kimdi?"”

Emri üç kez tekrarlayın. Sonra Larus'u kırmızı elbiseli kızı düşünmeyi bırakın. Hafıza dosyalarını tarayacak vakit tanıyın ona. Daha çok görev yüklemeyin Bırakın isteğiniz üzerinde biraz çalışsın

Beklemediğiniz bir anda size dönecektir. İsim kısa bir süre sonra zihninizde belirecektir. İsim kafanızda aniden ortaya çıkar Larus emrinizi yerine getirmiştir!

Kayıp anahtarların yerini bulmakta, isimleri ve Mike nın doğum gününü hatırlamakta ne kadar etkili olduğunu görüp şaşıracaksınız.

Başka bir yöntem daha var. Üç fincan alın ve altına bir bozukluk koyun. Fincanları hızla karıştırın Böylelikle gözünüz paranın hangi fincanın altında olduğunu yakalamasın  larus hatırlayacaktır

Durun. Larusa sorun. "Larus, bozukluk nerede? A fincanının altında mı? B fincanının altında mı? Yoksa C’nin altında mı?" Üç kez tekrarlayın Sonra da bırakın. Yanıt aniden zihninizde belirebilir ya da fincanlardan birine çekim duyabilirsiniz.

Güçlü Larus

Larus’un karşı cins üzerinde de güçlenmesini sağlasın Her dışarı çıktığınızda larus’a şöyle deyin;

Larus, herkesin beni çekici ve seksi bulmasını istiyorum." Bunu üç kez söyleyin. Larus'un başkalarını sİze çektiğini imgeleyin. Larus'un bunu yapacağını bekleyin, sonra da Larusu unutun ve işinize dönün.

İnsanların size nasıl davrandığına dikkat edin. larus iş başında. hmmmm... Şu hoş sarışın sana göz mü attı? Vay be! Larus'tan insanlara telepatik düşünçeler göndermesini bile isteyebilirsiniz.

Mesela birini arkasını dönüp yürümeye başladığında. Lorusa söyleyin: "hey larus, o kişi arkasına dönüp bana baksın." Arkasına döndüğünde çenenizi kapalı tutun ve şaşkınlığınızı gizil tutun)

Guçlu bir larus yaratmak ne kadar süre alır? Bir gecede olmaz larusun tepkilerini hızlandırmalı için sürekli alarak pratik yapmalısınız

Böylelikle tepkileri hızlanacaktır Yeni başlayanlar için, en az haftada bir kere fincan egzersizini yapın Daha ilerlediğinizde düşüncelerinizi bile karşınızdakine transfer ettiğinizi keşfedebilirsiniz.


Bilinçaltını Hızlandırmak

İnsanın bilinci üç aşamalıdır: Bilinçaltı, bilinç ve süperbilinç.

Normal bilimsel yeteneklerimizi bilinç gücümüzden alırız. Bu zihinsel seviye hesap yapmak, ne
giyeceğimize karar vermek ve hangi işe başlayacağımızı seçmek gibi rasyonel düşünceler seviyesindedir.

Manyetik Çekim kursunda bizim ilgilendiğimiz ise bilinçaltıdır. Bilincimizin kontrolünün olmadığı tüm zihinsel, fiziksel ve duygusal fonksiyonlarla bilinçaltı ilgilenir..

Bilinçaltı; kalbin atışını, ciğerlere kan pompalanmasını. anıların oluşmasını ve bilgeliğin elde edilmesini yönetir

Bilinçaltı aynı zamanda bilinç ile süperbilinç arasında bir köprü görevi görür Bilinçaltı zihin; telepati ve enerji yansıması gibi çeşitli doğaüstü güçleri yöneten daha yüksek zekamızdır.

Bilinçaltını düzgün bir şekilde dizginleyebilirsek. süperbilinci devirip onu emirler verebiliriz.

Psikolojik araştırmalar, bilinçaltı zihnin bir robot gibi iç ve dış uyarıcılara karşı doğuştan cevap verme yeteneğine sahip olduğunu kanıtlamıştır.

Bilinçaltına ulaşan emir veya öneriler hemen harekete geçirilir ve işlenmesi için bilince gönderilir. Sonunda da emirler gerçeğe dönüşür.

Televizyon izlerken ekranda beliren binlerce reklamı hatırlayın. Nadiren dikkat ederiz ve genelde boş bakarız Bilinçli zihnimiz başka şeylere dalar, belki günün değerlendirmesini yapar.

Bilinç meydanı boş bırakınca, dikkat edin; bilinçaltı etrafınızda olan biten her şeyin farkındadır. Tüm uyarıcıları alır ve gelecekte kullanmak üzere hafızaya kaydeder.

Daha sonra markete gider ve söylenirsiniz "Hey! Powerscrub sabunu! Sanırım bu iyi bir marka'* Şaşırtıcı olan şey şu; Powerscrub reklamını izlediğinizin farkına varmamanız Ama bilinçaltınız fark etmiştir.

Bilinçaltı her zaman farkındadır. Daha şaşırtıcı bir şekilde, emirleri harekete geçirir ve talimatları yönlendirir 1956’da bilinçaltı reklamlarının nasıl oluştuğunu hatırlayalım “Kola Al” reklamı sinema ekranında gözün göremeyeceği ama bilinçaltının kolayca yakalayacağı şekilde yayınlandı.

insanların susayıp kola aldıkları tespit edilmiştir!

Şimdi mutluluk verecek başarılı bir tekniğe geçelim Bu teknik doğaüstü durumları oluşturmanız için bilinçaltına güçlü emirler verir

Zihin Flaş Tekniği

Enerji Balonu Ki Enerjisi

Ruhsal Hükmetme Prensibi

Ne yazık ki zihin gücünü halâ birçok kültür beniımsememiştir. Varlığınızın tüm potansiyelini öğrenmek ve açmak ruhsallıkla doğrudan ilgilidir. Bu yöntemler on yıldır test edilip onaylandı ve uygulayıcılarının beklentilerini karşıladı,

Bu tekniklerin tumu Ruhsal Ayartma konusunda kutsal kabul edilir

Enerji Balonu

Yüksek enerjili insanların çekici olduğunu anlatan Nükleer Enerji Prensibini hatırlayın. Hareketli dişi ve erkekler birbirlerini çekerler. İşin sırrı, enerji fazlalığıdır Kaygısız, şen insanlar ki enerjisi yayar Kelebeklerin ampule üşüşmesi gibi ki enerjisi yayanlara da başkaları çekilir.

İnsanlar iradelerini kullanarak aşırı ki enerjisini topladığında, fiziksel formundan yansıyan saklı aurayı güçlendirir Kişin aurası gittiği her yere taşıdığı saf enerji küresidir Aura olumsuz enerjilere karşı koruyucu kalkan görevi görür ve fiziksel formu baştan sona ki enerjisiyle yıkar.

İki bin yıl önce, Çinli ezoteorikçiler gözlerini kapayarak. belli bir ritimle nefes alarak ve bedenlerinin üzerinden akan bir şelale hayal ederek otomatikman fazlasıyla ki enerjisini içlerine çektiklerini biliyorlardı

Son gelişmeler, fazla ki ile dolu olanların, etraflarındaki insanların moralini yükselten ve kendilerinin çok çekici olmasını sağlayan eterik güç yaydıklarını göstermiştir.

Kulağa harika geliyor! Hadi Şimdi içimize biraz ki enerjisi çekelim.

Dik oturun, gözlerinizi kapatın ve rahatlayın, kaslarınızı gevşetin. Şimdi nefes alın. Derin bir nefes

Nefesinizi bırakın

İşte bu kadar. Rahatladınız mı? Güzel.

Şimdi ki nefes alışına başlamalıyız. Ki nefes alışı özel bir ritimde yapılır. Neden işe yaradığını bilmek zorunda değilsiniz. Sadece yüzyıllardır var olan yoga ve Çin Tai Ki felsefelerinin ki nefes alışının gücünü kanıtladığını bilin yeter

Nefesiniz yavaş yavaş midemizin altına insin. Bunu yaparken altıya katlar sayan. Üçe kadar sayıp nefesinizi tutun Şimdi nefesinizi verin, yine altıya kadar sayın... şimdi mideniz boşaldı. Üçe kadar sayıp midenizin nefessiz kalmasını sağlayın.

Altıya kadar sayarak nefes alın Üçe kadar sayarak nefesinizi tutun Altıya kadar sayarak nefesinizi verin. Üçe kadar sayarak nefessiz kalın İşin sırrı budur.

Bunu elli kez tekrarlayın. Ellinci nefesinizle birlikte bedeninizin harika bir titreşim yaydığını fark edeçeksiniz. Daha yeni başlayanlar bile bunu hissedecektir. Bu. fazla ki enerjisi topladığınızın göstergesidir. Auranız her köşenizden fışkıracaktır.

