4 May 2017

Ruhlarla Temas Para Bulmaya Yardım Ediyor

RUHLARLA TELEFONLA TEMAS PARA BULMAYA YARDIM EDİYOR

Ruhlar, canlı varlıklar kadar kendilerini işittirebilme güç­lükleriyle karşılaşırlar.
Canlı varlıklar diğer canlı varlıkların dü­şüncelerini anlamakta nasıl zorluk çekerlerse,
ruhlar da diğer canlı varlıklar tarafından anlaşılmakta o kadar zorluklarla
karşılaşırlar.

Yaşayan ruh, vücut işlemlerini ayarlamak için zihni enerjisini devamlı bir şekilde sarfeder.
Ruh vücuttaki psişik barınağında devamlı şekilde dünyevî meselelerle uğraş­mak
zorundadır ve o bunları daima dünyevî limitler içersinde halletmeye mecburdur.

İşte bu zorunluklar algıyı durdurmak şeklindedir.fakat bunlar alma yöntemleriyle yokedilebilirler.
Hattâ Derin Gevşeme de bunlara etki edebilir. Algının ve telegizli görüntünün de bunlara
etkisi vardır. buna mukabil ruhlar sahip olduğunuz zihin dinleyicisi ile sizlerle temasa geçebilirler.

Gerçekten bütün bu yöntemler ve bu kısımdan sonraki yöntemler gerçek birer
ruh telefon tekni­ğini oluşturmaktadırlar.

Bu oluşturma tekniği bu uğurda çeşitli yöntemler kullanılmış olmasına rağmen gerçek tekniklerdir.
Bu muhtelif cihazları teşvik etmek ve oluşturmak yoluyla zihnî mekanizmanızın
gelişmesine yardımcı olmaktasınız. Bu mekanizmalar
sizler için çalışmak zorundadır zira sizler bu yöntemle ruhlar âlemiyle olan temasa yardımcı olmaktasınız.

Olanaklarını geliştirmek konusunda ruhların da kendilerine göre yöntemleri vardır.
Onlar bu yöntemleri hiçbir yardıma ihtiyaçları olmadan oluştururlar.
Ruh seslerinin bazı kişilere, para bulma hususunda fısıldadıkları ve ne gibi yöntemler kullanmaları
gerektiğini onlara an­lattıkları olmuştur.

Örneğin, at yarışlarında içgüdünüz hangi ata para sürmeniz gerektiğini size çoğu defa fısıldar.
9 numaralı Telekült’te verilen sayısız örnekler bir telefon çağrısı gibi duyulmuş
olan ruhi seslerdir.

Edison Ruhların Telefonunu Keşfettimi

Featured Post

Bahar Candan Dondurma Gibisin--HD--