1 May 2017

Büyülü Para Ezgisi

BÜYÜLÜ PARA EZGİSİ
(11 no’lu büyüyü yalnızca talih oyunlarında kullanın)

Lütfen..(Adınızı Söyleyin).bolluk ve rahat bir kazanç içinde sevinsin.
Şimdi ve yaşamının son günlerine kadar gümüşten pırıl pırıl
bir dere yaşamına aksın, ona neşe ve mutluluk getirsin.

Dokunduğu her şey altın olsun ve her bir girişimi tehlikesiz
ve tümüyle zararsız olarak başarıyla taçlansın.
İsteklerinin her birini, ya­şamda kaldığı uzun zaman için, tatmin
edin.
Yaşam ona tüm iyiliklerini tanıtsın.

Yaşam ona inancımızın tatlı meyvelerini
sunsun. Yaşam ona büyük zevkleri tadabilmesi ve bunları son
günlerine dek yaşayabilmesi için bağışlarda bulunsun.

Çünkü o, yolunun üzerindeki herkesle paylaşan, herkese yardım
eden ve bu davranışıyla kendisine verilen şansa layık, erdemli
bir ki­şidir.

Şu andan itibaren ona istediği tüm hoşlukları tanıtın çünkü
o şu özdeyişin ateşli bir taraftandır:
Benzerlerime yapabilece­ğim bir iyilik varsa, lütfen bunu
hemen gerçekleştireyim çünkü bu yoldan yalnızca bir kez geçeceğim

Ağrıların Geçmesi İçin Sağlık Ezgisi

Featured Post

Bahar Candan Dondurma Gibisin--HD--