2 May 2017

Fotoformları Nasıl Kullanmak Gerekir

RÜYALARI GERÇEĞE DÖNÜŞMEK İÇİN FOTOFORMLARI
NASIL KULLANMAK GEREKİR


Arzularınızın eşyasını size doğru getirmek amacıyla kullanıldığında
Hipnotelefonunuz ya da telefonuz sihirli ya da psi­şik bir fotoğraf makinesine dönüşür tabi bu dönüşüm görünmez dünyadan dünyamıza doğru oluşur. Kadranda arzu etti­ğiniz
Fotoşekli oluşturduğunuz zaman bu kamera görünmeyen protoplazmik şeklin fotoğrafım almış ve bu şekil gittikçe belirgin olmaya başlamaktadır.
Hatırlayacağınız gibi 6 numaralı telekült güçle gruplu şarkılar oluşmakta ve bunlara birtakım hipnotik büyüler de katılmaktadır.

Bunlar aslında şekilli fotoğraflardır. Bir fotoform belirli bir kişiye ya da bir eşyaya ait olup kelimeler şeklinde beliren bir şekil ya da bir tasvirdir. Bir bakıma bir fotoşekil kuvvetli düşünce cereyanları oluşturan geniş kapsamlı kelimelerle belirtilen bir arzudur.

Telefoto nakledici kuvvetli bir psişik kamera olup, düşüncelerinizi bir şimşek görüntüsü gibi görünmeyen dünyaya doğ­ru yansıtır. Bu sayfaların herhangi birindeki fotoşekillere bü­tün benliğinizle bağlandığınız zaman, arzularınıza en belirli açıklığı sağlamış olursunuz.
Böylece onun tamamen maddeleşecek, bir dereceye kadar psişik bir fotoğrafım almış oluyorsunuz.

FOTO FORM İLE HERHANGİ BİR EŞYAYI 200 KİLO METRE MESAFEYE NAKLEDEBİLİYOR,


Bir Fotoform ya da telekumandamn nasıl çalıştığına dair bir örnek vermek üzere Catherine Ponder “Şifanın Dinamik Kanunları” adlı eserinde (8) kıymetli taşlarla süslü altın bir kutu kaybeden kız öğrencilerinden birinin bu kutusunu bulmak için bu türdeki kelime gruplarından nasıl yararlandığını anlatı­yor. Bu kadın 200 kilometre mesafede oturan bir arkadaşını ziyareti sırasında bu kutusunu kaybetmişti, Kadın evine dönünce kutusunun kaybolduğunu farketti ve ümitsizliğe düştü. O zaman
tuvalet masasının önüne oturarak şu kelimeleri söyledi:

“Tanrım çok kıymetli bir eşyamı çaldılar. Bu eşyanın yerini bir başkası doldurulamaz ve benim çok sevdiğim bir eşyadır. Bana bu hususta yardım edeceğinizi biliyorum zira siz âdil ve iyi kalplisiniz.
Bu yardımınızdan dolayı size şimdiden teşekkür ediyorum.”
Daha sonra tuvalet masasından kalkarak, sırtı ona dönük bir şekilde seyahat çantalarım açmaya başladı. Birden tuvalet masasına doğru döndüğünde kaybetmiş olduğu mücevherinin orada
durduğunu hayretle gördü. İşte sîzlere bir teleporte olayı.

ŞEKİLLİ FOTOĞRAFLAR LİSTESİ

İşte size Telefoto Nakledici cihazınızın kadranında oluşturabileceğiniz fotoşekillerin bir listesi.
Bu uygulamayı 6 numaralı “Gizli Kardeşlik Özel Sırrı” bahsinde öğrendiğiniz biçim ­de gerçekleştirebilirsiniz. Eğer televizörünüzü kullanacaksınız bir başkasının sizinle birlikte konsantre olmasına ve psişik kuvvetlerini size geçirmesine gerek yoktur.

BÜYÜLÜ PARA EZGİSİ
(11 no’lu büyüyü yalnızca talih oyunlarında kullanın)

Lütfen..(Adınızı Söyleyin).bolluk ve rahat bir kazanç içinde sevinsin.
Şimdi ve yaşamının son günlerine kadar gümüşten pırıl pırıl
bir dere yaşamına aksın, ona neşe ve mutluluk getirsin.

Dokunduğu her şey altın olsun ve her bir girişimi tehlikesiz
ve tümüyle zararsız olarak başarıyla taçlansın.
İsteklerinin her birini, ya­şamda kaldığı uzun zaman için, tatmin
edin.
Yaşam ona tüm iyiliklerini tanıtsın.

Yaşam ona inancımızın tatlı meyvelerini
sunsun. Yaşam ona büyük zevkleri tadabilmesi ve bunları son
günlerine dek yaşayabilmesi için bağışlarda bulunsun.

Çünkü o, yolunun üzerindeki herkesle paylaşan, herkese yardım
eden ve bu davranışıyla kendisine verilen şansa layık, erdemli
bir ki­şidir.

Şu andan itibaren ona istediği tüm hoşlukları tanıtın çünkü
o şu özdeyişin ateşli bir taraftandır:
Benzerlerime yapabilece­ğim bir iyilik varsa, lütfen bunu
hemen gerçekleştireyim çünkü bu yoldan yalnızca bir kez geçeceğim

2 Numarala Fotoform - Mücevherler 

Bana her çeşitten mücevherler getiriniz. Bana ışıldayan zengin
elmaslar, zümrütler, yakutlar ve inciler getiriniz. Bu mücevherler
bana görünmeyen dünyadan süratle gelsin ve gözlerime
görünsün.

Bu televisör bana bütün bunları ve bunlarla birlikte
ışıldayan yüzükler, bilezikler, kravat iğneleri, kol düğmeleri ve
kalın altından, platinden, gümüşten, başka madenlerden oluşan
kıymetli ziynetler getirecektir.

Yaradılış Kanunu namına bana
bütün bunları getirmelerini görünmez kanunlara emrediyorum,
zira başta yalnız söz vardı!

Üç Numaralı Fotoform Yeni Bir Ev

Featured Post

Bahar Candan Dondurma Gibisin--HD--