Gözlerinizi kapatın, parlak altın bir topun etrafınızda olduğunu hayal edin ve hissedin. Topun dönerek bedeninizin etrafında yoğunlaştığını görün. Böylece auranızı aktive etmiş olursunuz.

Şimdi auranua emredin. Ona başkalarım kendinize çekmesini emredin Şuranızdan alanınızda bulunan herkese ulaşmasını ve çekmesini söyleyin. Auranıza her sekiz saatte bir kendisini şarj etmesini emredin

Gözlerinizi açın

Bir değişlik hissettiniz mi? Kendinizi daha hafiflemiş. daha fıkır fıkır hissediyor musunuz? Belki bir parıltı bile hissedebilirsiniz. Gün boyunca karşılaştığınız insanların bilinçaltını etkileyecek bir parıltıdır bu.

Enerjisini tazelediğiniz aura sekiz saate kadar sizi etkileyecektir. Sonunda enerji dağılacaktır ve siz duygusal açıdan hızla tükeneceksiniz.

Bataryalarınızı her an sarj edebilirsiniz nasılsa enerji ücretsiz!

Bilinçaltını Hızlandırmak

8 Haz 2017

Öldürücü Beden Dili

Beden dili uzmanları insanların duruşlarına ve jestlerine bakarak duygusal durumlarını nasıl tanımlayacağınızı öğretirler Binlerce olası duruş ve jest kombinasyonu var manyetik çekim sanatına uygun iki genel kategori üzerinde duracağız Bunlar, açık ve kapalı beden dilidir

Açık Beden Dili

İnsanları çekmek için, ulaşılabilir olduğumuzu yansıtmalıyız Yaptığımız beden hareketleri ve duruşumuz düşünce ve duygularımızı açığa vurur. Şanslıyız ki. beden dilimizi yeni ilişkilere açık olduğumuzu bilinçaltına yansıtacak mesajları verecek şekilde ayarlayabiliriz

Açık beden dilini kullanmak sıcaklık ve dostane sinyaller verebiliriz Kadın ya da erkek daha hoş görünmek için bu duruşu benimser. Kendinize çekmek istediğiniz kadının direncini azaltmak için, beden dilinizin ılalına açık olduğundan emin olun)

Açık beden dili, kilitsiz bir eve benzer. Kapılar, pencereler, giriş kapısı hep açıktır Kilitsiz evden huzur havacı çıkar. Insanlar boyle evleri davetkar bulur.

Kilitsiz ev gibi, açık beden dili de kolay fark edilir Kolların, bacakların, gözlerin tümüyle özgür olduğunu kolayca görebilirsiniz. Açık beden diline sahip kişi, kollarını kavuşturmaz. Bacak bacak üstüne atmaz ve size dimdik bakar.

Arkaya yaslanmak yerine ileri doğru eğilir, sizi davet eder gibi. Yüzünü tamamen size döner. Avuçları açıktır ve gevşektir.

Birini kendinize çekmeye çalışırken, duruşunuza dışarıdan bir bakın ve kasılmış, kapalı olan her yerinizi çözün. Ulaşılabilir ve açık olduğunuzu yansıtarak daha karizmatik görüneceksiniz.

Beden dili becerinizi ilerlemeye açık biri olarak beklentilerinizi desteklemek için de kullanabilirsiniz. Rahat ve açık olan kadınlara yaklaşın Açık duruşa sahip kadınlar savunmacı olmazlar.

Hoşgörülü bir zihin yapısına sahip olduğuna ve yeni arkadaşlar edinmek konusunda açık okluğuna dair güçlü bir olasılık vardır

Kapalı Beden Dili

Kapalı duruşa sahip kadınlar savunmacı ya da utangaç bir mizaca sahiptir, kollarını göğüs seviyenin de kavuşturmuş, sıkıca bacak bacak üstüne atan birini gözlemleyin Arkaya yaslanır veya geride durur. Gözlerinize doğrudan bakmayı reddedebilir.

Size göz ucuyla bakar, daha çok çevresinde göz gezdirir. Avuçlarını sıkması ya da göstermemesine bakarak zihninin de kapalı okluğunu anlarsınız. Nefes alışını gözlemleyin. Kısa, kesik kesik olabilir ve nefesini yutabilir

Kendinizi onlara karşı açık hissetmediğiniz sürece o insanlardan uzak durun Ruhlarını canlandırmak için haddinden fazla enerji harcıyacağınızı önceden bilin.

İsimlerin Sihri

Dünyadaki en güzel ses insanın ismidir. Gürültülü bir yerde bir kadının İsmini fısıldayın, uzakta bile olsanız kadının kulakları bu sesi yakalamaya eğilimlidir Birinin ismini sürekli olarak söylemek duygusal uyarıcıdır Kötü bir gerçek, birçok erkek isimleri çok kolay unutur ya da sık kullanmakta başarısız olur. Sevdiğiniz kadınla yakınlık kurun!

Konuşmalarınızda ismini bol bol kullanın Sevgiyle ismini fısıldayın Gururla ismini haykırın Düzgünce ismini vurgulayın Bu sihirli kelimeyi her söylediğinizde. kalbindeki çanı çalarsınız... ve egosunu okşarsınız

Hayvan İsimleri

Tanışıklık seviyesinin Ötesine geçin. Ona bir hayvan ismini kullanmayı önerin ya da bir tane siz uydurun. Yakın arkadaşlar gizli İsimlerini paylaşırlar. Komik olup olmaması önemli değil Hayvan isini telaffuz ettiğinizde, samimiyet hissi uyandırırsınız Bu özel yolu her kullandığınızda ilişkiyi derinleştirdiğinizi fark edeceksiniz.

Laf Cambazlığı Prensibi

Kelimeler güç yayar. Söylediğimiz sözler ve nasıl söylediğimiz karşımızdakinin hareket ve duygularını kolayca etkileyebilir. Baştan Çıkarıcı Ses ve Konuşmayı Hissetme, konuşma konunuzu seçerek ve ses tonunu ayarlayarak nasıl çabucak yakınlık sağlayacağınızı göstermişti.

Bu bölüm, bu temel gücü daha etkin bir duruma getirir. Şimdi, sadece kelimelerle herhangi bir duyguyu nasıl körükleyeceğinizi öğreneceksiniz

Enerji Balonu Ki Enerjisi

Övgünün Sihri

Kadınlar rahatlatılmaya karşı her zaman açıktır Aldıkları her iltifat onları doğrudan kalbinden vurur Onlar, deliye çevirir.

Erkekler eleştirmekten kesinlikle uzak durmalıdır. Tersine iltifat etmeye değer samimi bir şeyler bulmalıdır Gerçek, içten övgüler kadının ruh halini düzeltir ve erkeği övmek İçin algılarını açar

Övgü her iki cins için de yarar sağlar!

Çok sık överseniz, gücünü kaybedersiniz. Tıpkı bir ilacın çok sık alındığında olduğu gibi övgü de bir süre sonra etkisini yitirir ve sıkıcı hale gelir.

Erkek bir övgüde bulunmak için doğru zamanı beklemelidir.övgü uc seviyeye ayrılır

ödül: "Buna yansımalı ödül denir Duruma bakmaksızın kadının beklediği an onu pohpohlamaktır

Zahmetli bir pazarlama anlaşmasını tamamladığında ya ila harika bir işi gururla tamamladığında onu anında övün. Bu gibi durumlar, İdeal Erkeğin kadının gayretini görüp onayladığını gösterir

Basit bir cumle; ’İyi iş. linda BayıldımI" lindanın sevinçten gözü parlayacaktır

Bu gibi durumlarda övgüde bulunulmazsa sonuç erkeğin zararına olacaktır Kadın erkeğin ilgisiz olduğunu düşünecek ve hayal kırıklığına uğrayacaktır

Nadir: İlgili ve hassan bir âşık, kadının eşsiz niteliklerini keşfetmek için zaman harcar ki bu özellikleri İçin samimi övgülerde bulunabilsin. Kadın kendisinin çok gururlandığı ama genelde başkalarının küçümseyeceği bir şey üzerine övgü alınca göklere çıkmaktır.

Kadınınızda özel bir nitelik arayın, sonra da bunun için onu ovun. Niteliklerini açığa çıkarmanın etkili bir yolu onun en çok neyle uğraştığını bulmaktan geçer

Kadın saçlarıyla çok uğraşıyorsa o zaman bunun üzerine yapılan bir övgüye bayılacaktır.

Aksi takdirde, öylesine bir övgü ilgisini çekmeyecektir!

Böyle bir övgüyü en az günde bir kez yapın

Mega Övgü:
Bazen sıradan bir övgü pek işe yaramaz. .Alelade iltifatlar sıradan bir kadını bile sıkabilir

Böyle zamanlarda. mega övgüyü kullanın mega övgü nefes kesicidir Saatlerce yüzünün ışıldamasını sağlayacak etkiye sahiptir Tabi ki. yüzünün ışıldaması sizin yararınıza olacaktır.

