3 May 2017

Fotoformun Şasırtıcı Gücü Para

1 NUMARALI FOTO FORMUN ŞAŞIRTICI TESİRİ; PARA;

Lilian P. bu yönteme başvurmakla kendini gülünç bulduğunu açıklamakta, fakat buna rağmen bir deneyde bulunmayı arzu ettiğini anlatıyor, lilian dul kaldığından ve ailesine bakmak zorunda olduğundan bu çareye başvurduğunu söylüyor.
Devamlı fatura ödediğinden, genç kadın çek defterini elinde tutuyordu.
Nihayet Telefoto nakîedicisi ile 1 numaralı foig|prma bağ­landı.

Bir süre sonra etrafına bakındı, mühim bir şey görmediğinden “anlaşıldı, bu da işe yaramadı” diye söylendi. Fakat bir sü­ re sonra Aylık Banka Hesap Pusulası eline geçtiğinde, hesaplarının
bakiyesinde çok defterine nazaran 100 dolarlık bir bakiye bulunduğunu farketti.

Bu durum acaba bir şans eseri miydi yoksa bir tesadüf sonucu muydu?
Banka durumu inceledikten sonra Lilian’m basit bir hesap hatasını düzeltmişti. 9’uncu bölümde, farkına varmadan Fotoformdan yararlanan küçük bir kızın hikâyesini göreceksiniz.
Bu çocuk birden başı­na yağan bir para yağmuru ile karşılaşmıştı, belki de bu yağ­mur gökten geliyordu!

FOTOFORM ELMASLAR GETİRİYOR

Düşüncelerine önem verdiğim ve yakından tanıdığım bir kadın arkadaşım Fotoformlar ilminin saçmalıktan başka birşey olmadığında ısrar ediyordu. Ben kendisine bilim adamlarının havada
birtakım elmaslar oluşturmaya muvaffak olduklarım anlattım ve ona şunları söyledim: “Ağır gereçlerin havada kuşlar gibi rahat uçtuklarını, resimlerin okyanusları aştığını ve televizyon
tüplerinde biriktiğini aklınıza getirirseniz, fotoformların gerçekten tesirli olduğunu daha kolayca anlayabilirsiniz,”

Kadın benimle alay ederek, eğer bir Fotoformun gerçekten bir etkisi olsaydı ona her çeşit mücevherler getirmesi gerektiğini ileri sürdü. Bunun üzerine bir Telefoto Nakledici ile 2 numaralı
Fotoform düzeyine girmesini tavsiye ettim.
Arkadaşım söylediklerimi derhal gözümün önünde uyguladı. daha sonra bakışlarını gülümseyerek bana çevirdi ve “ben sana dememiş miydim, bak, masanın üzerinde birşey yok” dedi,
Biraz sonra arkadaşım döşemeye düşen küçük bir madeni ses duydu. Masanın altına eğilince yerde birkaç gümüş madeni para buldu. Kadının bir hayli şaşırdığının farkmdaydım, daha sonra gülmeye başladı: “Bunlar herhalde tesadüfen yere düş­müş bozuk paralar olacak” dedi. Büyü henüz başlamıştı.
O sabah evine döndüğünde evinin merdiveninde iki ufak altın küpe buldu. Oradaydım-ve olayı gördüm. Ertesi günü onu yazıhanede buldum, kadının boynunda bir inci kolye ve kollarmda iki çift gümüş bilezik vardı. Bana beceriksiz bir şekilde gülümseyerek kocasının dün akşam bu hediyeleri aldığını anlattı.

Birkaç gün sonra beni büroda bularak şunları anlattı: “Bu sabahki mektuplarla birlikte birçok hediye aldım. Bir çift kol düğmesi ve kızımdan çok güzel bir altın broş aldım. Çimenliktede bunu buldum”. Bu, üzerinde zümrütler ve elmaslar bulunan platinden bir yüzüktü. Arkadaşım sözlerine devam ederek,
“Komşularıma sordum. Bunun kime ait olduğunu kimse bilmiyor,hattâ gazeteye bu hususta bir ilân verdim” Birçoklarından cevaplar geldi fakat hiçbiri yüzüğü tam tarif edemiyordu.
Bu durumda yüzüğü kendine saklamaktan başka yapacak birşey kalmıyordu!

GÖRÜNMEZ DÜNYÂDAKİ HİZMETKARLARINIZ TELEKUMANDALARA
NASIL CEVAP VERİYORLAR?


Size daha önce açıkladığım gibi, görünmez dünyada iki çe­şit varlık mevcuttur:
Ölenlerin ruhları ve hizmetkârlar.
Hizmetkârlar ya da ufak kişiler (bazen bunlara “küçük
adamlar” deniyor) onları yeteri kadar kullanabilirsiniz size çok
ilginç bir şekilde faydalı olabilirler, zira bu ruhlar ilerde insan
şekline girmek hakkına sahip olan dönmelerdir ve itaat etmekle
yükümlüdürler.

Bunlar ayrıca Telekomut dediğimiz bazı kelimeleri cevaplandırılan
Bir telekomut belirli bir talepten Hipnotik Büyülere,
Grup Ezgileri ve “Solo Kelime” denen, ayrı tek kelimelere kadar
olabilir. Görünmez dünya ile olan temasınızı artırabilmek
için Psişik Aimaçmızı kullanabilirsiniz. Bu taktirde Almaçınız
bir bildirili tele durumuna girer ve siz de onun yardımıyla emirlerinizi
bildirebilirsiniz.

Telekomutaya örnek olarak sağlığı davet etmek için Güney
Karolina’daki bazı köylüler tarafından uygulanan büyü türüne
değinelim: .
Mikail,. Cebrail,. Azrail,
Hiçbir zaman yanılmayan üç melekler olan sizler
Karanlık Azrail, Işıklı Cebrail

Parlak Mikail!
Sen (Kişinin adı)
(Gününde, ayında, yılında) doğan sen
Ben senin yanında geçerken ıztırap çektiğini gördüm ve
sana “Artık iyileş, iyi ol” diyorum;
Evet, sana “İyi ol, iyileş dedim”.
Sana bu şekilde konuştum.
Haydi, dualı üç melek!
Acele ediniz, Mukaddes Üçlem!

Mucizeler Yaratan Solo Kelimeler

Featured Post

Bahar Candan Dondurma Gibisin--HD--