1 May 2017

Uykusuzluğu Yenmek İçin Büyülü Ezgi

UYKUSUZLUĞU YENMEK İÇİN BÜYÜLÜ EZGİ
(Yalnızca akşamları kullanın)

Gevşemeye başlıyorsunuz. Bacaklarınız gevşiyor....
Kollarınız gevşiyor.... Tüm vücudunuz gevşiyor,... Şimdi bütünüyle rölaks halindesiniz.... Bacaklarınız ağırlaşıyor. Çok ağırlaşı­yor Vücudunuz ağırlaşıyor. Çok ağırlaşıyor....
Kollarınız ağırlaşıyor. Çok ağırlaşıyor.... Çok ağırlaşıyor.... Tüm vücudunuz ağır... Ağır... Giderek daha ağır oluyor....Derin bir uykuda izlenimine kapılıyorsunuz.... Daha derin uyku ve daha gevşemiş olarak....

Aşama aşama kendinizi gevşetiyorsunuz... Tüm vücudunuzu gevşetiyorsunuz.... Kollarınız gevşiyor.... Gevşiyor ve ağırlaşıyor.
Kurşun gibi ağır.... Külçe gibi, Ağır.... Git gide daha ağır.... Kolunuzun her adale, her kemiği, her lifi gevşemiş ve ağır elleriniz kurşun gibi.... Gitgide daha ağır.... îki kurşun kül­ çesi gibi ağır.... Sol eliniz ağır.... Git - gide daha ağır.... Parmaklarınızdaki, bileklerinizdeki kollarınızdaki tüm duyarlılık kayboldu....Ağır ve kasları gevşemiş vaziyette.... Giderek daha ağır, giderek daha gevşek.... Şimdi sağ

eliniz.... Ağır ve gevşek.... Gev­şek ve güçsüz.... Ağır ve gevşek.... Giderek daha ağır,... Sağ eliniz
hemen hemen hareketten ve duyudan yoksun.... Uyumuş ve ağır.... Giderek daha ağır..,. İki kol kurşun gibi,... Kurşun gibi ağır.... Ağır ve derin.... Giderek daha ağır ve daha gevşek.... Daha
ağır.... Boynunuz ve omuzlarınız yumuşak ve gevşek....Omuzlarınızı gevşetin.... Bırakınız omuzlarınız gevşesin.... Rahatlasın....Boynunuzu gevşetin.... Gevşetin ve rahatlayın.... Giderek
daha ağır ve gevşemiş.... Vücudunuz ağırlaşıyor.... Vücudunuza dikkat etmeyin.... Vücudunuz ağır....

Kurşun gibi ağır....Vücudunuzun tüm ağırlığı siliniyor.... Bacaklarınız gevşiyor....
Gitgide daha ağır ve gevşek.,.. Yumuşak ve her türlü duyumu yitirmiş.... Bacaklarınızın her adelesi, her kemiği ve her lifi yumuşamış ve ağır.... Bacaklarınız güçsüz ve ağır.... Giderek daha
ağır.... Kurşun gibi ağır.... Sol bacağınız gevşek ve ağır, tüm duyumunu kaybetmiş.... Sol ayağınız öyle gevşemiş ve ağır ki killi toprak gibi yere yapışmış.... Yere yapışmış Yere yapışmış....

Ağır ve gevşek.,.. Killi toprak gibi ağır ve gevşek Yere yapışmış....
Bacaklarınızı oynatamıyorsunuz.... Bacaklarınızı oynatmak istemiyorsunuz....Gevşemiş ve ağır.... Gitgide daha ağır.... Derinlemesine....Derinlemesine.... tümüyle gevşiyorsunuz.... Giderek
daha ağır.... Giderek daha ağır.... Daha ağır.... Daha ağır.... Gitgide daha ağır.... Derinlemesine....

Derinlemesine.... Derinlemesine.... Şimdi öylesine derinlemesine daldınız ki gizlerinizi açamazsınız.,..Gizlerinizi açmak istemiyorsunuz çünkü ağırlar...,
Çok ağırlar.... Giderek daha ağırlar.... Kirpikleriniz üzerinde bin kilo ağırlık var.... Kurumuş ve ağır....Ağır ve yorgun.... Yorgun
ve derinlemesine.... Derinlemesine.... Derinlemesine uyuyorsunuz.... Gözlerinizi açmaya çalışın ama başaramayacaksınız.Uyuyun.

TELEKÜLT GRUBUNUZDAKİ BİR ÜYE HER İSTEDİĞİNİ NASIL ELDE EDER?

Her bir üyesinin çeşitli sorunlarını çözebilmek için toplanan bu tür gruptaki tipik bir örnek:
Grup üyelerinden birinin evinde toplandılar ve her hafta tüm grubun -her gün ve belirli
bir saatte- bir üyesi için düşüncelerini bir araya getirmeye karar verdiler.