Çünkü duygusal açıdan doruğa ulaşmasını kesinlikle sizinle bağdaştıracaktır,

Kazançlı bir mega övgüde bulunmak için, övgüde bulunacak kişi kadınla daha önce kimsenin bilemeyeceği, çok özel bir noktayı birkaç dakika içinde keşfetmelidir.

Kişinin kendisince bilinebilecek sorular sorup cevaplar alarak, erkek kadının fiziksel, zihinsel, duygusal. sosyal ve profesyonel her yönü hakkında bilgi sahibi olur bir tazı gibi övgüye değer bir taş bulur ve onu övgünün ışıklarıyla aydınlatır.

Övgüye değer bir şey bulduğunuzda şaşırtıcı bir övgüde bulunun, önce kadına yaklaşın, onu adıyla hitap edin dramatik bir etki için durun, sonra yumuşak, baştan çıkarın ve içten bir tavırla övün

Güzel bir şekilde övülen kadından sizi Yılbaşına kadar aydınlatarak 100 ampul ışığı çıkacaktır.

Bu tarz bir ovgu ilaç gibi olmalıdır. .Mega övgünün en etkili olacağı zamanı ve yeri seçin

Öldürücü Beden Dili

Baştan Cıkarıcı Sihirli Dokunuş

Kadınlar erkeklere göre daha alıngan olmaya meyillidir Kadınların birbirine nasıl sarıldıklarını, el ele nasıl tutuştuklarına dikkat edin Onlar İçin dokunma duygusu psikolojik bir ihtiyaçtır.

Dokunmak değişmez güven ve emniyet ihtiyacını tatmin eder.

psikolojik dünyada. dokunulmaktan hoşlanan insanlara dokunal denir Dokunarak daha fazla bilgi edinmek isterler, sadece işitme ve görme duyularıyla değil.

Dokunsallar sürekli olarak dokunurlar ve gerçeğe bağlı olduklarını hissetmek için bir şeyleri tutarlar

Dokunsallar somut bir maddeyi ve insanları yakaladıklannda güven sağlarlar. Kişinin ne kadar dokunduğuna bakarak ya da kollandığı kelimelere dikkat ederek otomatikman onların dokunsal olduğunu anlarsınız

Donuk, ılık, hissetme, tutmak, getirmek gibi kelimeler favorileridir. Nesneleri merakla eline alıp onları inceleyen insanları gözlemleyin Böyle davranarak, dokunsal eğilimlerini ortaya koyarlar.

Unutmamanız gereken bir kural; dokunma duyulan sayesinde çoğu dokunsal çok kolay tahrik olur (illa cinsel anlamda değil tabi)I Kadınların çoğu doğuştan dokunsaldır

Kucaklaşmayı severler, elleriyle, kollarıyla ve bedenleriyle oynamak hoşlarına gider Bu yüzden dokunmak onları kolayca tahrik eder.

Diğer taraftan erkekler daha çok görseldir ve gördükleri sayesinde psikolojik olarak tahrik olurlar. Bu gerçek erkeklerin neden çıplak kadın gördüklennde çok tahrik olduklarını açıklar. Ama kadınlar çıplak erkek gördüklerinde o kadar çabuk tahrik olmazlar

Kadınlar kucaklaşmayı tercih eder, Bu kucaklaşma derin bir sevgiye varmak kadar güvenli duygulan körükler Yine de erkekler erotik tahrik açısından yoğunlaşırken.

kadınlar duygusal tahrik üzerinde yoğunlaşır. Erkekler, ayıp yani

Kadınlar bir başka güdüyle dokunulmasını tercih ettiğinden. erkeklerin arkadaşlık geliştirme taktikleri açısından dokunmayı benimsemesi anlamlı olacaktır

Cinsel İçerikli olmayan bir dokunuşla, erkek kadına içtenlik ve güvenlik hissi verebilir fırsatını bulduğunuz an. erkek hayali bir lekeyi ortadan kaldırmak İstermiş gibi kadının koluna hafiften dokunabilir Kolunu ya da omzunu güven vermek için sıkabilir Bir şeyi vurgulamak isterken dirseğini hafiflen dürtebilir

Dokunsal dokunuşunuz ne kadar çok olursa o kadar iyi olur Dokunmak, kolayca İnanılmaz bir bağ duygusu yaratır

Uyarı: Sağduyunuz ilk seferde ne kadar sık dokunmanız gerektiğini size bildirecektir Bazı kadınlar fazla dokunan bir arkadaştan uzaklaşmak isteyebilir Dahası, erojen bölgelere dokunarak aşikare ilerlemeler kavdetmekten uzak durun.

Bu sadece bir saygısızlık olarak algılanmaz aradaki yakınlığı tümden yok eder

Hızlı dokunsal taktikler: Kadın hoş karşıladığı sürece mümkün olduğunca dokunun

İyi dokunma tekniği, üst taraflara dokunmak kolunun üzerini silkmek, koluna hafitçe vurmak, omzunu hafiften dürtmek ve yanağını okşamaktır.

Kadın da. erkek de otururken, erkek yanında oturan kadının dizini hafiften okşayabilir, her ikisi de ayaktaysa. hafiften öne doğru eğilmeye teşebbüs edin, böylece onun kişisel alanına girmiş olursunuz.

Bu sadece arkadaşlık bağı kurulmuşsa ve samimiyeti hissettirecekse işe yarar

Güven verici sıkma ya da kucaklama doğru zamanda yapılırsa işe yarayabilir

Övgünün Sihri

Baştan Çıkarıcı Ses

Baştan çıkarmanın güçlü araçlarından biri gözlerden sonra sestir. Sesinizle kadını istediğiniz ruh haline kolayca yönlendirebilirsiniz.

Sadece ses tonunuzla istediğiniz duyguyu yansıtarak hoşlandığınız kadında da aynı hissi yavaş yavaş yaratabilirsiniz.

Şunu deneyin: Hızlı ve neşeli bir tonda takılın Onun da ses tunu yükselecek ve sizinkiyle uyumlu neşeli bir ruh haline bürünecektir Sesinizle birini mutlu etmek kolaydır.

Sesinizle birini ayartmak daha da kolaydır İşin sırrı nasıl telafuz edeceğinizdir“Telefon" kelimesini vurgusuz bir tonda söyleyin. Kulağa nasıl geldiğini not edin.

Bir kez daha "telefon" deyin, bu sefer kızgın bir tonu seçin. Sanki telefon yüzünden uykunuzdan uyanmışsınız gibi. Ses kalitenizdeki değişimin farkında olun

Şimdi... çekim hissini yaratacak sır geliyor: Fısıldamak

telefon kelimesini yavaşça ve vumuşacık bir tonda söyleyin Kelime, boğazınızın gerisinden ya da diyaframdan gelsin Etkisi aynı olacaktır “Telefon" kelimesi kulağa aniden seksi gelecektir.

Şimdi tekrarlayın Bu kez kelimeyi gerçeklen soluyarak ve sesli harllerl kasten uzatarak tekrarlayın. Sesinizi alçaltın, fısıltıyla ve seksi biçimde söyleyin

İşte bu Şaşırdınız mı? Ses tonlamasının gücünü keşfettiniz. Samimiyet yaratmak istiyorsanız, yakına eğilin ve ayartıcı bir şekilde sohbetinizi sürdürün Siz konuşurken kadının gözlerinde parlamaya başlayan yıldızları sayın hipnotik transa girmesini sağlayın'

Ses tonlarını ve ses rengini derinleştirmek isteyenler aşağıdaki egzersizi çalışın: Hatiften ağzınızı açın.

Uğultulu "oooohhmmmmm" sesini yavaşça ve sürekli çıkarın.

Kelimeyi mırıldanırken, sesin doğrudan belinizin altından geldiğini düşünün ve göğsünüzün ortasında yansımasını hissedin Yansıma olmuyorsa alıştırma doğru yapılmıyor demektir.

Normal bir şekilde konuşmaya geçmeden önce 15 dakika daha "ohm“ sesi çıkarın. Sesinizin rezonansının ve cazibesinin bir anda nasıl geliştiğini zevkle görün

Ağzınızdan çıkan her hece düşük seviyede titreşecektir ve ayartmak istediğiniz kişiye fısıldayarak onu kendinize çekeceksiniz

Baştan Cıkarıcı Sihirli Dokunuş

7 Haz 2017

Yakınlığı Oluşturmanın İlk Aşaması

Yakınlık kurmanın ilk aşaması etkilemeyi istediğiniz kadının düşünce yapısını yansıtmaktır. Onun durumunu. fikirlerini ve inançlarını paylaştığınızı gösterin. İlk birkaç keşif buluşması yargılama güçlerinizi ispatlamak ya da hem fikir olmadığınızı göstermek için uygun zaman değildir.

