8 May 2017

Doktor Ruhlardan Yardım Almak

D0KTOR RUHLARDAN NASIL BİR YARDIM ALABİLİRSİNİZ? 

Doktor ruhlar faaliyetinin en dikkat çekici örneklerinden biri

Mayîdy Hervey tarafından “Garip Olaylar” da anlatılmaktadır. herhalde
Egard Cayce’nin öyküsüdür. Gayce 1876’da Kentucky
de doğdu ve çok az okudu. 21 yaşında kronik ses yitimi gibi gözüken bir rahatsızlıktan,
Layne adlı hipnotizmacı tarafından 
iyileştirildi. 

Layne hipnoz halinde bulunduğu sırada çoğu zaman “biz 
görüyoruz” sözcüklerini kullanıyordu ki bu da görülmez bir varlığın yardımını aldığı tahminini doğuruyordu. Cayce doktora ne yapması gerektiğini sordu.
Uyandığında Cayce iyileşmiş olduğunu gördü.

Bunun üze
rine Layne, kendisi yada görünmez yardımcılarının onun karnındaki
ağrıları teşhis edebilmesi için yeniden hipnotizma etmek için ikna ettiler. Cayce hipnoz halindeyken onu yalnızca müşahade etmekle kalmadı, aynı zamanda Cayce’yi bütünüyle iyileştiren bir tedavi uyguladı.

Bunun arkasından, Cayce pek istemeye istemeye, başka insanlara

teşhis koyabilmek ve tedavi yöntemi belirtebilmek için yeniden hipnotizma edilmesine izin verdi.

Belli bir sayıda iyileştirme 
gerçekleştirdiği sırada bu haber Harvvard Üniversitesinde, sprititüalistlerin ve şarlatanların maskesini ustaca al aşağı
eden Dr. Huğa Munsterberg’in kulağına gitti Dr. M. bu olayda
hiçbir üçkâğıtçılık olmadığını kabul etmek için tam üç gününü harcamak zorunda kaldı.

O andan başlayarak ve 1944’de ölümüne kadar Cayce, ya­
şamını ruhlardan, profesörlerden ve doktorlardan aldığı bilgiler aracılığıyla başkalarına yardım etmeye adadı.

Çok geçmeden,
ruhlarla tek başına ilişkiye geçebilmek için kendi kendini
hipnotize etmeyi öğrendi. İnsanlara parasız yardım ediyordu ama kendi rızalarıyla vermek isteyenlerinken! de kabul ediyordu.

Bir başka seferinde Cayce’ın oğlu Hugh Lynn bir mağnez
yum parçasıyla gözlerini yaktı. Doktorlar onun hiçbir zaman gö­remeyeceğine inanarak hayatını kurtarmak için bir gözünü almak istediler.

Cayce transa geçti ve pansumanlara biraz taneli asit eklenmesini 
söyledi. Doktorlar bunun çok ağır geleceğinden emindiler ama görüşün kaybolduğu konusunda da aynı şekilde emin olduklarından kabul ettiler.
Onaltıncı gün pansumanlar açıldı 
Hugh Lynn! kazadan önceki kadar iyi görüyordu.

Kozmik İşaretler Nasıl Anlaşılır


Featured Post

Bahar Candan Dondurma Gibisin--HD--