5 May 2017

Büyülü Pusula Doğacak Çocuğun Cinsiyetini Önceden Söylemektedir

BÜYÜLÜ PUSULA DOĞACAK ÇOCUĞUN CİNSİYETİNİ
ÖNCEDEN SÖYLEMEKTEDİR


Eminim ki bu yeni biçimde tavsiyeler alabilmekten gözleriniz kamaşacaktır.
Bu, ister yapılacak bir tercih olsun ya da sahip 
olmadığınız tanıdıklar gerektiren bir sorun olsun, görünmez dünyanın sakinleri geçmiş, şimdiki, gelecek zamandaki tüm tanıdıklarının yanına varabilirler.

Leslie Le Cron “Gelecek on Yılınızı, Yaşamınızın En İyi Yılları

Haline Nasıl Getirebilirsiniz adlı kitabında sarkaç yöntemi göz kamaştırıcı
bir deney anlatmaktadır:

Bir gün, müşterilerimden biri olan genç bir kadın batın bölgesinde ciddi sıkıntılar duyduğundan yakındı.

Bir kadın doğum doktorunu görmeye gittiğini söyledi.

Doktor bir dış gebeliğin sözkonusu olabileceğini düşü­nerek onu muayene etmişti ama ağrılarına hiçbir açıklama getiremiyordu. Müşterim sarkaçın cevaplarının bize bilgi verip veremeyeceğini sordu; hal böyle olunca

Leslie Le Cron “Gelecek on Yılınızı, Yaşamınızın En İyi Yılları Haline Nasıl

Getirebilirsiniz.Bir dış gebeliğin olup olmadığı sorusuna olumlu cevap geldi.
Ertesi gün genç kadın yeniden 
doktoruna gitti ve daha sıkı bir muayeneden sonra kadının dış gebelik geçirdiğini anladı. Sarkaçın cevabı doğruydu

Sarkaçın bir diğer şaşırtıcı karakteristiği de şudur: eğer onu

bir adamın başının üzerinde dikili tutarsanız önden arkaya doğ­ru sallanmaktadır (genellikle yan tarafa doğru); sarkaç bir kadı­nın kafasının üstünde tutulursa daireler çizmeye başlar.

Bazı 
işlemcilerle bu tersinedir, zaman zaman bu işlemi yapanın solak
olmasına bağlanmaktadır. Ama genellikle tepkiler, her işlemciyle
o denli düzenlidir ki sarkaç spiritüalist araştırmacılara göre
“ cinsiyet bulucu” olmuştur.

Bir çok doğum doktoru diğer doktorlarla araştırma işbirli­
ğine gitmişler ve elde ettikleri sonuçları bildirmişlerdir.
Özellikle 
sarkaç yönteminin, hamile bir kadındaki ceninin cinsiyetini
bilip bilemeyeceğini öğrenmek istiyorlardı.çoğu annenin istediği cinse bağlı olarak ön cevap verildi­ği sırada meydana geliyor gibiydi. Annenin düşüncesi yanıtı etkilemiş olmalıydı”.

Bu yöntem aynı şekilde, kaybedilmiş bir nesneyi yeniden 
bulma ya da çalınıp çalınmadığmı, yer değiştirip değiştirmedi­ğini ya da bir yerde unutulup unutulmadığmı bilmek için kullanıldı.

Bir rüyayı anlamaya ya da yorumlamaya çalışmak için
de kullanılmaktadır.
Sarkaçın şaşırtıcı bir başka yeteneği de saati söylemesidir.
Bu koşulda sarkaç -tercihan sıradan bir alyansla- bir su barda­ğının üzerinde asılı durur. O zaman işlemi yapan, sarkaca ya da rehberi olan zihne saati söylemesini talep eder ve sarkaç buna

zevkle hazırlanır. Bardağın çeperlerine çarpıp ses çıkarıncaya 
dek hızını arttırarak öne arkaya sallanmaya başlar-” bir-iki-
üç-dört-beş”- doğru saat üzerinde durur ve hemen ardından sallanmasını
yavaşlatır. Hatta bazen., bu işlemi yapanın büyük hayretiyle,
yarım saatleri belirtmek için bu çarpma seslerine hafif
bir “tok” sesi ekler.

Saat deneyinin ilk yapıldığı zamanlarda, bundan bir kaç ku­şak önce, kuşkucu tipler gece uyanıp, saatlerine bakmadan sarkacı bizzat çalıştırmayı deniyorlardı, Sonuçların çoğunda sallanan alyans doğru saati bildiriyordu!

Fotoğraf Okumayla Karakter Analizi

Featured Post

Bahar Candan Dondurma Gibisin--HD--