Onu kendinize çekmek İçin, sizinle paylaştığı her şeyde tarafını tutmaktır. Sonra ilişki derinleştikçe, sahip olduğunuz ince farklılıkları gösterebilirsiniz.

Yakınlığın İkinci Seviyesi

Düşünme biçiminde ve fikirlerinde benzerliği hissettirmeniz hemen bir ahenk duygusu yaratır Sizin ve kendisinin özel bir bağınız olduğunu hisseder

Duygularındaki benzerlikleri göstererek yakınlığınızı bir sonraki aşamaya taşıyabilirsiniz Kadın ne hissediyorsa sizde aynı duyguyu hissetmeye çalışın Kadın heyecanlıysa, heyecan seviyesine uygun hararetli konuşacaktır .Morali bozuk, canı sıkkınsa onunla yakınlık kurabilmek için kendi duygularınızı da o seviyeye indirin

Onun duygularını anladığınızı göstermek için rahatlatıcı ve güven verici bir tonda konuşun Daha sonra. bağı kuvvetlendirmek için yavaş yavaş enerji seviyesini yükseltin. Yeterli yakınlığı yaratınca, kadın duygusal seviyenize uyacak şekilde yavaş yavaş neşelenecektir.

Yakınlığın Üçüncü Seviyesi

Üçüncü seviye güçlü bir yumruk etkisi yaratır Çok derin bir yakınlık hissi yaratmak için kadının her hareketini, duruşunu ve ses iniş çıkışlarını yansıtmanız gerekir.

Araştırmalar birlikte olduğumuz kişiyi yansıttığımızda bilinçaltını uzun süreli etkilediğimiz, sonucuna
varmıştır. Bu %100 taklitçilik tekniğine Yansıtma denir

Bir başkasını yansıtmadan önce birkaç saniye bekleyin. Sonra karşınızdakinin davranışlarını ve duruşunu tamamen taklit edin Özünde, onun durumunun yansıması olursunuz. Kollarını kavuşturduğunda. siz de kollarınızı kavuşturun. Yanağını okşadığında siz de kendinizinkini okşayın. Kalemini tıkırdatıyorsa siz de kendi anahtarınızı tıkırdatın

Elinizden geldiğince yansıtın. Belirsiz yansıtmanın pek yararı yoktur Kadının bilinçaltındu dayanılmaz bir izlenim yaratmak için yansıtmanızın açık olması gerekir Bu nedenle, aynı şekilde durduğunuzdan ya da aynı şekilde oturduğunuzdan emin olun. hatta yapabiliyorsanız. aynı ritimde nefes alın. Fakat bunları yaparken doğal akışa dikkat edin, onu taklit ettiğinizi anlamamalı

Yansıtma aynı zamanda aynı hızda konuşmanızı gerektirir Onun temposuna, ses rengine ve ses tonuna uyun Kadının arzu ettiği tonlamayı kullanın. Kadının tekrarlamaktan hoşlandığı kelimelerle konuşmanızı tatlandırın Yansıtma çok işe yarar.

Çünkü kadın taklitçiliğinizin bilincinde olmaz. Ama bilinçaltı bunun farkına varır Kadının bilinçaltı zihni, çok benzer bir şekiide davrandığınızı fark edecektir böylece, karşı konulamaz bir huzur ve bağ duygusu hissettireceksiniz ona Unutmayın; bize benzeyen insanları severiz

Normal bir hayatta, derin bir samimiyet kurduğumuz insanlara yansıtmayı bilmeden uygulamışızdır
Samimiyetle muhabbet eden sevgilileri gözlemeniz gerekse. hayret verici ölçüde birbirlerini yansıttıklarını göreceksiniz. Her ikisi de aynı yönde birbirlerine doğru eğilir.

Biri bardağına uzanırken diğeri de kendi bardağına uzanır. Bazen neredeyse aynı anda kahkaha atarlar. Benzer şekilde aynı anda uyumla esnerler. Erkek boynunu eğecekse, kadın da fark etmeden bluzu nu düzeltmek için boynunu eğecektir.

Bazen yakınlık o kadar derindirki neredeyse birbirlerinin zihinleri okurlar ve aynı anda aynı şeyi yumurtlarlar!

Baştan Çıkarıcı Ses

Manyetik Çekim Prensibi

Haberciyi Vurma

Biri kötü haber getirdiğinde, alıcının öfkesiyle karşı karşıya kalır Kötü haberler haberciyle eş tutulur. Kotu haberin kimin hatası olup olmadığına bakmaksızın. haberci günah keçisi olur.

Olumsuz duygulara sürükleyebilecek kötü haberle bir tutulmak istemezsiniz Bu yüzden, ilgilendiğiniz kişiye kötü haber getirmekten kaçının Aksi takdirde, sizi gelen kotu haberle bir tutacaktır

O yüzden mantıklı olun Kadınlar kötü bir ruh halindeyken etraflarında olmaktan kaçının Bu, sağduyuya benzer. Ama birçok erkek kadınların en karamsar olduğu hallerdee kendilerini göstermeye kalkarlar Onları sıkıntılarından çekip kurtaracaklarını umarlar

Bu. nadiren işe yarayan bir yaklaşımdır. Kadınlar bazen bu gibi durumlarda yalnız olmayı tercih ederler Orada olarak, kendini kotü hissettiğinde, zihninde sizi kötü hisleriyle bir tutabilir Şöyle düşünecektir; "Ne zaman canım sıkkın olsa etrafımda dolanıyor.

Bu yüzden John-Kötü Ruh Halleri Bu nedenle, John değersiz biri. Bu nedenle, onu görmezden gelmeliyim."

Zavallı John Ortadan kaybolsan iyi olur !

Nükleer Enerji Prensibinden yararlanmak için:

Her zaman umut dolu bir ruh halini yansıtın.

Bir sürü espri yapın Neşeli hikâyeler anlatın Onu coşkuya boğun.karamsar sohbetlerden uzak durun.

Regl döneminde ise ya da homurdandığı bir günde ise ondan uzak durun.

Asla kötü haber vermeyin. Bırakın bunu rakibiniz yapsın.

Hareketleriniz gençlik enerjisiyle dolu olsun.

Yüz ifadeleriniz hayat dolu olsun

Kadının duygularını coşturacak yüksek enerjili yerlere götürün. Mesela, lunaparklara ya da kır gezisine götürebilirsiniz. Enerji seviyesi ne kadar yükselirse o kadar iyi olur. O zaman bu hislerini sizinle özdeşleştirir.

Manyetik Çekim Prensibi

Bu teknikler üzerinde ister ustalık kazanmayı seçın. ister bunları cazibenizle birleştirmeyi seçin, kendinizi daha önce mümkün olduğunu hayal bile edemeyeceğiniz ilişkiler denizinde bulacaksınız.

Manyetik Yakınlık Yaratmak

Bize benzeyen İnsanlardan hoşlanırız. Çekimin temel psikolojik kuralı budur. Popüler inancın tersine
zıtlar her zaman birbirini çekmez. Uzun süreli ilişkilerde ise bu gibi ilişkiler felaketle sonlanır

Bize benzeyenlerden hoşlanmamızın sebebi varlığımızın onaylanmış olmasıdır. Biri bizi düşüncesiyle, kelimeleriyle ve özüyle ne kadar yansıtırsa, kendimizi o kadar önemli hissederiz. Bizim İçin önemli olan konularda birinin hemfikir olması kendimizi özel hissettirir

Sayısız psikolojik araştırmalar bu fenomenin gerçekliğini kanıtlamıştır En İyi arkadaşlar normalde ortak ilgi alanlarına .sahiptir Erkekler genellikle kendilerine annelerini anımsatan kadınlarla evlenir Kadınlarda benzer şekilde babalarımı benzeyen adamlarla evlenirler

Bu tip evlilikler genellikle oğullarla annelerin, kızlarla babaların aynı değerlere sahip olmasından kaynaklanır Bu yüzden partnerlerinde de aynı şeyi ararlar.

Dayanılmaz bir şekilde hayallerinizdeki kadını çekmek İçin, doğanızdaki benzerliğinizi gösterin Bu tekniğe Uyum Yaratıcı denir

Yakınlığı Oluşturmanın İlk Aşaması

6 Haz 2017

Nükler Güç Prensibi

Güç Hevesi

Enerji tüm canlıları güç İçin harekete geçirir. Bilimsel gözlemlerde. hayvanların, bitkilerin ve medeniyetlerin enerjinin tükenmez kaynağıyla geliştiğini görürüz Kelebekler, ampullerin etrafına üşüşür. Balıklar da ışığa doğru yüzer.

