8 May 2017

Telekült Gücü Kozmik İşaretler

KOZMİK İŞARET SAYESİNDE ORTAYA ÇIKAN ALTIN DOLU KÜP

İşte İngiltere’nin Swaffham kentinde yaşayan tanınmış yaşlı 
İngiliz Kontu John Chapman’m hikâyesi John Cfaapman, Londra köprüsünde tanıştığı, kendisine servet kazandıran adamı rüyasında görüp Londra’ya gidinceye kadar,
Swaffham kentinde dem ircilik yaparak hayatını çok zor şartlarda kazanıyordu. 

Eşinin basit bir rüya uğruna yüzlerce kilometre katederek 
Londra’ya gitmeye kalkışmasına Bayan Chapman’m yaklaşımı­nı düşünün bir kere! Kısa bir süre sonra bu seyahat gerçekleşti.

Chapman üç gün üç gece Londra Köprüsü’nde volta attı.
Bir allahın kulu kendisine tek kelime etmedi. Köprünün üstünde mağazası olan bir adam kendisine neden böyle günlerdir dolanıp durduğunu sorduğu an tam herşeyden vazgeçip yüzünü karartıp köyüne dönmek üzereydi. John adama herşeyi anlattı.

Adam basit bir rüyaya inanarak hareket etmenin ne kadar 
aptalca olduğunu söyleyerek kahkahalarla güldü.eğer ben sizin gibi rüyalara inanacak olsaydım, şu anda rüyamda gördüğüm bahçesindeki bir ağacın altında alîm dolu
bir küp gömülü olan John Chapman adındaki bir adamın yaşadığı
Svvaffhamn diye bir yerde olurdum!’’ der.

Mağazacı adam yanılmıştı... Bir değil iki küp vardı!...

Tabii bitlisi rüyaları ciddiye almak doğra olmaz.çünkü bunların çoğu bir önceki gün olan olayların tekrarıyla ortaya çıkan görüntülerden ibarettir.

Bir de çok yemek yendiğinde veya yatak 
dağınık olduğunda görülen karışık rüyalar vardır. Bunlara kafa yormaya değmez. Bu bölümün sonlarına doğru rüyalara tekrar değineceğiz.belki de bunun tanınm ası zor bir işaret türü olduğunu düşünüyorsunuzdur. aksine, diğer işaretlerin içinde en kolay olanı
budur. Çünkü Aşk, her zaman doğal ve en kuvvetli olgu olmuş­tur ve olacaktır.

Tanrı insanı aşkla yaratmıştır ve insanın bu aşkı kendine 
de vermesini ümit eder. Ona bu aşkı nasıl vereceği? Hayatı severek,
Tanrı’nın her yerde olduğuna inanarak ve O’nun yarattı­ğı her şeyi severek. Peki Tanrı’nın yarattığı en mükemmel şey nedir? Tabiiki insanın da kendisidir! Neticede aşk Tanrı’nın bir lutfudur. Aşkın her türü; dostluk, hayranlık, tutku, saygı. Bize yansıyan bu aşk, içimizde titreyip coşarak ortaya çıkan Üstün

Gücün bir iradesidir. Buna boyun eğmek zorunda değiliz. Tanrı 
bize irade verdiğine göre bu aşka istediğimiz kadar karşı koyabiliriz.
Ama sahip olduğumuz aşk, Tanrı’nın göstermemizi istediği aşk her zaman içimizde mevcuttur.

OLAĞANÜSTÜ PSİKOVİDEOSKOP 
YARDIMIYLA GELECEĞİMİZDEKİ KİŞİ
VE OLAYLARI 
NASIL GÖREBİLİRİZ? 


Günlük yaşamınızdaki aşk işaretlerini farkedebilmek için,

Görsel Telekültün gelecekteki olayları açığa çıkan veya görüntüleyen
bu türünü deneyin. Bütün olay Evrensel Güçlerin durumları sizin iyiliğiniz için düzenlemesidir. Yani geleceğiniz aslında bu ölçüler içerisinde önceden belirlenmiştir. Olaylar yaşamınızda sizin dışınızda Evrensel Güç­ler tarafından yönetilir. Bu demektir ki, bazı kişiler, bazı yerler ve bazı olaylar size doğru veya siz onlara doğru ilerlemektesiniz. Ve bütün bunlar sizin planlarınızın ötesinde bir şekilde gelişiyor.

Aşkı, zenginliği ve mutluluğu yakalamanız için bazı fırsatlar 
kendiliğinden karşınıza çıkıyor. Size sadece bunları örnek ve istifade etmek düşüyor.
Bir aynalı küre ve bir Tele-foto verici türü olan bu yöntem, zihinsel almacınızın gücü artırıyor.

Bu olayda ihtiyacınız olan şeyler, bir kutsal kitap, bir gaz lambası,

bir ayna ve doğuya bakan bir su kaynağından alınmış bir bardak sudan ibarettir.

Kutsal kitabı masanın üstüne, su dolu bardağı da kitabın üstüne

koyun. Bardağın arkasına veya sağına düşük voltajlı bir lamba yada bir gaz lambası koyun. Sırtınız masaya dönük ve hafifçe su bardağının soluna doğru oturun; elinize aynayı alın

Odanın sakin ve sessiz olmasına, kimse tarafından rahatsız

edilmeyeceğinizden emin olun aksi taktirde size geleceği gösterecek
yansımaları algılayamayabilirsiniz.
Konsantre olarak aynayı gelen ışığa doğru sabitleyin rahat bir pozisyonda oturun, zira bir şeyler görebilmeniz için uzunca bir süre beklemeniz gerekebilir. Herşeyden Önce sabırlı olun.

Sonunda yansıyan ışıkta bir görüntü alacaksınız. Bu görüntü 
gelecekte hayatınızda önemli bir etkisi olacak bir şahıs, bir yer veya bir nesne olabilir. Görebileceğiniz herşeyi görünceye kadar görüntü aynada kalacaktır.
Bir adamın anlattığına göre, annesi bu yöntemi kendine çocukken öğrettiğinde gelecekteki karısını, hayatına girecek de­ğişik kişileri, şu andaki işini, hatta ailesiyle birlikte oturduğu küçük evini görmüştür.

HAYVANLARLA KONUŞABİLMENİZİ 
SAĞLAYAN SİHİRLİ YÜZÜK

Salomon’un kendi çağının hatta belki de bütün çağların en 
bilge adamı olduğu söylenir. Çok az şey onun için esrarengizmiş ve sayısız önemli güçlere sahip olduğu kabul edilirmiş. Bunlardan biride hayvanlarla hayvanların da bildiği sihirli bir gü­cü varmış.

Hayvanlarla konuşmayı sağlayan sihirli halka, aslında 
sevgiden ve insanın anlayışından oluşan altın bir halkadır. İnsanın sahip olduğu düşünme yeteneğinden yoksun olan hayvanlar, Üstün Gücün işaretlerinin mükemmel alıcılarıdır.

Herşeyden önce, hayvanlar her zaman “hayaletleri” veya gö­
rünmez yaratıkların varlıklarını hissederler. Kendilerini seyre­denin kötü niyetli biri olduğunu anlarlarsa şiddetten deliye dö­nerler. Yine bir tehlikeyi ya da bir ölümü ilk hisseden ve bize haber verenler hayvanlardır.

Kurtarma Zenginlik İşaretleri

Featured Post

Bahar Candan Dondurma Gibisin--HD--