İlk seçilen bir hırdavatçı dükkânının patronu olan Abe W,’ydı. Çok borcu vardı ve borçlarını ödeyecek gücü yoktu. O akşam, bir sonraki toplantıya kadar her üyenin yapmak üzere
olduğu işi bir kenara bırakıp öğlenleri bir kaç dakika, bu adamın ihtiyacı olan parayı elde edebilmesi için,

Büyülü Para Ezgisini tekrar etmesine karar verildi.
O hafta, yıllardan beri ilk kez hırdavatçı için işte bir hareket görünmeye başlandı. Hırdavatçılar zinciri oluşturmuş ve perakende satış için az işletilmiş bölgelerde yeni pazarlar bulmak isteyen bir şirket onunla ilişki kurdu ve pazar önerdi. Hasılatı­nın bir bölümünü şirkete bırakmak koşuluyla, onun müdür ve ortak olarak bırakarak, mağazasını yenileme, büyütme ve içini doldurması için olanaklar tanıyan bir mektup gönderdi. Abe W. 20.000 dolarlık bir ödeme ve haftalık satışlardan belli bir

yüzdeyleki bu çok doyurucu bir gelir demekti- bu öneriyi kabul etti. Ayrıca birkaç gün sonra da oğlu, istediği okulda bir burs kazandı. Ve bütün bunlar yetmiyormuş gibi en önemli alacaklı­sı bir hesap yanlışı sonunda satmış olduğu mallardan birine çok fazla fatura kesmiş olduğunu bildirdi.
Bu durumda ona beş yıllık bir ödeme geri geliyordu, bu da binlerce dolardı.

Hırdavatçı Telekült grubunun bir sonraki toplantısına heyecen içinde gitti ve olup bitenleri onlara anlattı. Tüm üyeler tüccara yardım edebilmekten o denli mutluluk duydular ki, bir sonraki olay için aralarında en zor olanını seçtiler.

Söz konusu olan üyelerden birinin eşi olan Julia K, onbeş yıldır çelik korse içinde hareketsiz yatıyordu. Sessizce oturmuş olan tüm üyeler imgelemelerinden Bayan K’y1 güçlü, sağlıklı,
ve işlerini zevkle yaparken düşündüler. Ardından, bir sonraki toplantıya kadar grup üyelerinin yapmak üzere olduklarını bir yana bırakıp hergün tam öğle zamanı, bu kadının acılarının dinmesini
çok güçlü bir şekilde isteyerek Büyülü Sağlık ve Acıların

Dinmesi ezgisini söylemeyi kararlaştırdılar.
Tabi ki bütün bunlar Okkült Kardeşlikten uzakta, “tedavinin” ikinci gününde belki o gece uyku ilacı almadan uyuyabileceğini düşünen Bn. K’ya söylenmedi. Üçüncü gün Bn K
korsenin çıkarılmasını istedi. Ve dördüncü gün mucize kabilinden oturdu. Altıncı gün Bn. K hasta olduğundan bu yana ilk kez ayakta durabildi. Yedinci gün, vücudu tümüyle esnek ve sağlık dolu olarak, hiçbir yardım almaksızın yürüyebildi. •

Bir sonraki olay, borçlarını ödeyemediği için evi satılmakla tehdit edilen dul Bn. B ’ydi. Kurala uymazlık etmemek için, haftanın bitiminden bir gün önce, şehrin hali vakti yerinde olan kadınlarından biri Bn. B ’ye gelerek sakat teyzesiyle ilgilenmeyi kabul edip etmeyeceğini sordu. Verdiği para, dul kadının evinin ödenmemiş borçlarını ödenmesini ve sabit bir gelir elde etmesini
sağlıyordu.

Grubun dördüncü olayında Bn. D’nin eşiyle arası bozuktu.
Hatta evinde karşılaştığı zorluklardan kaçmak için annesiyle babasının yanma yerleşmişti.
Grubunun Bâr çocuğu ya da bir eşi itaatkar kılmak için büyülü ezgi’yie düşüncelerini sessizce birleştirmeye başlamasından iki gün sonra Bn. D eşinden aşk dolu ve geri gelmesini isteyen mekuplar almaya başladı.

Grubun beşinci üyesi, kapı kapı dolaşan oyuncak satış temsilcisi
Richard G.’ydi. Belki güven eksikliğinden ya da bu tür emtiayı satmanın zorluğundan ileri geliyordu ama Richard G.pabuç aşındırmaktan başka bir iş yapmadığını ve şimdiye değin hiç olmadığı kadar kapıların suratına kapandığını söyleyerek yakınıyordu.
Sorununu gruba getirdi Grubun Büyülü Para Ezgisi’ni uygulamaya başlamasından bir kaç gün sonra

şans Richard G ’nm yüzüne gülmeye başladı ve 40 sipariş aldı. Haftanın bitiminden
önce 200 parça sattı. Bir aylık bir zaman içinde büyük bölümü mağazalara olmak üzere 14 000 oyuncak sattı. İki ay sonra kendi hesabına çalıştırmak üzere iki satıcı aldı! Richard
G, bir yıldan daha az bir zaman içinde işine air conditionlu bir Cadillac’la gidip geliyor ve havuzlu, her türlü konfora sahip 59000$’lık bir evde yaşıyordu. Gerçekten tek başına yürüyen bir
işin başındaydı.
Grubun bütün üyeleri istediklerini elde ettiler!

En son olarak da, Kaliforniya Psıkodramatik Enstitüsünde, üyelerinin özel sorunlarını çözümlemeye çalışmak için on kişilik bir grup kuruldu.

Enstitüye göre bireylere uzaktan yardım etmek için uygulanan
bu yeni psikodramatik yöntem istenen sonuçları gerçekten sağlıyordu.
İki yıllık bir periyod içindeki bu grubun seansları, olayları hemen hemen % 100’ünde başarıya ulaştı. Aynı ailenin uzaklaşmış üyelerini bir araya getirmeyi, hastalar üzerinde gerçek mucizeler yaratmayı ve hatta olası para kazançları sağladılar, Şu ya da bu şekilde grup tarafından bile getirilen mesaj,
ilgili kişiye her zaman yardım edebildi.

Featured Post

Bahar Candan Dondurma Gibisin--HD--