Civcivler kuluçka makinelerinin etrafında kümelenir. fitoplankton güneş ışığında filizlenir Hepimiz bir şekilde enerji ataklarının doğuştan bilincindeyiz diger yandan, enerji eksikliği hoşa gitmez. Çorak arazide yaşam olmaz. Ama enerji dolu tropikal ormanlarda olur

her insan içinde enerjinin güç kaynağı vardır Ayaklı güç bataryalarıyız aynı şekilde hayvanlar ve bitkiler de enerjinin minyatür depolarıdır. Herkes aynı miktarda enerji taşımaz, insanları yüksek enerjili ya da düşük enerjili olarak sınıflandırırız
Deneysel gözlemler kolaylıkla göstermiştir ki yüksek enerjili insanların doğal çekim ışığı vardır.

Mesela, atletler, dansçılar ve meşgul idareciler uyuşuk tembellerden çok daha hoş görünür Fazla aktif enerji dolu, mutlu bireyler etrafındakileri hasta eden veya neşelendiren bir güç yaratır Bunu içine kapalı, aksi İnsanlarla mukayese edelim İnsanlar kötümser insanların yanında enerjilerinin düştüğünü hissederler ve bu yüzden onları görmezden gelmeyi tercih ederler

Düşük enerjili biriyle bir araya geldiğinizde kendi enerjinizin kuvvetle tükendiğini hissedebilirsiniz. Kendi yaşam gücünüzün emilmesi gibidir

Birçok durumda, kadınlarla blr arada olduğunuz süre içinde umut dolu bir kişilik sergilerseniz onları kendinize çekmek çok daha kolay olur Asık suratlı ve huzunlü hikâyeleri bir kenara bırakın.

Içten gülümseyerek. mutluluk verici olaylardan bahsederek ve coşkuyla hareket ederek enerjinizin bolluğunu yansıtın. Gülün çok gülün! Adımınızı ve jestlerinizi de enerjinizle renklendirin.her iletişiminize enerjinizden serpiştirin

Kişiliğinizle enerji saçın Coşkunun buharı tütsün üzerinizde Hayata tat katın Sahnede yaşayın)

Kadınlar doğuştan duygularının etkisinde kalmaya meyillidir Kadınlar duyguları emen süngerler gibidir ve onlarla vakit geçirenlere göre görüntülerini de değiştirirler.

Bu yüzden, onların yanınızda mutlu olmasını istiyorsanız onların yanında mutlu ve enerji dolu olmalısınız!

Yüksek enerji seviyelerine maruz kalan kadınlar bunun sonucunda sizinle duygusal yüksek enerjisini paylaşacaktır. Arkadaşlığınızı çok iyi bulacaktır çünkü siz etraftayken kendilerini iyi hissedeceklerdir.

Manyetik Çekim Prensibi

5 Haz 2017

Farklı Olma Gücü

MBA okulunda rekabet avantajı ürün ya da hizmet farkından doğar Ürününüzün eşsiz özelliğini ortaya çıkarın Merak uyandırmasını ve size özgü olmasını sağlayın. Apple, dizüstü bilgisayarlardaki lezzetli tasarımıyla zafer kazanmıştır.

Farklılık gücünü uyandırmak için istekli bir romantik olarak sizi diğerlerinden ayıracak özelliklerinizi geliştirmelisiniz. Bu becerilerinizi sohbette dikkat çekmek istediğiniz yere getirmek ve eşsiz olduğunuzu göstermek İçin kullanın.

Böylelikle diğerlerinden üstün olmuş olursunuz. Ayrıca bu beceriler, sohbetteki duraklamalarda, boşlukları eğlenceli bir şekilde doldurmanıza yardımcı olur

Geliştirmeniz gereken yeteneklerin zor olması gerekmez. Sıradan olmayan her şey işe yarar. Büyüleyici erkekler arasında popüler olanlar kadınlarla şu gibi şeyleri de konuşabilen erkeklerdir:

Tarot falına bakmak

Fal bakmak

El falı

Psikolojik analiz

El yazım analizi

Sihir numaralar

Bu tekniklerin etkili olmasının sırrı merak uyan dırmasındadır. Kadınlar doğaları gereği bilinmeyeni keşfetmeyi sever. Dünyaevi olmayan sırlar hayal dünyalarını etkiler. Kendi analitik becerilerinizle onlar hakkında bir şeyleri açığa çıkarmanız hoşlarına gidecektir!

Beyaz Adı Prens (Şövalye) Prensibi

Kadınlar çocukluklarında beyaz atlı prensin gelip onları götürmesini hayal etmiştir. Doğal olarak da onlara bir prenses gibi davranılmasını yetişkinliklerine kadar sürdürmüşlerdir. Yetişkin olduklarında ise romantik bir Prens hayalini artık içlerine gömmüşlerdir

Yine de prense yaraşır donanım ve kesin ilgi çok hoşlarına gidecektir

Birçok erkek, çağın kadınının saraya yaraşır davranış biçimini küçümsediğini ve birçok şeyi kendi başlarına yapmayı tercih ettiğini düşünmektedir. Güçlü kariyeri olan kadın bağımsızlık ve mesafeli tutum imajını verir Sonuç olarak. kapıyı açmak ya da kadının oturması için koltuğunu çekmek gibi eski adetler numarası geçmiş alışkanlıklar olarak tarihte kalmıştır.

Ama kadınlar "erkek gibi" davranmasını gerçekten istiyorlar mı? Internet üzerinden uluslar arası ortamlardan gelen 7500 katılımcıyla mülakat yapılmıştır Mülakata göre günümüzün en yoğun kadını centilmen bir erkeğin kollarında eriyeceğini kanıtlaınıştır.

Centilmenlik asla modası geçmiş bir teknik olamaz çünkü centilmenlik vasıtasıyla kadınlara özel oldukları hissettirilir Dişi ruhu doğuştan duygularını dinler ve İdeal Erkeği arar, bu davranış biçimi de erkeğın kadını kazanmaktaki başlangıç noktasıdır

Nadir Bulunma Gücü

Kısıtlı miktarda bulduğumuz şeylere doğal olarak daha çok değer veririz. Temel ekonomi bilimlerinden biliriz, kaynağın azalması durumunda fiyat yükselir En nadir bulunan nesneler en uçuk fiyatlara gider elmaslar. CadillacIar. mucizevi AİDS ilaçlan gibi. Nadir bulunma prensibi insan ilişkilerinde de güçlü bir araçtır Erkekler, sıradan ölümlerden kaçan kadınlara değer verir.

Film yıldızlarının ve ünlülerin albenisi bu prensibin gücünü gösterir. Julia Roberts kendine has eşsizliğinin tadını çıkarır. Julia birçok hayranının olmasından zevk alır, ama zamanını seçtiği azınlığa ayırır.

Değerli zamanını sadece yakın arkadaşlarına ayırması. dışarıdaki insanlar için onun değerini arttırır Çünkü herkes onu bulup bir merhaba bile diyemez Julia ha deyince elinizin altında olan biri olmadığından onun bu nadir bulunurluluğu değerini birden arttırır

Erkek, bu nadir bulunurluluk prensibini kullanmalıdır. Böylelikle değeri artar. Bu durumu yaratmak için her zaman ulaşılabilir olmadığınız izlenimini vermelisiniz. Ama erkekler çok sık bunun tersini yaparlar Güzel bir kadından teklif aklıklarında hemen atlayıverirler Telefon sohbetlerini ya da kadın sıkıntıdan esneyene kadar buluşmayı uzatırlar. Özellikle daima el altında olan erkekler gizemini kaybederler.

Sürekli ulaşılamayan biri olmak İçin, İdeal Erkek zamanının neredeyse tamamının dolu olduğunu hissettirir. Meşgul olma İzlenimi yaratır. Yoğun programından dolayı, İdeal Erkekler daha önemli buluşmalar sebebiyle buluşmaları sınırlar.

İdeal Erkek, kadında bir umut hissini yarattıktan sonra buluşmayı ya da telefon konuşmasını kısa keser Kadınlar böyle adamlara hazîneymiş gibi bakar çünkü meydan okuma pozisyonuna sahiptir.
Her harika buluşma erken sona erer Böylelikle duygusal coşkuyu tekrar deneyimleyebilirler Nadir bulunurluluğunuzla onu delirtin. sonuç o kadar güzel olabilir ki!

