4 May 2017

Para Bulmak İçin Sihirli Baston

GÖRÜNMEZ DÜNYANIN VERİLERİNİ KABUL ETMEK İÇİN
BÜYÜLÜ BİR ÇANTA NASIL YAPILIR VE KULLANILIR


Görünmez dünyayla ilişkide zihin parmağı ya da zihin pusulası diye adlandırdığım
bir teçhizat vardır. Bu, zihnin birşey üzerine dikkati çekmek ve de bir mesaj iletmek
için kullanabileceği, insan parmağı da dahil olmak üzere, herhangi bir nesneden
ibarettir. bir örnek verecek olursak, zihinden iyileştirmede spiritüalist,elini hasta

İnsanın bedenine doğru tutabilir ve elini tepeden tırnağa üzerinde gezdirebilir.
Elini uygun yerde durduran zihin, spiritüaliste hasta kısmın yerini gösterebilir. '
Bir spiritüalist bir kişinin zihinden ya da parmağıyla bir haritayı boydan boya dolaşarak,
bir şeyin yerini göstermesini istiyebilir.

Ardarda gelen yıllan gösteren rakamlar sütunu boyunca aylar, günler, saatler vs. listesi
boyunca parmak gezdirilerek bir tarih oluşturulabilir.
Rahip Mermek başka türlü belirlenemeyen olayları araştırmada, bu yolla olağanüstü
sonuçlar elde ettiğini söyledi.

PARA BULMAK ÎCİN SİHİRLİ BASTON

Zihnin, hareket ettirmekle yükümlü olduğu bir nesne aracılığıyla yaptığı çalışmaya kahinlik denir.
Su kaynağı arayıcısının” sanatı,kahinliğin dikkat çekici bir biçimidir. Kaynak arayıcısı bir
tür “büyülü” baston taşır ve bu bir anten gibi hareket eder.

Olayın ilginçliği, herhangi bir kimsenin onu tek başına kullanabilmeye çalışmasıdır. Hemen hemen
tüm odunlar bir su kaynağı arayıcısı bastonunun yapımına yarayabilir. 16. yy. da Avrupa’da
fındık ağacının tahtası, büyük esnekliği ve bükülgenli­ği yüzünden tercih ediliyordu
size rehberlik eden zihin zaman zaman bastona dayanır ve onu bükebilir).

Çatallı bir baston yerine, demir bir kemer de kullanabilirsiniz.bunu ortasından
“Y” harfif oluşturacak şekilde bükünüz. “Y”nin uçlarını hafifçe dışa doğru eğiniz,
bunları alışılagelmiş şekilde yakalayınız ve kemerin kancasını baston gibi kullanı­nız.

Mükemmel bir başka baston da iki korse balinasının yardı­mıyla elde edilebilir.
Balinaları, uzunluklarının üçte biri üzerine birlikte sabitleştiriniz; sonra serbest
uçları bir “Y” oluşturacak şekilde dışarı doğru bükünüz.

BÜYÜLÜ BASTON DÜŞMANIN KAZDIĞI YERALTI GALERİLERİNİ
BULUP ORTAYA ÇIKARIR


13 Ekim 1967 tarihli “New York Times”de “su kaynağı arayıcıları düşman tarafından kazılan yeraltlarını
bulup ortaya çıkarıyorlar” başlıklı bir makale bulunuyordu. California’daki

Pentleton askeri kampından Hanson W. Baltvvin tarafından kaleme alman makalede, denizcilik birliğindeki
mühendislerin alış­tırmaları sırasında, hatta Vietnam savaşında tuzakları, mayınları,
yeraltı galerilerini bulmak için demir kemerlerle yapılmış bastonlarım nasıl kullandıkları anlatılıyordu.

Bay Baltvin bizzat bunu denediğini ve büyük hayrete düşerek bu yolla bir tü­neli bulabildiğini belirtmektedir.
Onun olayında, baston aşağı­ya doğru eğilmişti, ki buda söylenildiğine göre
tünelin yokuş aşağı olduğunu gösteriyordu.

Deniz Piyadesi Beşinci Birliğinde binbaşı olan Nelson Hardacker, aletin pratikte kullanan herkeste
çalıştığım bildiriyordu.

Büyülü Baston Nasıl Kullanılır

Featured Post

Bahar Candan Dondurma Gibisin--HD--