Psikolojik tamamlanma ihtiyacı sonraki buluşma arzusunu artırır Her hoş sohbetin kesilmesi sonucunda kadın bir sonraki buluşmada bunu tamamlamayı iple çekecektir Bu gerici heyecanı elde tutmayı isterseniz, konuşmaları arada bir bölün

Nadir bulunurluk prensibini belli bir periyotta devam ettirmenizi tavsiye ederim Gerçek bir his yarattıktan sonra İdeal Erkek. seçilmiş olana daha fazla vakit ayırarak kadını biraz rahatlatır. On veya on beş keşif buluşmasından sonra, kadına gerçekten nadir bulunur olduğunu ama onun için bir takım ayarlamalar yapabileceğini hissettirir Kadının takdirinin nasıl tavan yapacağına dikkat ediniz

Farklı Olma Gücü

Parlak Mesleki Tanımlar

İyi bir ilk izlenim yaratmak için şu anda yaptıklarınızla ilgili kısa bir paragraf yazmak yararlı bir teknik olacaktır Net şekilde tasvir edin, heyecan verici detaylar verin ve bunları hafızanıza kazıyın.

Bir dahaki sefere. biri size ne iş yaptığınızı sorduğunda yazdığınız kısa paragraftaki bilgileri anlatın. Kulağa palavra gibi gelmemesine dikkat ederek, yaptığınız şeyden gurur duyduğunuzu hissettirin

Renksiz işler bile harika ve heyecan verici bir şekilde anlatılabilir. Mesela. "Ben mi? İşimi seviyorum. İkamet edilen yerlerin su tesisatıyla uğraşıyorum Basınç kaynağının yerini bulamadığım zamanlarda stresli bir iş olabiliyor Ama işi tamamladığımda rahatlıyorum.
Sonra eve gidip yakın gelecekte bana daha büyük ve resmi bir donanım sağlayacak dolgun bir cüzdanla

gunun zaferini kutluyorum. Gerçekten yaptığım işi seviyorum! Peki, ya sen? Sen ne işle meşgulsün? Bunun su tesisatçısı olduğunu kim bilebilirdi? Adam bir bankacı kadar kendinden emin görünüyor. Daha iyisi, bu adamın bir misyonu var. Daha çok yükselme ve mutlu olma hedefi var Adamın gayreti, görünüşü ve coşkusu kadını şüphesiz etkileyecektir.

Kovalamak Yerine Çekmek

Umutsuz erkekler umutsuz bir tavır sergiler ve böyle yaparakda kadınları geri püskürtür. Yapılan gözlemler, erkekteki umutsuzluğun istenmeyen bir davranış özelliği olduğunu kanıtlamıştır.

Erkek bir kadını elde etmek için can altığını belli ederse, ne kadar nitelikli olursa olsun imajını zedeler Bu tıp erkekler barda kadınlara herkesçe bilinen gülünç tavlama cümleleri söyleyen tiplerdendir. Randevu dilenerek bir kadından diğerine atlar durur.

Reddedildiğinde ise giderek daha umutsuz, karamsar olur Neden karşı cins için bu kadar itici olduğunu merak eder Bunlar, başarıya giden tek yolun kadınların peşinden koşmak olduğuna inanan sosyal uygunsuzluklardır

Başarılı İdeal Erkek, alternatif rotası olan adamdır Kadınların (peşinden koşmaz, kadınları kendisine çeker.Kadınları çekmek demek kayıtsız bir çekicilik imajı yaratmak demektir.

İdeal Erkekler, kovalamak yerine kendilerine temel bir seçim hakkı verirler... Belki TEK bir seçim
Kadınları çekmek erkeğin kayıtsız bir tavır benimse mesini gerektirir. Duygusal ilişki arayışında, asılmalarının anlaşılıp anlaşılmamasını pek umursamaz. Red ededilse de devam eder Albenisi kabul edildiğinde, bu o zaman kremalı pastaya benzer, yani zafer anlamına gelir.

İdeal Erkek kendi dışındaki monoton erkeklere heyecan verici bir alternatif olarak kadına bir fırsat sunduğunu bilir Arkadaşlık isteği kabul edilmezse, otomatikmen omuzlarını silker çünkü bunun kendi kaybı olmadığını bilir Kayıtsızlık tavrı erkekleri mıknatıs yapar çunku kovalanmaya alışkın kadınlar kendilerini bu "zor adamın" dikkatini çekmeye uğraşırken bulurlar Bu durum onlan heyecanlandırır. Kayıtsızlık kadınları çekmek için gereken tek unsurdur.

Test edilen bir başka formül ise kadınlardan oluşan geniş bir arkadaş ağı oluşturmaktır Bir sürü kadın arkadaşla görünmek merak uyandırır ve sizinle ilgilenmeye başlayarak kadınların zihninde rekabet hissi yaratır. Bir ağ oluşturmak biraz emek gerektirir. Taze ve tecrübesiz ideal bir erkek olarak, karşılaştığınız herkesle dostane tanışıklıklar edinmekle başlayabilirsiniz.

Küçük adımlarla başlayın. Önce gülümseyin. Kahvenizi aldığınız tezgâhtar kıza ya da sosisli sandviç satıcısına gulümsemekle ya da merhaba demekle başlayın. Çamaşırlarınızı yıkayan kadına selam verin. Kurabiye satan izci kızı unutmayınI Herkesle bir iki hoş sohbet ederek aranızı sıcak tutun.

Kendi yolunuzu geliştirin özgüven tohumunu oluşturdunuz mu. çekici bulduklarınıza gülümsemekle başlayın Tamamen yabancı olanlara karşı cana yakın

olun Zamanı gelince, bu sıradan tanışıklıklar sizi şaşırtacaktır. İlçedeki herkes sizin arkadaşlığınıza aşina olacaktır. Bir dahaki sefere yabancı bir güzel sizinle tanışmayı kabul edecektir. Başkalarıyla olan dostane ilişkileriniz karşısında şaşıp kalacaklardır. Ve karizmanızın sırrını keşfetmek isteyeceklerdir.

Takılma Tekniği

İstekli ideal Erkek, tavlama ifadelerini kullanmaktan kaçınır çunku bu ifadeler reddilmekle sonuçlanan yakarışlardır. Bu cümleye nasıl hayır diyemezsiniz "Tanrım, baban bir* hırsızmış sanırım çünkü yıldızları çalıp gözlerine saklamış çıkabilir miyiz?’

Boktan :

Yeni tanışıklığında ya da ilişkiyi derinleştirmek için randevu ayarlama konusu böyle küçümsenecek bir deneyim olmamalıdır

Bir randevu İsterken, "buluşma* kelimesini kul lanmamak daha iyi olabilir çünkü böyle bir ifade kadınların doğrudan savunmaya geçmesine sebep olabilir Kadınlar böyle bir talep karşısında kendilerini baskı altında hissedebilir çüııkü “buluşma" kelimesi onlara kuşatılmayı çağrıştırabilir.

Buluşmalar, kadına hazır olmadığı türden bir vaat ya da icraatı vurgular. Bu yüzden, direnci kesinlikle oluşturmanın en kesin yolu şöyle, sormaktır; ‘Merhaba, birbirimizi biraz tanıdığımıza göre neden buluşmuyoruz, mesela önümüzdeki hafta?" böyle bir ifade, sönük ve yaratıcı olmayan bir zihinden çıkar 'Buluşma" ayarlamak için İdeal Erkek diplomatça bir yaklaşımda bulunur, yani "buluşmayı çağrıştırmayacak bir şey söyler. Masumca “birlikte takılmak" gibi bir şey

Şunun gibi cümle tatlı bir tonda söylenebilir: Mary. bu sohbetten son derece zevk aldım Belki daha sonra bir kahve falan içmek için takılabiliriz? Sende ister misin?"

Basit, etkili ve korkutucu değil. Bu cümle arkadaşlar arasında gayet masum bir buluşmayı önerdiğinden herhangi bir baskı durumu yaratmaz. Dahası. bu buluşma onun da dört gözle bekleyeceği gizli bir emir olabilir (Gizli emirlerle ilgili daha fazla bilgi ilerdeki bölümlerde verilecektir.)

Öneriyi alan kadın gururunun okşandığını hissedecektir Sohbeti beğendiğinizi ifade ettiniz ve o anın tekrarından hoşlandığınızı vurguladınız. Sonra, cesur bir şekilde ilerleyen bir zamanda "buluşmaya" karar verdiğinizi gösterdiniz ve o da kabul etmesi gerektiğini duşundu 'tek cümlede kendinizi hassas, kendine güvenen biri olarak göstermiş olursunuz.herhangi bir umutsuzluk belirtisi yoktur. Sadece samimiyet vardır.

Nadir Bulunma Gücü

3 Haz 2017

İtibar Prensibi

KartalınTutkusu

Kadınlar bir ilişkiye başladığında, bundan bir şey kazanmayı umarlar Bazıları mutluluğun peşinde, bazıları sevgi ve bazıları heyecan peşinde olabilir. En temelinde. kadınlar duygusal güvenlik ihtiyacını tatmin etmek için ilişkilere başlarlar.

Dünya tehlikeli bir yerdir. Fakirlik ve açlık gibi sayısız belirsizliklere karşı rahatlık kazanacağı yer sevgilisinin kollarındadır.

Aynca duygusal ilişkisiyle gelecekteki ailesini kurabileceği makul hir refah düzeyinde yaşamayı umar. Tüm bunlar kadının zihninde hemen karşılanması gereken psikolojik hedefler. değerlerdir.

Kadına arzu edilen değerlere sahip olduğunuzu gösterebilirseniz, çabucak zihnine girebilirsiniz Onu rahatlatmak çekim yaratmanın önkoşuludur.

Bilebileceğiniz gibi, rahat bir kafa duygusal bir ilişkiye çok daha açıktır Bu yüzden. çekime zemin hazırlamak için ilk gereken şey güvenlik aurası yaratmaktır Güvenlik hissinin içine çekmek için sizin en basit teknik tutkulu bir ruhu hissettirmektir

Tutkulu Erkek

Tutkulu erkekler kadın zihnini doğal olarak çeler Yüksek hedefleri olan. ne yapacağını bilen erkekler, güvenlik sinyalleri yayarlar Böyle erkeklerle birlikle olan kadınlar kendilerini rahat hissederler Çünkü en azından, tüm ihtiyaçlarının karşılanacağının garanti olduğundan emindirler.

Maslosv'un İhtiyaç Hiyerarşisinde, biyolojik ihtiyaçlar (açlık, acı ve fiziksel tehlikeye karşı güvenlik gibi) tüm insan ihtiyaçlarının en altında yer alır Sadece bu tatmin edildikten sonra sevgi, şefkat ve arkadaşlık seviyesine geçebiliriz.

Erkekler, tutkularını hissettirerek ilk ihtiyaç seviyesini tatmin edebilirler. Tutkulu erkekler. daha büyük başarıları arzu ederler ve yeni hedeflere açıktırlar. İşlerinden gurur duyarlar. Ve yine de. o anki başarılarıyla yetinmezler.

Müstakbel dişiye tutkuyu yansıtmak için gelecekteki hayallerinizi ona göstermekle başlayın,gelecekle ilgili hayalleriniz yoksa, hemen edinmeye başlayın Neyi başarmak istediğinizle ilgili gösterişli bir resim yapın Başarmak istediğiniz şeyin profesyonel ya da sosyal bir şey olması fark etmez

Her ne olursa olsun, şu andaki konumunuzu asla küçümsemeyin. Kendinizi aşağılamaktan uzak durun Neden İnsanlara ezik olduğunuzu söyleyesiniz ki? böyle bir durumda hiçbir kadın sizi olası değerli bir varlık olarak düşünmez Başardığınız ve başaracağınız şeylerin gururunu yaşayın

Parlak Mesleki Tanımlar

İdeal Erkek Tekniği

Örnek Alma

Beğendiğimiz birini gördüğümüzde. sadece konuşma biçimlerini taklit etmeye çalışmayız, ayrıca giyim stilini ve kişisel alışkanlıklarını da kopyalamaya çalışırız. Zaman zaman, böyle bir örnek alma durumu taklitçiliği doğurur. Öyle ki kişinin kendini özdeşleştirdiği şeyle arada bir fark kalmaz.

Elvis Presley'in vefatından kısa bir sonra, Kral’ın hal ve hareketlerini taklit eden bir fanatik akımı ortaya çıkmıştır Birçoğu ses dersi almış ve Elvis‘in ünlendigi kılık kıyafeti giymiştir.
Bu taklitçilerden bazıları öyle başarılı olmuştur ki birçok insan onların Kral kadar iyi olduğu şeklimle yorum yapmıştır.

Şimdi İdeal bir Erkek canlandırın gözünüzde Hayal ürünü olabilir Kazanova gibi efsanevi bir kişi olabilir Kimi seçtiğinizin önemi yok mühim olan seçtiğiniz İdeal Erkeğin kişisel özelliklerinin ne olacağı.Bu örnek alma tekniği ile örnek almayı dilediğiniz kişinin gerçekliğine adım atarak başkalarının başarılarını siz de gerçekleştirebiliniz.

Seçtiğiniz kişiyi önce zihninizde üç boyutlu olarak canlandırmalısınız, sahip olduğu kişisel özellikleri not edin ve kendinizin kini benimseyin Örnek alma kolay bir teknikmidir? Çocukluğumuzdan beri, ebeveynlerimizi, öğretmenlerimizi. popüler arkadaşlarımızı ve süper kahramanları örnek almışızdır

Bunu çaba sarf etmeden zevkle yapmışızdır? İdeal Erkek Modelini örnek alarak duygusal ilişkilerimizdeki başarıyı kolayca pekiştirebilirsiniz


İdeal Erkek Tekniği

ilk olarak gözlerinizi kapatın ve zihin gözünüzle üstün kişiyi hayal edin Onu sizden birkaç adım uzaktaymış gibi canlı hayal edin. Etrafında bir ortamın olduğunu farz edin En iyisi onu sosyal bir ortamda düşünmektir Şimdi etrafında kadın hayranlarının olduğunu hayal edin. Dikkatle davranışlarını gözlemleyin

Beden diline dikkat edin ne söylüyor? Bu şahısta en ufak ortak yanınız, olmadığından sizin normalde yapmadığınız şeyleri bu üstün erkeğin yaptığını haval etmek kolay olacaktır

Birkaç dakikanız, (kıskanarak) gözlemlemeye ayırın Nasıl iletişim kurduğuna, sohbet esnasında başkalarına nasıl yaklaştığına çok dikkat edin Zihniniz hızlanacak, üstün insanın resmini oluşturacaktır.

Bu da sizin geçmiş deneyimlerinize dayalı olacak ve bu bilgiler sizden daha başarılı olanları gözlemleyen bilinçaltınızdan gelecektir.

Bir sonraki adımınız, kendinizi O üstün nitelikli adama dönüştürmektir.ideal erkeğin etrafında
kadınları izlerken, varlığınızın solduğunu hissedin, sanki bir hayalete dönmüştünüz gibi ve ruhunuzun İdeal Adamın (bedenine girdiğini, onunla bir bütün olduğunuzu hissedin İDEAL ERKEK oluverdiniz İdeal Erkeğin davrandığı gibi davranmaya başlayın

Onun kendinden emin, şehvet dolu ve boş tavrını izlemek sizin de aynı şekilde kolayca davranmanızı sağlar.

Nasıl konuştuğunuzu nasıl hareket ettiğinizi, başkalarının size nasıl yaklaştığını gözlemleyin.
Siz İdeal Erkeksiniz. Yıllarca kıskandığınız, adamın özelliklerini kazanmaya başladınız bile Sizi saran güçlü rahatlık hissinin ve heyecanın tadını çıkarın Şimdi gözlerinizi açın Radikal şekilde dünyaya bakışınızı değiştirdiniz.

İdeal Erkek alıştırmasıyla realitenizi yeniden şekillendirmeniz size daha önce yabancı olan davranış biçimini benimsemenize yardımcı olur Artık başkalarının başarısız olduğu yerde diğerlerinin mucizevi bir şekil de başardı olmasını sağlayan sırları çabucak anlayabilirsiniz Kazananlar de kaybedenler arasındaki fark şu dur; kafa yapısı.

İdeal Erkek başarır çünkü önlenemez özgüvenin dayanılmaz görünümüne sahiptir Realitenizi değiştirdiğiniz şu kısa dakikalarda İdeal Erkek olarak, kadınları cezp ederek gerekli temel yeteneğin ne olduğunu kolayca anlamışsınızdır

Kalem kağıt çıkarın İdeal Erkeği yaratan hislerin, inançların ve özelliklerin bir listesini yapın En az yirmi tane olmalı. her gece listeye bakın ve kendinize böyle olduğunuzun telkinini verin listedeki davranışlara sahip okluğunuzu söyleyin.

Zihninizde realitenizi yeniden yarattınız Gerçek hayatta bu şekilde davranmak sizi zorlamayacaktır her şeyden önce biz ne düşünürsek o oluruz İdeal Erkek Olun

İtibar Prensibi

Alfa Erkeğinin Düşünce Yapısı

İddiacı :
Alfa Erkeği, güçlü bakar ve amirane hareket eder dahası.sadece başkalarını ikna edecek düşünce cercevesini benimsemekle kalmaz, gerçekten hükmedici olduğunu da duşündürür

Alfa Erkeğinindüşünce yapısı iddiacı olmaktan geçer. İddiacılık, uysallıkla agresiflik arasında bir yerdedir. Uysal insanlar baskı altında boyun eğer ve başkalarını memnun etmeye çalışır

Bu tip Insanlar ihtiyaç ve arzularını dile getirmekten korkarlar. Paspas gibidirler. Şereflerinin ayaklar altında kalması halinde bile her isteğe razı olurlar Başkalarını incitmekten korkarlar Sonra da gücenmişliklerini sessiz kalarak ifade etmeye çalışırlar.

Agresif insanlar ise en uç düşüncededirler Bu aldatıcı bireyler dünyanın etraflarında döndüğüne İnanırlar ve başkalarına da bunu yansıtırlar Güçlü kelimelerle ve baskıyla. fikirlerini başkalarına zorla kabul ettirirler Karşılarındakinin gücenip gücenmemeleri umurlarında olmaz.

Agresif insanlar, zayıf ilişki becerileriyle. insanları kendilerinden uzaklaştırır ve sadakati, sevgiyi uyandırmakta başarısızlığa uğrarlar.

İddiacı insanlar, dengeyi tutturur Kendilerine kesinlikle saygı duyarlar ama kendi düşüncelerini, şikâyetlerini ve fikirlerini nazikçe ve net bir şekilde ifade ederler Kendi saygınlıkları kadar karşısındakilerinde şerefini düşünür.

İddiacı insanlar kendi düşünceleri anlaşılıncaya kadar fikirlerini düzgün bir şekilde tekrar ederler Ama başkaların, onlarla hemfikir olmaları için zorlamazlar Bu yüzden, yaradılıştan gelen düşünme netliği hayranlık uyandırır

İddiacı olmak için basit birkaç manevra gerekir Daima düşüncelerinizi, fikirlerinizi, ihtiyaç ve arzularınızı ifade edin, kimsenin ne düşüneceğini umursamayın Bu sizin kaderiniz., sadece Alla Erkeği için değil, bir insan olarakda doğrusu budur

Hiç kimsenin konuşmanızı ya da düşüncelerinizi ifade ettiğiniz anı bölmesine izin vermeyin. Konuşmaman bölünmeyeceğini garanti edin. Bölündüğü takdirde. sessiz olunmasını ve önce lafınızı bitirme fırsatını İsteyin.

Konuşmanızı ihlal edenin gözünde otomatikman saygı kazanın. Ahlaki olarak öyle davranmanız gerekmedikçe bir isteği ya da emri kabul etme ya da reddetme ayrıcalığınıza sahip olduğunuzu anlayın Bir alfa erkeği küçük düşmek istemediği sürece birinin köle» olmaz.

Ölçülü ve tonlama yaparak konuşur Ses kalitesi emir aurası yaratacaktır. Her heceyi doğru telaffuz ettiğinizden emin olun.

Zihni Bloke Etme

Aniden karşınıza bir engel çıktığında ne olacağını hayal edin. Mesela, kariyerinizin büyük ölçüde yakında yapmanız gereken sunuma bağlı olduğu bir anda olabilirsiniz. Kalp atışlarınız hızlanır, hızlı nefes alıp verirsiniz, ve boğazınızda bir şeyler düğümlenir. Aşağıdaki konular üzerinde zihniniz düşünür durur: Kör talih. başarısızlık, rezillik, prestiji yitirme

DURUN!

Başarısızlığın ilk adımı başarısızlık olasılığını düşünmektir. Bu gibi zararlı düşünceleri aklınızdan çıkarın Aksi takdirde gerçekten başarısız olursunuz. Başarısızlık beklentileri eninde sonunda gerçeğiniz olur Yani bir nevi kehanette bulunmuş olursunuz Bilincaltınız başarısızlık korkularını barındırır, sonrada onlara enerji vererek somut gerçekliğe dönüştürür.

Başarısızlığı düşünmek kendinize başarısız olmak İçin emir vermenize benzer Bunun kanıtlarını gerçek hayatta rahatlıkla görebilirsiniz Sunum örneğini ele alalım Sunumu yapan kişi bu gibi düşünceleri bırakmadığı sürece, doğrudan başarısızlığa giden bir yol yaratır ve ona gider zihni bu durumdan etkilendiği için, fiziksel tepkileri kaçınılmaz olarak felaket atmosferi yaratır.

Başarısızlık Yolunda olan bir adamın fiziksel arzularının yükselişini inceleyelim öncelikli olarak,düzensiz nefes alıp vermeye başlar Sesi gereksiz yere fazla yüksek çıkar

Ana noktalarda takılır ve sorulara yeterince hızlı yanıt veremez.gözleri mekânda gerginlik saçar güvenirliliğini yitirir farkına bile varmadan. zihni başarı isteğini alt üst eder

Başarısızlık beklentisi kişiye başarısız olması konusunda bilinçaltı emir verir. Bilincaltı, sözsüz emirleri dikkate alır, bunlara hemen karşılık verir. Önce sinirleri. kaslarıve bu emri yerine getirecek organları yönlendirir. Bu yüzden, başarısızlık anında kendini gösteriverir.

Kişinin karşılaştığı her meydan okuma "başarısızlık korkusuna tepki" duymayı körükler Utangaç adamlar için güzel bir kadına bakmak, olumsuz düşüncelerin akışından dolayı zihinsel faaliyetlerinin durmasını neredeyse garantiler

Sanırım şimdi neden birçok İnsanın yalnız olduğunu anlamışsınızdır, Daha iletişime geçmeden bu adamlar başarısızlığa hazır hale geliyorlar,

Neden kaygı ve korku canımızı yaksın?  DNA larımızda var olan, koruma amaçlı doğal psikolojik tepkidir bu Kaygı risk almamızı engeller. Şansımızı denemenizi engeller Bu, Doğa Ananın bir tekniğidir Böylelikle türler bir şekilde hayatını sürdürür

Bugünse. atalarımızın daha once vahşi kedilerden ve ayılardan kendilerini korumaya çalıştığı o günlerden faklıdır Kaygı artık amacına hizmet, etmekten çıkmıştır. Kaygı artık korumaktan çok yıkmaktadır Kaygı döngüsü başlamadan etkili "Zihni Bloke Etme'yöntemiyle onu söndürün.

'Zihni Bloke Etme" yöntemi; korku yaratan ve olumlu bir değeri olmayan düşünceleri yok etmek için kullandığım bir yöntemdir Bu gibi düşünceler zihninize akın ettiğinde ve korkunun soğuk nefesini ensenizde hissettiğinizde, önce zihninizi boşaltın.

Zihin ekranınızda beyaz bir duvar hayal edin, bundan başka hiç bir şey olmasın Bundan sonra, beyin döngüleriniz dengelensin. duşünce modelinizi 180 derece döndürün. kendinizi tamamen başka bir şey düşünürken bulun.

Endişelenmenize sebep olan kadının burnu üzerinde gözlerinizi sabitledığinizi hayal edin. Ya da belki, sunumunuzun resimleri üzerinde odaklanabilirsiniz. Tüm gayretiniz tamamen kendinizden ayrı olmalı ve başka bir şey üzerinde toplanmalıdır.

Bu teknik, kendinizi gösterme anı geldiğinde, olumsuz düşünceleri tekrarlanmasını etkili ve dogal bir şekilde engelleyecek kendinizin dışında bir şeyle meşgul olmak demektir.

Gizlice zihninize süzülen düşünceler olabilir. onları öldürecek anlamsız monoton bir mantrayı zihninizde tekrarlayarak bu düşünceleri uzaklaştırın. hint mantrası Om iyi yankılanan bir kelimedir.

Son bir taktik se zor durum ya da engel karşısında kendinize kaygılanacak zaman tanımadan harekete geçmektir Böylelikle tehdit edici durum oluşurken korku döngüsünün önüne geçmiş olursunuz İlişkiler dünyasında bu tekniği kullanın. Bir dahaki sefere nefesinizi kesen bir kadın gördüğünüzde zihninizi beyaz bir ekranla bloke edin, dimdik gözlerine odaklanın, mantranızı tekrarlayın ve onu gördüğünüz ilk birkaç saniye içinde ona yaklaşın.

Ölçülü bir tonda sıcak bir selamlamada bulunun Hareketlerinizdeki hız kaygınızı unutmanızı sağlar ve kendinden eminliğiniz ile kararlılığınızı yansıtır Duygusal ilişkiler oyununda, kendinden eminlik arzu edilen bir özelliktir.

Zihni Bloke Etme Tekniğinin Özeti

• Zihinsel alanınızda beyaz bir ekran oluşturun ve kaygı dolu düşüncelerinizin önünü kesin.

• Dışarıdan gelen korkuları engelleyecek bir mantrayı zihninizde tekrarlayın

• Kalp atışınız yavaşlayıncaya kadar kendinizin dışındaki herhangi bir şeye odaklanın.

• Daha korku döngüsü oluşmadan zor bir duruma (kadınlar gibi) agresif bir hamlede bulunun yani hemen harekete geçin. Duygusal ilişkilerde. bakışmanın ilk beş saniyesinde bir kadına yaklaşmak ilk izlenim açısından güçlü bir etki yaratır.

• Unutmayın; tereddüt eden kaybeder

İdeal Erkek Tekniği

Featured Post

Bahar Candan Dondurma Gibisin--HD--